Δημιουργία/ Επαναφορά/ Διαγραφή Στιγμιοτύπου (Snapshots)Μας δίνεται η δυνατότητα να κρατήσουμε ένα στιγμιότυπο του συστήματος και να επανέλθουμε σε αυτό στο μέλλον.

Δημιουργία Στιγμιότυπου (Snapshot)


Για να δημιουργήσουμε ένα στιγμιότυπο (snapshot) επιλέγουμε την εικονική μηχανή από την δεξιά στήλη και κάνουμε δεξί κλικ-> Snapshot -> Take a snapshot. (Προσοχή! Η διαδικασία μπορεί να είναι χρονοβόρα)


Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε έναν Όνομα/ Name και μία Περιγραφή/ Description για το στιγμιότυπο και πατάμε ΟΚ. Τα checkbox εμφανίζονται απενεργοποιημένα αν δεν έχουμε εγκαταστήσει τα VMware Tools. (Προσοχή! Δεν μπορεί να κρατηθεί snapshot της μνήμης RAM αν υπάρχει Independent δίσκος στην εικονική μηχανή ή αν το VM είναι απενεργοποιημένο).

Στο κάτω μέρος της σελίδας αλλά και στην καρτέλα Tasks & Events, ενημερωνόμαστε για την πρόοδο της δημιουργίας του στιγμιότυπου.

Επαναφορά σε ένα στιγμιότυπο (Snapshot)


Για να επαναφέρουμε την εικονική μας μηχανή σε μία προηγούμενη χρονική στιγμή (Στιγμιότυπο/ Snapshot ) επιλέγουμε την εικονική μηχανή από την δεξιά στήλη και κάνουμε δεξί κλικ -> Snapshot -> Snapshot Manager. (Προσοχή! Η διαδικασία μπορεί να είναι χρονοβόρα)Στο νέο παράθυρο επιλέγουμε το στιγμιότυπο στο οποίο θέλουμε να επανέλθουμε και πατάμε Go to.

Διαγραφή Στιγμιότυπου (Snapshot)


Για να διαγράψουμε ένα στιγμιότυπο (snapshot) επιλέγουμε την εικονική μηχανή από την δεξιά στήλη και κάνουμε δεξί κλικ-> Snapshot -> Snapshot Manager.Στο νέο παράθυρο επιλέγουμε το στιγμιότυπο το οποίο θέλουμε να διαγράψουμε και πατάμε Delete. Μας δίνεται η δυνατότητα να διαγράψουμε όλα τα στιγμιότυπα πατώντας Delete All.

 

 
Με εικόνες