Ρυθμίσεις Hardware εικονικής μηχανής

SCSI Controller


Η ρύθμιση του SCSI Controller Type είναι LSI Logic SAS ή Parallel για Windows VMs και Paravirtual για Linux/Unix VM. Η ρύθμιση γίνεται από τους διαχειριστές του ΚΗΔ. Εφόσον έχουμε κάνει εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και της τελευταίας έκδοσης των VMware Tools ή Open Virtual Machine Tools μπορούμε να αλλάξουμε τη ρύθμιση.

Σκληρός Δίσκος


Σύμφωνα με τις καλές πρακτικές διαχείρισης συστημάτων προτείνεται να υπάρχει διαχωρισμός των δεδομένων ενός εξυπηρετητή, προκειμένου να υπάρχει ευελιξία στη διάθεση του διαχειριστή. Συγκεκριμένα, προτείνεται η χρήση δύο σκληρών δίσκων. Ένας για την αποθήκευση δεδομένων λειτουργικού συστήματος και ένας για την αποθήκευση δεδομένα εφαρμογών και χρηστών.

Καταστάσεις/ Modes

Το mode ενός δίσκου μπορεί να είναι είτε Dependent είτε Independent. Αυτή η λειτουργία επηρεάζει τη συμπεριφορά του δίσκου κατά την λήψη snapshot. Συγκεκριμένα:

  • Dependent : Ο δίσκος συμπεριλαμβάνεται κατά την λήψη snapshot, επομένως υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς σε προηγούμενη κατάσταση.
  • Independent: O δίσκος δεν συμπεριλαμβάνεται στην λήψη snapshot. (Προτείνεται για δίσκους που περιέχουν δεδομένα εφαρμογών και χρηστών.
  1. Non- Persistent: Ο δίσκος επανέρχεται στην αρχική κατάσταση μετά από Power Off – Power On (Προτείνεται για swap file του λειτουργικού συστήματος)
  2. Persistent: Οι αλλαγές στα δεδομένα αποθηκεύονται απευθείας και μόνιμα στο σκληρό δίσκο. (Τα δεδομένα δεν χάνονται κατά το Power Off- Power On)

 
Με εικόνες