Τεχνική υποστήριξη Η/Υ

Η υπηρεσία  φιλοδοξεί να διευκολύνει την καθημερινή σας εργασία, προσφέροντας τεχνική υποστήριξη στους προσωπικούς σας υπολογιστές και στους κοινόχρηστους υπολογιστικούς πόρους του Πανεπιστημίου.

Κατά προτεραιότητα εξυπηρετούνται:

  • Σταθμοί εργασίας Γραμματειών
  • Κοινόχρηστοι υπολογιστές νησίδων και βιβλιοθηκών
  • Υπολογιστές μελών ΔΕΠ και διοικητικού προσωπικού του ΑΠΘ.


Τεχνικά θέματα που καλύπτονται:

  • Παροχή τεχνικών υπηρεσιών σε περίπτωση βλάβης υλικού επί τόπου ή στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών
  • Ανάκτηση δεδομένων σκληρών δίσκων
  • Υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας υπολογιστών
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα υλικού υπολογιστών, χρήσης και διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων 
  • Ανάλυση αναγκών και τεχνικών προδιαγραφών για αγορά εξοπλισμού πληροφορικής

Οδηγίες για την απομάκρυνση κακόβουλου λογισμικού από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή σας, θα βρείτε εδώ.

Οδηγίες χρήσης εξ αποστάσεως υποστήριξης, είναι διαθέσιμες εδώ.

Τεχνικές προδιαγραφές

Για τις προτεινόμενες προδιαγραφές σε υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές συμβουλευθείτε αυτή την ιστοσελίδα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο