Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Έρευνες

Αποτελέσματα ετήσιων αξιολογήσεων της ποιότητας των υπηρεσιών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο