Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΕΨΔ), έχει την εποπτεία του τεχνικού και επιστημονικού έργου του ΚΗΔ, εισηγείται στα αρμόδια όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου και χαράσσει τη στρατηγική του ιδρύματος σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών & ψηφιακής διακυβέρνησης. Το ΚΗΔ είναι το εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής αυτής.

Η Επιτροπή, με απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3087/01-12-2021), συγκροτείται ως εξής:

 • Εποπτεία
  Νικόλαος Παπαϊωάννου, Πρύτανης
   
 • Πρόεδρος
  Νικόλαος Βασιλειάδης, καθηγητής α´ βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής

  Μέλη
 • Αντώνιος Αλετράς, καθηγητής α´ βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής
 • Ανδρέας Βέγλης, καθηγητής α΄ βαθμίδας του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
 • Μιχαήλ Γεωργιάδης, καθηγητής α΄ βαθμίδας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών
 • Δημήτρης Κουγιουμτζής, καθηγητής α´ βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Κωνσταντίνος Παπαζάχος, καθηγητής α´ βαθμίδας του Τμήματος Γεωλογίας
 • Νικόλαος Πιτσιάνης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Αθανάσιος Τσαδήρας, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
 • Παναγιώτα Παρτακελίδου, υπάλληλος ΙΔΑΧ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού
 • Ιωάννης Σαλματζίδης, υπάλληλος ΙΔΑΧ, Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας Επιτροπής Δικτύων και Επικοινωνιών
 • Αγγελική Αγορογιάννη, υπάλληλος ΙΔΑΧ της Γραμματείας της Επιτροπής Δικτύων και Επικοινωνιών
 • Χαράλαμπος Λασκαρίδης, υπάλληλος ΙΔΑΧ της Γραμματείας της Επιτροπής Δικτύων και Επικοινωνιών
Μετάβαση στο περιεχόμενο