Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΕΨΔ), έχει την εποπτεία του τεχνικού και επιστημονικού έργου του ΚΗΔ, εισηγείται στα αρμόδια όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου και χαράσσει τη στρατηγική του ιδρύματος σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών & ψηφιακής διακυβέρνησης. Το ΚΗΔ είναι το εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής αυτής.

Η Επιτροπή, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
στη συνεδρίασή του με αριθμό 14/29-4-2024, συγκροτείται ως εξής:

  • Πρόεδρος
   Νικόλαος Βασιλειάδης, καθηγητής α´ βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής

   Μέλη
  • Αντώνιος Αλετράς, καθηγητής α´ βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής
  • Δημήτρης Κουγιουμτζής, καθηγητής α´ βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • Κωνσταντίνος Παπαζάχος, καθηγητής α´ βαθμίδας του Τμήματος Γεωλογίας
  • Ανδρέας Συμεωνίδης, καθηγητής α´ βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • Θρασύβουλος – Κωνσταντίνος Τσιάτσος, καθηγητής α´ βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής
  • Ιωάννης Σαλματζίδης, υπάλληλος ΙΔΑΧ, Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας Επιτροπής Δικτύων και Επικοινωνιών
  • Πέτρος Σταμούλης, υπάλληλος ΙΔΑΧ, Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτωντης Γραμματείας ΕΛΚΕ ΑΠΘ
  Μετάβαση στο περιεχόμενο