Δράσεις

Σεμινάριο "Artificial Intelligence (AI) on High Performance Computing (HPC)"

Το Εθνικό κέντρο ικανοτήτων για High Performance Computing EuroCC@Greece σε συνεργασία με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ σας προσκαλούν στο σεμινάριο "Artificial Intelligence (AI) on High Performance Computing (HPC): Boosting AI research and systems through the usage of HPC Infrast...

Εισαγωγικό σεμινάριο για τις τεχνολογίες High Performance Computing (HPC) & την υποδομή "Αριστοτέλης"

Το Εθνικό κέντρο ικανοτήτων για High Performance Computing EuroCC@Greece σε συνεργασία με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ σας προσκαλούν στο σεμινάριο Τεχνολογίες High Performance Computing (HPC): Εισαγωγικό σεμινάριο & η υποδομή “Αριστοτέλης” του ΑΠΘ Τετάρτη 5 Απριλίου 2023,...

MATLAB για όλα τα μέλη του ΑΠΘ

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σας ενημερώνει για τη νέα συμφωνία MathWorks Campus-wide άδεια η οποία προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας στα MATLAB, Simulink και σε όλα τα διαθέσιμα toolboxes. Τα προϊόντα της Ma...

Σεμινάριο Machine & Deep Learning with MATLAB

Το ΚΗΔ διοργανώνει, σε συνεργασία με την αντιπρόσωπο του MATLAB στην Ελλάδα Μέντωρ Ελλάς, εκπαιδευτικό σεμινάριο MATLAB. Machine & Deep Learning with MATLABΤρίτη 11 Οκτωβρίου 2022Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών ΑΠΘ (ισόγειο Κεντρικής Βιβλιοθήκης) Το σεμινάριο περιλαμβάνει 2 μέρ...

Δωρεάν Mathematica webinars - Μάρτιος

Το Wolfram U διοργανώνει μέσα στο Μάρτιο τα δωρεάν webinars στα πεδία που φαίνονται παρακάτω.Τα webinars απευθύνονται σε φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό. BusinessΤρίτη 1 Μαρτίου  | Πληροφορίες κι εγγραφή CalculusΤρίτη 8 Μαρτίου  | Πληροφορίες κι εγγραφή ZoologyΤρίτη 15 Μαρτίου ...

Online workshop: Δυνατότητες κι εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS

Το ΚΗΔ διοργανώνει σε συνεργασία με τον επίσημο αντιπρόσωπο του ArcGIS Marathon Data Systems, workshop με θέμα «Δυνατότητες κι εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS» Το workshop θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 15 Μαρτίου, 15:00-17:00 μέσω της εφαρμο...

Δωρεάν Mathematica webinars - Φεβρουάριος

Το Wolfram U διοργανώνει μέσα στο Φεβρουάριο τα δωρεάν webinars στα πεδία που φαίνονται παρακάτω.Τα webinars απευθύνονται σε φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό. MathematicsΤρίτη 1 Φεβρουαρίου  | Πληροφορίες κι εγγραφή PhysicsΤρίτη 8 Φεβρουαρίου  | Πληροφ...

Εργασίες βελτίωσης μηχανισμών του συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας

Την Τρίτη 16 Νοεμβρίου και ώρα 8.00π.μ., θα ξεκινήσουν εργασίες βελτίωσης μηχανισμών  του συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας. Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι διαθέσιμες οι εφαρμογές Γραμματείας (περιβάλλον Cardisoft και registrar.auth.gr), αλλά και οι εφαρμογές φοιτητή και...

Ολοκλήρωση Πράξης «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της πράξης «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού».  Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 613....

Υλοποίηση Πράξης "Προμήθειες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του ΑΠΘ για την έρευνα και την εκπαίδευση"

Σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης η πράξη «Προμήθειες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του ΑΠΘ για την έρευνα και την εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού ...

Έναρξη Υλοποίησης Πράξης "Ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΠΘ"

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η υλοποίηση της πράξης «Ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΠΘ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 4.247.500,00€, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο