Υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων

Διαχείριση των βαθμολόγιων μαθημάτων ηλεκτρονικά για το διδακτικό προσωπικό του ΑΠΘ
 • Πληροφορίες

  Αφορά: Διδάσκων

  Σύνδεσμοι Υπηρεσίας: faculty.auth qa.auth sis.auth

  Το διδακτικό προσωπικό του ΑΠΘ, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας μπορεί να διαχειριστεί ηλεκτρονικά τα βαθμολόγια φοιτητών του και να παρακολουθεί τα μαθήματα και τις τάξεις του.

  Η πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας  https://faculty.auth.gr όπου παρέχεται η δυνατότητα για:

  • διαχείριση των μαθημάτων και των τάξεων,
  • επισκόπηση και αποστολή βαθμολογίου,
  • επισκόπηση των τάξεων,
  • αποστολή μαζικού μηνύματος στους εγγεγραμμένους φοιτητές ενός μαθήματος,
  • διαχείριση του προγράμματος μαθημάτων.
 • Προϋποθέσεις

  Για την πρόσβασή σας στο περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων faculty.auth.gr θα πρέπει:

  • να διαθέτετε ιδρυματικό λογαριασμό στο ΑΠΘ με την ιδιότητα διδάσκοντα
 • Οδηγίες

  Για τη χρήση της εφαρμογής sis.auth.gr ή της νέας εφαρμογής faculty.auth.gr δείτε τα εγχειρίδια αυτής της ιστοσελίδας. Περιλαμβάνονται οδηγίες για την αποστολή βαθμολόγιου (Εγχειρίδιο faculty.auth.gr διδασκόντων). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτετε την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή (remote eSignature).

  Συχνές ερωτήσεις για την εφαρμογή faculty.auth.gr υπάρχουν εδώ.

 • Χρονική Ισχύς

  Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων παρέχονται για όσο διάστημα είναι ενεργή η ιδιότητα του διδάσκοντα και ο ιδρυματικός λογαριασμός.

 • Κανονισμός

  Οι όροι χρήσης της υπηρεσίας περιγράφονται εδώ.

 • Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  Όταν συνδέομαι στο σύστημα αποστολής βαθμολόγιων sis.auth.gr δεν εμφανίζονται οι τάξεις που διδάσκω.

  Οι τάξεις δεν εμφανίζονται όταν η γραμματεία του τμήματος που διδάσκετε δεν έχει συνδέσει στο σύστημά της τις τάξεις/μαθήματα με τον διδάσκοντα. Θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

 • Συχνές Ερωτήσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο