Λογισμικό

Διανομή και πρόσβαση σε λογισμικό

SPSS Statistics

Ένα από τα κορυφαία προγράμματα στατιστικής

MATLAB

Δημοφιλής πλατφόρμα προγραμματισμού κι αριθμητικής υπολογιστικής

Mathematica

Λογισμικό συμβολικών υπολογισμών

ArcGIS

Λογισμικό για Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ERDAS IMAGINE

Λογισμικό επεξεργασίας κι ανάλυσης γεωχωρικών δεδομένων

ANSYS

Λογισμικό προσομοίωσης

Atlas.ti

Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων

Origin

Λογισμικό ανάλυσης δεδομένων και γραφημάτων

IDL

Περιβάλλον ανάλυσης δεδομένων & ανάπτυξης λογισμικού

ENVI

Επεξεργασία γεοχωρικών εικόνων

MapInfo

Λογισμικό για Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Μετάβαση στο περιεχόμενο