Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

SPSS Statistics

Ένα από τα κορυφαία προγράμματα στατιστικής
 • Πληροφορίες

  Κατηγορία: Λογισμικό

  Αφορά: Όλοι

  Το στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics διανέμεται σε όλα τα μέλη του ΑΠΘ. 

  Υπάρχουν 2 τρόποι εγκατάστασης του λογισμικού:

  • Με χρήση κεντρικού license server. Αφορά όλα τα μέλη του ΑΠΘ: φοιτητές, μόνιμο και μη μόνιμο προσωπικό κι εργαστήρια.
  • Οι άδειες που υπάρχουν διαθέσιμες είναι:
  • 100 δυναμικές άδειες SPSS 29
  • 70 δυναμικές άδειες SPSS 28
  • 30 δυναμικές άδειες SPSS 27
  • Με χρήση κωδικού εγκατάστασης. Αφορά μόνο το μόνιμο προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικοί κ.α.)

  Οι φοιτητές και το μη μόνιμο προσωπικό πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον πρώτο τρόπο. Τα μόνιμα μέλη μπορούν να διαλέξουν με ποιον από τους δύο τρόπους θα το εγκαταστήσουν.

  Η έκδοση 25 δεν υποστηρίζεται πλέον.

  ►►► Για χρήση του λογισμικού σε μάθημα/εργαστήριο ή εξετάσεις με ταυτόχρονη χρήση από μεγάλο αριθμό φοιτητών (μεγαλύτερο του 30% των διαθέσιμων αδειών), είναι απαραίτητο η/ο διδάσκουσα/ων να επικοινωνήσει εγκαίρως μαζί μας.

 • Προϋποθέσεις

  Να έχετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό στο ΑΠΘ.

 • Οδηγίες

  Οδηγίες με χρήση κεντρικού license server.

  Αφορά όλα τα μέλη του ΑΠΘ: φοιτητές, μόνιμο και μη μόνιμο προσωπικό.

  Απαιτείται VPN και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια ενέργεια στην ετήσια ανανέωση της άδειας.

   1. Για χρήση του SPSS εκτός του χώρου του πανεπιστημίου απαιτείται σύνδεση εικονικού δικτύου (VPN)
   2. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που υπάρχουν στο Εγχειρίδιο

   

  Οδηγίες με χρήση κωδικού εγκατάστασης.

  Αφορά μόνο το μόνιμο προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικοί κ.α.)

  Δεν απαιτείται VPN και χρειάζεται να περαστεί νέος κωδικός κάθε χρόνο με την ανανέωση της άδειας.

   1. Υποβάλετε online Αίτηση για να παραλάβετε τον κωδικό εγκατάστασης του λογισμικού
   2. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που υπάρχουν στο Εγχειρίδιο
 • Χρονική Ισχύς

  Οι κωδικοί ανανεώνονται κάθε Απρίλιο. Οι τρέχοντες κωδικοί ισχύουν μέχρι 1/5/2024.

 • Κανονισμός

  Οι χρήστες συμμορφώνονται απαραίτητα με τους όρους του Συμβολαίου που έχει συμφωνηθεί με την SPSS καθώς και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται παρακάτω και είναι άμεσα υπόλογοι για την νόμιμη χρήση του:

  • Σε περίπτωση διακοπής ή μη ανανέωσης της παρούσας Σύμβασης το ΑΠΘ θα επιστρέψει στην SPSS όλα τα μαγνητικά μέσα που έχει παραλάβει βάσει της παρούσας σύμβασης και θα καταστρέψει όλα τα αντίγραφα, συμπεριλαμβανομένων και των μερικών αντιγράφων του λογισμικού. Το ΑΠΘ θα δώσει οδηγία στους χρήστες, για τους οποίους δημιουργήθηκαν αντίγραφα σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, ότι είναι υποχρεωμένοι να καταστρέψουν αμέσως όλα τα αντίγραφα τα οποία ευρίσκονται στην κατοχή τους.
  • Το ΑΠΘ (ΚΗΔ) θα τηρεί αρχείο για κάθε αντίγραφο το οποίο θα κάμει εκ του Λογισμικού, και στο οποίο θα περιλαμβάνεται το ελάχιστο δια την φύλαξη, ο αριθμός του τηλεφώνου και η ταχυδρομική διεύθυνση για να υποδεικνύεται η ακριβής θέση κάθε υπολογιστή για τον οποίο έχει δημιουργηθεί ένα αντίγραφο. Η SPSS θα έχει δικαίωμα να λαμβάνει ένα αντίγραφο από αυτές τις εγγραφές αν το ζητήσει.
  • Η SPSS θα αποστείλει ένα αντίγραφο του εκτυπωμένου εγχειριδίου με το κύριο αντίγραφο του Λογισμικού. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του εγχειριδίου, το οποίο είναι διαθέσιμο μόνον δια της SPSS ή τον εξουσιοδοτημένο διανομέα.
  • Ο ΧΡΗΣΤΗΣ, με την παρούσα σύμβαση, συμφωνεί να μη δημιουργήσει ή να μην προσπαθήσει να δημιουργήσει ή να επιτρέψει ή να βοηθήσει άλλους να δημιουργήσουν τον κώδικα από το λογισμικό. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τεχνικές αντιστροφής ή απομεταγλώττισης λογισμικού.
  • Ο ΧΡΗΣΤΗΣ παραλαμβάνει από το ΚΗΔ το αντίγραφο του λογισμικού σε CD / DVD, το οποίο απαγορεύεται να αναπαραγάγει ή διανείμει με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν θα μεταβιβάσει περαιτέρω την άδεια, δεν θα εκχωρήσει αυτή ούτε θα μεταβιβάσει αυτή ή το λογισμικό εκτός αν ρητώς έχει προβλεφθεί στη σύμβαση. Οποιαδήποτε απόπειρα υπομίσθωσης, εκχώρησης των δικαιωμάτων, καθηκόντων ή υποχρεώσεων είναι άκυρη.
 • Συχνές Ερωτήσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο