Εργασία

Αναζήτηση συνεργάτη για τη διαχείριση οπτικο-ακουστικών υποδομών

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προσφέρει πολλαπλά τεχνολογικά εργαλεία για την υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΑΠΘ και συνεργαζόμενων φορέων. Στη διάρκεια της τελευταίας διετίας τα εργαλεία αυτά αναβαθμίστηκαν κ...

Αναζήτηση συνεργάτη για τη διαχείριση οπτικο-ακουστικών υποδομών

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προσφέρει πολλαπλά τεχνολογικά εργαλεία για την υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΑΠΘ και συνεργαζόμενων φορέων. Στη διάρκεια της τελευταίας διετίας τα εργαλεία αυτά αναβαθμίστηκαν κ...

Αναζήτηση συνεργάτη για τη διαχείριση υπολογιστικών υποδομών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύστημα Αναγνώρισης και Ανάλυσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2021-2027, με Επιστημονι...

Αναζήτηση συνεργάτη για τη διαχείριση υπολογιστικών υποδομών (linux admin)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύστημα Αναγνώρισης και Ανάλυσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2021-2027, με Επιστη...

Αναζήτηση συνεργάτη για τη διαχείριση οπτικο-ακουστικών υποδομών

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προσφέρει πολλαπλά τεχνολογικά εργαλεία για την υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΑΠΘ και συνεργαζόμενων φορέων. Στη διάρκεια της τελευταίας διετίας τα εργαλεία αυτά αναβαθμίστηκαν και επεκτάθηκαν μέσα ...

Αναζήτηση συνεργάτη για υποστήριξη χρηστών

Απομακρυσμένη υποστήριξη χρηστών ευρωπαϊκών  πανεπιστημίων στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη της κινητικότητας των φοιτητών (Erasmus Students Mobility) Το ΑΠΘ αναπτύσσει και λειτουργεί κεντρικά πληροφοριακά συστήματα για επιχειρησιακές εφαρμογές που εξυπηρετούν οριζόντια ό...

Αναζήτηση συνεργάτη Διαχείρισης εξυπηρετητών Microsoft Windows Servers και Microsoft Windows Desktops με εργαλεία κεντρικής διαχείρισης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Καθηγητή Κτηνιατρικ...

Αναζήτηση Web developer

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των IT υποδομών και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Στελεχώνεται από μηχανικούς και επιστήμονες πληροφορικής όλων των ειδικοτήτων, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων ΤΠΕ, από τη ...

Αναζήτηση συνεργάτη για τεχνική υποστήριξη χρηστών στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Καθηγητή Κτηνιατρικ...

Αναζήτηση Web developer

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των IT υποδομών και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Στελεχώνεται από μηχανικούς και επιστήμονες πληροφορικής όλων των ειδικοτήτων, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων ΤΠΕ, από τη ...

Αναζήτηση συνεργάτη για υποστήριξη χρηστών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Καθηγητή Κτηνιατρικής, Πρύτα...
Μετάβαση στο περιεχόμενο