Υπερυπολογιστικές υποδομές

Το ΚΗΔ λειτουργεί την Ιδρυματική υπερυπολογιστική συστοιχία “Αριστοτέλης” και υποστηρίζει την ερευνητική κοινότητα του ΑΠΘ στη χρήση και αξιοποίηση αυτής. 

Η συστοιχία απαρτίζεται από ετερογενείς πόρους (εξυπηρετητές) που κατανέμονται σε ουρές (partitions). Κάθε ουρά απαρτίζεται από ομοιογενείς πόρους (εξυπηρετητές ίδιου τύπου και ίδιων χαρακτηριστικών).

Η πιο πρόσφατη προσθήκη περιλαμβάνει 13 διακομιστές με 128 cores (AMD EPYC 7662 γενιάς “Rome”) και 256GB (ή 1TB) μνήμη RAM έκαστος καθώς και ένα διακομιστή με οχτώ κάρτες Tesla (A100, γενιάς Ampere) με 40GB DDR6 σε κάθε κάρτα.

Αναλυτικά οι πόροι (hardware) της Ιδρυματικής συστοιχίας αποτυπώνονται εδώ.

Οι κόμβοι των partition batch και gpu είναι διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους με δικτύωση InfiniBand FDR (μέγιστου εύρους 14Gb) ενώ οι κόμβοι του partition rome με νεότερης γενιάς InfiniBand HDR (μέγιστου εύρους 200Gb). Για εφαρμογές απαιτητικές σε I/O διατίθεται επιπρόσθετος αποθηκευτικός χώρος σε δίσκους SSD και υλοποίηση NFS over RDMA.

Τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση και αξιοποίηση της Ιδρυματικής συστοιχίας αποτυπώνονται εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο