Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Nησίδες υπολογιστών

Εκπαιδευτικές νησίδες ΑΠΘ
 • Πληροφορίες

  Αφορά: Όλοι

  Το ΚΗΔ συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση και υποστήριξη των νησίδων Η/Υ που είναι κατανεμημένες στα διάφορα Τμήματα ή Σχολές του ΑΠΘ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν τη χρήση του εξοπλισμού των νησίδων, τη χρήση λογισμικού και γενικότερα τη χρήση κεντρικά παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής και δικτύων.

  Νησίδες Κεντρικής Διαχείρισης

  Το ΚΗΔ διαχειρίζεται κεντρικά (πλήρης διαχείριση συστημάτων και λογαριασμών χρηστών) σημαντικό αριθμό από αυτές και υποβοηθά το έργο των Υπευθύνων Διαχείρισης Υπολογιστικών Νησίδων (ΥπΔΥΝ).

  Μπορείτε να δείτε εδώ πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία των νησίδων.

  Μπορείτε να δείτε εδώ την πληρότητα των νησίδων αυτή τη στιγμή.

  Οι νησίδες κεντρικής διαχείρισης και η χωρητικότητα τους εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

  α/αΤμήμα/ΣχολήΑριθμός νησίδωνΘέσεις εργασίας
  1Κεντρική Νησίδα ΑΠΘ, Κεντρική Βιβλιοθήκη130
  2Γεωπονίας123
  3Κοσμητεία Θεολογικής15
  4Κτηνιατρικής329
  5Κοσμητεία Παιδαγωγικής – Νηπιαγωγών111
  6Ιστορίας & Αρχαιολογίας15
  7Ιταλικής225
  8Χημείας120
  9Γεωλογίας126
  10Πληροφορικής494
  11Προσχολικής Αγωγής119
  12Δημοτικής Εκπαίδευσης120
  13Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών134
  14Αναγνωστήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ117
  15Οικονομικών Επιστημών363
  16Φαρμακευτικής310
  17Οδοντιατρικής125
  18Μουσικών Σπουδών110
  19Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ215
  20ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης119
  21ΤΕΦΑΑ Σερρών120
  22Εστίες ΑΠΘ314
  23Βιολογίας115

  Διαχείριση και εποπτεία της Κεντρικής Νησίδας Η/Υ

  Η Κεντρική Νησίδα Η/Υ του ΑΠΘ βρίσκεται στο ισόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

  Υπάρχουν 30 θέσεις εργασίας με λειτουργικό Windows 7 Professional.

  Για πληροφορίες και αιτήσεις για χρήση της αίθουσας για σεμινάρια απευθυνθείτε στο ΚΗΔ (email: seminars@it.auth.gr, τηλ 998434).
  Παρακαλούμε ελέγξτε πρώτα την διαθεσιμότητα της αίθουσας για τις επιθυμητές ημέρες και ώρες στην ιστοσελίδα με το Πρόγραμμα Σεμιναρίων της Κεντρικής Νησίδας.

  Η νησίδα διέπεται από τον  Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Υπολογιστικών Νησίδων ΑΠΘ και από τους παρακάτω ειδικούς όρους:
  •  Το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ μπορεί να χρησιμοποιήσει την νησίδα αυτή, δηλαδή φοιτητές, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ και διοικητικό προσωπικό. Οι χρήστες θα πρέπει να διαθέτουν ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό.
  • Την τεχνική και διοικητική ευθύνη για την διαχείριση της κεντρικής νησίδας Η/Υ του ΑΠΘ φέρει το ΚΗΔ.
  • Ο κύριος σκοπός της νησίδας είναι να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση Η/Υ σε φοιτητές, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ και διοικητικό προσωπικό, με προτεραιότητα σε εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση σε άλλες κοινόχρηστες νησίδες υπολογιστών.
  • Η νησίδα χρησιμοποιείται επισης για την πραγματοποίηση σεμιναρίων.
  • Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων δεν υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης χρηστών. Συνεπώς τις ώρες αυτές οι χρήστες εξυπηρετούνται από τους διαθέσιμους Η/Υ που είναι διαθέσιμοι στο Αναγνωστηριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
  • Αιτήματα για οργάνωση σεμιναρίων συγκεντρώνονται και εγκρίνονται από το ΚΗΔ, τουλάχιστον 7 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έναρξης. Αν τυχόν απαιτούνται ειδικές διευθετήσεις (π.χ. εγκατάσταση-ρύθμιση πρόσθετου λογισμικού, κλπ.) τότε θα πρέπει οι αιτήσεις να υποβάλλονται 15 ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα.
  • Αιτήματα για διοργάνωση σεμιναρίων από την Κεντρική Βιβλιοθήκη εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.
  • Επειδή δεν υπάρχει πρακτική δυνατότητα διαχωρισμού των χρηστών (π.χ. αναζήτηση βιβλιογραφικών δεδομένων, χρήσης επιστημονικού λογισμικού, κλπ.) οι χρήστες απλώς εξυπηρετούνται όταν υπάρχουν ελεύθερες θέσεις εργασίας κατά προτεραιότητα.

 • Προϋποθέσεις

  Πρόσβαση στις νησίδες έχουν όσοι διαθέτουν ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό.

  Επιπλέον, δίνεται πρόσβαση στις νησίδες σε όσους διαθέτουν λογαριασμό επισκέπτη που έχει αποδοθεί κατόπιν υποβολής της αίτησης που βρίσκεται στην ενότητα Πληροφορίες. Η αίτηση υποβάλλεται από μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ.

 • Κανονισμός

  Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των υπολογιστικών νησίδων ΑΠΘ εμπίπτουν στον  Γενικό Κανονισμό λειτουργίας εκπαιδευτικών νησίδων.

  Στην περίπτωση χρήσης λογαριασμών επισκεπτών ο αιτών που διανέμει τους λογαριασμούς θα πρέπει να δημιουργήσει και να διατηρήσει για ένα έτος αρχείο με τα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο-αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου) των προσώπων που θα παραλάβουν-χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία των λογαριασμών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο