Σύντομες οδηγίες

 • Θέλω να πραγματοποιήσω μία εξ αποστάσεως διάλεξη με την υπηρεσία Skype for Business

  Mπορείτε να αξιοποιήσετε την υπηρεσία Skype for Business μέσω του Microsoft Office 365 για τη διοργάνωση μιας εξ’ αποστάσεως διάλεξης ή συνάντησης εργασίας με συμμετέχοντες έως 250 άτομα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον διδάσκοντα/διοργανωτή είναι:

  • Nα έχει ενεργοποιήσει τις cloud υπηρεσίες Microsοft Office365 μέσα από την ιστοσελίδα https://accounts.auth.gr/misc/office365.php. Η είσοδος γίνεται με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού στο ΑΠΘ. Η ενεργοποίηση ολοκληρώνεται μέσα σε χρονικό διάστημα μιας (1) ώρας καθώς απαιτείται συγχρονισμός με τη Microsoft και ενεργοποιείται λογαριασμός της μορφής <ιδρυματικό username>@office365.auth.gr.
    Στη συνέχεια δείτε τις οδηγίες αυτής της ιστοσελίδας.

 • Ποιό είναι το περιβάλλον που συγκεντρώνει όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΠΘ σε ένα σημείο;

  Το περιβάλλον που συγκεντρώνει όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΠΘ φιλοξενείται στην ιστοσελίδα http://my.auth.gr. Κάντε είσοδο με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού για να δείτε υπηρεσίες που σας αφορούν καθώς και να διαμορφώσετε προσωπική σας λίστα με σελιδοδείκτες. Βρείτε εύκολα την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει αξιοποιώντας τα διαθέσιμα φίλτρα

 • Θέλω να υποβάλω ηλεκτρονικά αίτημα στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης

  Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημά σας στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.

 • Θέλω να έχω πρόσβαση στις πηγές της Βιβλιοθήκης

  Η δυνατότητα αυτή δίνεται μέσω της Πρόσβασης Εικονικού Δικτύου (VPN). Με την υπηρεσία αυτή αναγνωρίζεστε (με βάση τη δικτυακή διεύθυνση IP του υπολογιστή σας) ως προερχόμενοι από το ΑΠΘ, με αποτέλεσμα να έχετε πρόσβαση σε όσες υπηρεσίες εξαρτώνται από αυτή την αναγνώριση, όπως για παράδειγμα είναι η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές (περιοδικά και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων) ή η πρόσβαση στη μισθοδοσία σας μέσω του payroll.auth.gr. Ειδικά για τις υπηρεσίες (αναλυτική λίστα) που συμμετέχουν στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-LINK), όπως EBSCO Publishing, Elsevier, Emerald Group Publishing Limited, Springer, Taylor & Francis, Johns Hopkins University Press (Project Muse) έχετε πρόσβαση κάνοντας Login/Sign in με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν κατά τη σύνδεση την επιλογή Other Institution Login όπου επιλέγετε στη λίστα με τις διαθέσιμες ομοσπονδίες GRNET AAI Federation (Greece) και στη συνέχεια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 • Θέλω να έχω πρόσβαση στις πηγές της Βιβλιοθήκης

  Η δυνατότητα αυτή δίνεται μέσω της Πρόσβασης Εικονικού Δικτύου (VPN). Με την υπηρεσία αυτή αναγνωρίζεσαι (με βάση τη δικτυακή διεύθυνση IP του υπολογιστή σου) ως προερχόμενος/η από το ΑΠΘ, με αποτέλεσμα να έχεις πρόσβαση σε όσες υπηρεσίες εξαρτώνται από αυτή την αναγνώριση, όπως για παράδειγμα είναι η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές (περιοδικά και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων). Ειδικά για τις υπηρεσίες (αναλυτική λίστα) που συμμετέχουν στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-LINK), όπως EBSCO Publishing, Elsevier, Emerald Group Publishing Limited, Springer, Taylor & Francis, Johns Hopkins University Press (Project Muse) έχεις πρόσβαση κάνοντας Login/Sign in με τα στοιχεία του ιδρυματικού σου λογαριασμού. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν κατά τη σύνδεση την επιλογή Other Institution Login όπου επιλέγεις στη λίστα με τις διαθέσιμες ομοσπονδίες GRNET AAI Federation (Greece) και στη συνέχεια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 • Θέλω να δω τις βαθμολογίες των φοιτητών μου στα μαθήματά μου

  Με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό μπορείτε μέσω της ιστοσελίδας sis.auth.gr :

  • να έχετε πρόσβαση στα βαθμολόγια των μαθημάτων σας,
  • να βλέπετε τους φοιτητές της τάξης σας,
  • να βλέπετε ιστορικά στοιχεία αναφορικά με την βαθμολογία των φοιτητών και τις λίστες των μαθημάτων σας,
  • να στέλνετε με ασφάλεια το βαθμολόγιο στις γραμματείες
  Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες

 • Θέλω λογισμικό Microsoft (Windows/Office)

  1. Είμαι φοιτητής σε τμήμα της σχολής: Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής, Επιστημών Υγείας, Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

  Μπορώ να προμηθευτώ: - άδειες Windows μέσω του Microsoft Imagine (πρώην DreamSpark) - άδειες Office μέσω του Microsoft Office365 Education

  2. Είμαι φοιτητής σε τμήμα της σχολής: Φιλοσοφικής, Οικονομικών & Πολιτικών Eπιστημών, Θεολογίας, Νομικής, Καλών Τεχνών, Παιδαγωγική και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού.

  Μπορώ να προμηθευτώ: -  άδειες Office μέσω του Microsoft Office365 Education

  Ο διαχωρισμός των τμημάτων (κατηγορίες STEM και NON-STEM) ορίζεται από την εταιρεία Microsoft και προκύπτει από τους όρους χρήσης της υπηρεσίας.

 • Θέλω λογισμικό Microsoft (Windows/Office)

  Είμαι διδάσκων σε τμήμα της σχολής: Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής, Επιστημών Υγείας, Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

  Μπορώ να προμηθευτώ: - άδειες για Microsoft Windows μέσω του Microsoft Imagine (πρώην DreamSpark) - μία άδεια Office για τον υπολογιστή του γραφείου μου μέσω του Microsoft OVS-ES - επιπλέον προσωπικές άδειες Office μέσω του Microsoft Office365 Education

  Είμαι διδάσκων σε τμήμα της σχολής: Φιλοσοφικής, Οικονομικών & Πολιτικών Eπιστημών, Θεολογίας, Νομικής, Καλών Τεχνών, Παιδαγωγική και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού.

  Μπορώ να προμηθευτώ: - μία άδεια Windows για τον υπολογιστή του γραφείου τους μέσω του Microsoft OVS-ES - μία άδεια Office για τον υπολογιστή του γραφείου μου μέσω του Microsoft OVS-ES - επιπλέον προσωπικές άδειες Office μέσω του Microsoft Office365 Education

  Ο διαχωρισμός των τμημάτων (κατηγορίες STEM και NON-STEM) ορίζεται από την εταιρεία Microsoft και προκύπτει από τους όρους χρήσης της υπηρεσίας.

 • Θέλω να αλλάξω/επαναφέρω τον κωδικό μου

  Ο κωδικός πρόσβασης του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας δεν μπορεί να ανακτηθεί. Αν είστε φοιτητής/ια επισκεφθείτε το περιβάλλον https://register.auth.gr/account/ και ζητήστε την αποστολή SMS από την ειδική επιλογή. Αφού λάβετε το SMS επισκεφθείτε το περιβάλλον https://accounts.auth.gr/account/password.php,  δώστε, για να εισέλθετε, το ΑΠΜ και ΟΤΡ που λάβατε και αλλάξτε τον κωδικό σας. Αν δεν είστε φοιτητής και είχατε δηλώσει, κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας ή στο περιβάλλον https://accounts.auth.gr/,  τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στο ΚΗΔ, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά για να σας αποσταλεί με SMS νέος κωδικός. Ο νέος κωδικός έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια και θα πρέπει να τον αλλάξετε άμεσα. Αν δεν είχατε δηλώσει τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου τότε θα πρέπει να προσέλθετε αυτοπροσώπως στο σημείο εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ με αποδεικτικό της ταυτότητάς σας  (αστυνομική ή πανεπιστημιακή ταυτότητα ή άδεια οδήγησης ή διαβατήριο). Προσέξτε ότι το φοιτητικό πάσο ΔΕΝ είναι αποδεικτικό της ταυτότητας του κατόχου. Αν δεν μπορείτε να προσέλθετε στην εξυπηρέτηση χρηστών, θα πρέπει να στείλετε αντιπρόσωπό σας εφοδιασμένο με τα παρακάτω: πρωτότυπη εξουσιοδότηση για την παραλαβή του κωδικού. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής σας από αστυνομικό τμήμα ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). αποδεικτικό της ταυτότητας του αντιπροσώπου  (αστυνομική ή πανεπιστημιακή ταυτότητα ή άδεια οδήγησης ή διαβατήριο).

 • Θέλω να υπογράψω έγγραφα ψηφιακά με χρήση της ακαδημαϊκής μου ταυτότητας

  Για να χρησιμοποιήσετε την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα ώστε να μπορείτε να υπογράφετε έγγραφα ψηφιακά θα πρέπει να ρυθμίσετε αρχικά τον υπολογιστή σας (οδηγίες για WindowsMacOSX) Αφού ολοκληρώσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, δείτε αναλυτικές οδηγίες για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων pdf στο σχετικό εγχειρίδιο (WindowsMacOSX).

 • Θέλω να δω τις δωρεάν μονάδες που μου απομένουν μέχρι το τέλος του διμήνου

  Δείτε το υπόλοιπο των δωρεάν μονάδων σας για το τρέχον δίμηνο μέσα από το περιβάλλον accounts.auth.gr επιλέγοντας Άλλες υπηρεσίες->E-billing - Προσωπικός κωδικός χρέωσης τηλεφωνίας Στο ίδιο περιβάλλον μπορείτε να δείτε:

  • τους κωδικούς που είναι υπ' ευθύνη σας,
  • τις δωρεάν μονάδες που δικαιούστε
  • την υπέρβαση που τυχόν έχει προκύψει,
  • τις τυχόν οφειλές από εκκρεμείς λογαριασμούς και
  • την αναλυτική κατάσταση των τηλεφωνικών κλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί με κωδικό χρέωσης που είναι υπό την ευθύνη σας.

 • Θέλω να αποκτήσω ακαδημαϊκή ταυτότητα στο ΑΠΘ

  Συνδεθείτε με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού στην ιστοσελίδα https://academicid.minedu.gov.gr/, επιλέξτε Εγγραφή/Είσοδος-> Προσωπικό Ιδρυμάτων/Φορέων και ακολουθήστε τα βήματα. Η υπηρεσία παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει δικό της γραφείο αρωγής χρηστών.

 • Θέλω να ενημερώσω τον αριθμό του τηλεφώνου μου όπως δημοσιεύεται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΠΘ

  Για να ενημερώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα https://www.auth.gr/usersearch, θα πρέπει να συνδεθείτε με τα προσωπικά σας στοιχεία στο περιβάλλον pyka.auth.gr και να επιλέξετε διόρθωση. Ο ενημερωμένος αριθμός τηλεφώνου δημοσιεύεται μετά από μια εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της διόρθωσης.

 • Θέλω να δω το πρόγραμμα μαθημάτων και τις αντίστοιχες αίθουσες

  Είναι χρήσιμη για σένα η υπηρεσία Πρόγραμμα μαθημάτων και αιθουσών

  1. Συνδέσου στην ιστοσελίδα class.auth.gr
  2. Κάνε Είσοδο με τα στοιχεία του ιδρυματικού σου λογαριασμού
  3. Επίλεξε Τα μαθήματά μου
  Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο και σε μορφές pdf ή iCalendar.

 • Θέλω να στείλω email στους φοιτητές μου

  Μέσα από το περιβάλλον https://sis.auth.gr/ μπορείτε να κάνετε Αναζήτηση φοιτητή και να του στείλετε προσωπικό μήνυμα. Επιπλέον, και μέσα από το περιβάλλον https://faculty.auth.gr επιλέγετε ένα μάθημα και στη καρτέλα Φοιτητές, είτε πατάτε το κουμπί Επικοινωνία με όλους για να στείλετε μήνυμα σε όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές του μαθήματος, είτε στη λίστα που εμφανίζει τους φοιτητές, μπορείτε να αποστείλετε προσωπικό μήνυμα επιλέγοντας στα δεξιά το κουμπί Επικοινωνία.

 • Θέλω ιδρυματικό λογαριασμό στο ΑΠΘ

  Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στο τμήμα σου θα λάβεις ένα SMS στον αριθμό του κινητού που έχεις δηλώσει κατά την αίτηση εγγραφής. Το SMS θα περιλαμβάνει δύο αριθμούς, το ΑΠΜ (Αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου) και το ΟΤΡ (one time password). Επισκέψου την ιστοσελίδα register.auth.gr, πάτησε ιδρυματικός λογαριασμός και ακολούθησε τα βήματα δημιουργίας του χρησιμοποιώντας τους παραπάνω δύο αριθμούς. Περισσότερες πληροφορίες για τον ιδρυματικό λογαριασμό

 • Θέλω να συμμετάσχω εξ αποστάσεως σε συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος

  Οι πιστοποιημένες τηλεδιασκέψεις υποστηρίζουν τη συμμετοχή σας εξ αποστάσεως, είτε από τον προσωπικό σας υπολογιστή, είτε από οργανωμένη αίθουσα τηλεδιάσκεψης του πανεπιστημίου. Ακολουθήστε τη διαδικασία αιτήματος υποστήριξης για οδηγίες.

 • Θέλω να μη χάνω τις κλήσεις του γραφείου μου όταν απουσιάζω

  Μπορείτε να δέχεστε τις κλήσεις σας όταν είστε εκτός γραφείου ενεργοποιώντας προώθηση κλήσεων σε κάποια ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να πραγματοποιεί και να δέχεται κλήσεις SIP (π.χ. smartphone, tablet, laptop). Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες

 • Θέλω να δω τη μισθοδοσία μου

  Δείτε την τελευταία κατάσταση μισθοδοσία σας και το ιστορικό προηγουμένων μηνών μέσα από την εφαρμογή payroll.auth.gr

 • Θέλω να αιτηθώ άδεια ή να δηλώσω παρουσία και να ενημερωθεί ο προϊστάμενός μου

  Αν είστε εργαζόμενος του ΑΠΘ και έχετε ιδρυματικό λογαριασμό μπορείτε να εισέλθετε στη στο Σύστημα Αδειών και Παρουσίας Προσωπικού ΑΠΘ στην ιστοσελίδα hrm.auth.gr Το ηλεκτρονικό σύστημα απλοποιεί τις διαδικασίες κατάθεσης και έγκρισης αιτημάτων αδείας. Ως εργαζόμενοι μπορείτε να:

  • αιτηθείτε προβλεπόμενες άδειες ηλεκτρονικά, χωρίς έντυπο αίτημα στο Πρωτόκολλο
  • επιβεβαιώσετε την έγκρισή τους από τον Προϊστάμενό σας
  • παρακολουθήσετε το υπόλοιπο των αδειών σας στη διάρκεια του έτους
  • δηλώσετε την παρουσία στην υπηρεσία σας
  • επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας, όπως τα καταχωρεί η Διεύθυνση Προσωπικού
  Δείτε και τις άλλες υπηρεσίες e-University προσωπικού.

 • Θέλω να βγάλω πάσο/ακαδημαϊκή ταυτότητα

  Επισκέψου την ιστοσελίδα academicid.minedu.gov.gr, πάτησε Εγγραφή και ακολούθησε τις οδηγίες.

 • Θέλω να αποκτήσω ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο

  Στους χώρους του ΑΠΘ, μπορείτε να συνδεθείτε στα ασύρματα δίκτυα:

  • eduroam - για τα μέλη του ΑΠΘ με ιδρυματικό λογαριασμό και μέλη άλλων ιδρυμάτων της υποδομής eduroam.
  • AUTh web connect - για μέλη του ΑΠΘ με ιδρυματικό λογαριασμό ή τρίτους με λογαριασμό επισκέπτη που έχει διατεθεί από διοργανωτή εκδήλωσης στο ΑΠΘ. Πλήρης σύνδεση για περιστασιακή χρήση, χωρίς ρυθμίσεις, αλλά και χωρίς κρυπτογράφηση της ασύρματης σύνδεσης.
  • AUTh open - περιορισμένη πρόσβαση (μόνο web και mail) σε επισκέπτες με λογαριασμό ημερήσιας ισχύος "GuestPass", χωρίς κρυπτογράφηση της ασύρματης σύνδεσης.
  Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

 • Θέλω να δω τους βαθμούς μου και να κάνω δήλωση μαθήματος

  Επισκέψου την ιστοσελίδα sis.auth.gr και κάνε είσοδο με τα στοιχεία του ιδρυματικού σου λογαριασμού στο ΑΠΘ.

 • Θέλω να δηλώσω συγγράμματα

  Επισκέψου την ιστοσελίδα eudoxus.gr, πάτησε Δήλωση συγγραμμάτων, επίλεξε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη λίστα με τα Ιδρύματα που εμφανίζεται και ακολούθησε τη διαδικασία αφού δώσεις για είσοδο τα στοιχεία του ιδρυματικού σου λογαριασμού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο