Ηλεκτρονικά Μαθήματα

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων
 • Πληροφορίες

  Σύνδεσμοι Υπηρεσίας: elearning.auth

  Σκοπός των ηλεκτρονικών μαθημάτων είναι η ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας μέσω της ηλεκτρονικής οργάνωσης. Η υπηρεσία παρέχει μια πληθώρα ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών εργαλείων για τον εμπλουτισμό και την ενδυνάμωση της διδακτικής διαδικασίας και εμπειρίας τόσο των εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών όσο και των εκπαιδευόμενων.

  Η υπηρεσία παρέχεται στα μέλη του ΑΠΘ μέσω της πλατφόρμας elearning.auth.gr, που είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων η οποία υλοποιείται από το λογισμικό ανοικτού κώδικα Moodle.

 • Προϋποθέσεις

  Τα ηλεκτρονικά μαθήματα που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα eLearning θα πρέπει να αντιστοιχούν σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα του προγράμματος σπουδών, σε ιδρυματικές δράσεις όπως είναι το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ή σε εξωιδρυματικές δράσεις όπως είναι τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.

 • Ρυθμίσεις

  Η χρήση του eLearning γίνεται με οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (Web Browser).

 • Οδηγίες

  1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του eLearning στο ΑΠΘ.
  2. Για τα μέλη ΑΠΘ δεν απαιτείται δημιουργία λογαριασμού στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Επιλέγετε «Είσοδος για μέλη ΑΠΘ» και εισάγετε τα στοιχεία ιδρυματικού σας λογαριασμού. Έχετε πλέον πρόσβαση και δυνατότητα συμμετοχής στα μαθήματα που έχουν επιλέξει οι διδάσκοντες/διδάσκουσες να σας δώσουν.
  3. Για τα ΜΗ μέλη ΑΠΘ απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων για τους/τις χρήστες/χρήστριες που συμμετέχουν σε προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
  4. Όσοι ανήκετε στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΑΠΘ, έχετε δικαίωμα αίτησης δημιουργίας μαθήματος στην πλατφόρμα του eLearning ώστε να μπορείτε να αναρτήσετε εκπαιδευτικό υλικό και να επιλέξετε σε ποιους/ποιες χρήστες/χρήστριες θα είναι διαθέσιμο το περιεχόμενο των μαθημάτων σας.
 • Κανονισμός

  Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων είναι διαθέσιμη για φιλοξενία εκπαιδευτικού υλικού στα μέλη του ΑΠΘ, εφόσον η δράση δεν παραβιάζει τον γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου.

 • Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα σύνδεσης στην πλατφόρμα eLearning:

  • Βεβαιωθείτε ότι τα cookies είναι ενεργοποιημένα στον Web Browser που χρησιμοποιείτε.
  • Σε περίπτωση απώλειας των στοιχείων εισόδου του ιδρυματικού σας λογαριασμού επικοινωνείτε με την Υποστήριξη του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εδώ).
  • Σε περίπτωση απώλειας των στοιχείων εισόδου του ΜΗ ιδρυματικού σας λογαριασμού επικοινωνείτε με την Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (εδώ).
 • Άλλες Πληροφορίες

  Σύνδεση φοιτητολογίων στα ηλεκτρονικά μαθήματα

  Στις ρυθμίσεις κάθε ηλεκτρονικού μαθήματος, οι διδάσκοντες/διδάσκουσες έχουν την δυνατότητα να συνδέσουν το φοιτητολόγιο του μαθήματός τους, όπως αυτό δημιουργείται στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Γραμματείας, ώστε να εγγραφούν αυτόματα σε αυτό οι φοιτητές/φοιτήτριες που το έχουν συμπεριλάβει στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων (διαδικασία συγχρονισμού).

  Συγχρονισμός πλατφόρμας

  Ο προγραμματισμένος συγχρονισμός της πλατφόρμας του eLearning πραγματοποιείται καθημερινά στις 06:25, όπου με βάση τις ενεργές συνδέσεις των τάξεων, ανακτάται η λίστα των φοιτητών/φοιτητριών που περιλαμβάνεται σε κάθε τάξη της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Γραμματείας και γίνεται η εγγραφή αυτών στο μάθημα.

  Για κάθε νέα σύνδεση/αποσύνδεση/τροποποίηση της σύνδεσης φοιτητολογίου που πραγματοποιείται μετά τον ημερήσιο συγχρονισμό, οι χρήστες/χρήστριες εγγράφονται/απεγγράφονται/τροποποιούνται κατά τον επόμενο συγχρονισμό.

  Έκτακτος συγχρονισμός μαθήματος : το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί από μέλος της διδακτικής ομάδας του μαθήματος στην Υπηρεσία Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, εντός του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας και αφορά την ανάγκη για μεμονωμένο συγχρονισμό ενός μαθήματος εντός του 24ώρου που μεσολαβεί μεταξύ δύο συγχρονισμών και ικανοποιείται μόνο:

  • Αν το αίτημα αφορά ηλεκτρονική εξέταση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της ίδιας ημέρας.
  • Σε περίπτωση τεχνικής αστοχίας της υπηρεσίας κατά την οποία πραγματοποιείται έκτακτος συγχρονισμός σε όλη την πλατφόρμα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο