Φοιτητής

MATLAB

Δημοφιλής πλατφόρμα προγραμματισμού κι αριθμητικής υπολογιστικής

Mathematica

Λογισμικό συμβολικών υπολογισμών
Μετάβαση στο περιεχόμενο