Εκπαιδευτικές δράσεις

Οργανώνουμε, ανάλογα με τη διαθέσιμη κάθε φορά χρηματοδότηση, σειρές εκπαιδευτικών δράσεων για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Οι δράσεις αυτές αφορούν  στη χρήση λογισμικού γενικού ενδιαφέροντος και γενικότερα στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Ενημερωθείτε για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές δράσεις και δηλώστε συμμετοχή.

Μπορείτε να απευθύνετε τυχόν απορίες σας σχετικά με τις εκπαιδευτικές δράσεις του ΚΗΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: seminars@it.auth.gr

Στόχοι εκπαιδευτικών δράσεων

  • Η κατάρτιση του διοικητικού προσωπικού του ΑΠΘ σε θέματα που άπτονται των καθημερινών δραστηριοτήτων του
  • Η κατάρτιση του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΑΠΘ σε ειδικευμένα θέματα (βάσεις δεδομένων, σχεδιαστικά & γραφιστικά πακέτα, ανάπτυξη εφαρμογών multimedia, μαθηματικά & στατιστικά πακέτα, κλπ.) όπως αυτά διαμορφώνονται από τις καταγεγραμμένες ανάγκες,  σε συνδυασμό με τις μαζικές αγορές λογισμικού που πραγματοποιούνται από το ΚΗΔ
  • Η κατάρτιση των τοπικών διαχειριστών των Τμημάτων, σε θέματα τεχνικής υποστήριξης 
  • Η κατάρτιση των προπτυχιακών & μεταπτυχιακών φοιτητών (χρήση του κατανεμημένου client-server περιβάλλοντος AFS)
  • Η αξιοποίηση των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων του πανεπιστημίου
  • Η αύξηση της παραγωγικότητας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πανεπιστημίου στο σύνολό του

Σε ποιους απευθύνονται

Τα σεμινάρια ανάλογα με την θεματολογία που καλύπτουν, απευθύνονται κατά περίπτωση:

  • Στο διοικητικό προσωπικό
  • Στο ακαδημαϊκό προσωπικό
  • Στους μόνιμους τοπικούς διαχειριστές των υπολογιστικών υποδομών των Σχολών
  • Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια χαρακτηρίζονται ως ελεύθερης ή κλειστής συμμετοχής ανάλογα με τους υποψήφιους συμμετέχοντες. Στα σεμινάρια ελεύθερης συμμετοχής οι υποψήφιοι επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας. Τα δεύτερα απευθύνονται στις ανάγκες μίας συγκεκριμένης κλειστής ομάδας ή υπηρεσίας. Ο αριθμός εκπαιδευομένων κάθε κύκλου κατάρτισης δεν ξεπερνά τα 25 άτομα.

Διάρκεια & κύκλοι επιμόρφωσης

Η διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος είναι συνήθως 15 ώρες και περιλαμβάνει τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και πρακτική. Η εκπαιδευτική ημέρα διαρκεί 3-4 διδακτικές ώρες, ενώ η εκπαιδευτική ώρα έχει διάρκεια 45 λεπτών. Το ωράριο (πρωινό ή απογευματινό) διαμορφώνεται κατά περίπτωση ανάλογα με τις υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων. Με τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

Αίθουσες & διδακτικά μέσα

Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διεξάγεται σε κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες του ΑΠΘ, άρτια εξοπλισμένες με την απαραίτητη υποδομή (video projector, Η/Υ υψηλών δυνατοτήτων, εκτυπωτές, τοπικό δίκτυο, πρόσβαση στο Internet) και με το λογισμικό που απαιτείται κατά περίπτωση. Τα σεμινάρια υλοποιούνται στην Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών του ΑΠΘ.

Για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διανέμεται στους εκπαιδευόμενους έντυπο ή ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό.
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο