Πολιτική Ποιότητας

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  μέσω της Διοίκησής του δεσμεύεται:

  • να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του ΑΠΘ,
  • να τηρεί τις όποιες συμβατικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις του προς όλες τις κατευθύνσεις (αποδέκτες υπηρεσιών εντός κι εκτός ΑΠΘ, προμηθευτές, συνεργάτες, προσωπικό),
  • να αναβαθμίζει συνεχώς το επίπεδο του προσωπικού και των υπηρεσιών του, ώστε να επιτυγχάνει μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης των αποδεκτών των υπηρεσιών του, 
  • να τηρεί τη νομοθεσία που άπτεται των δραστηριοτήτων του, καθώς επίσης και τις απαιτήσεις των προτύπων που υιοθετεί,
  • να παρακολουθεί και να ενσωματώνει στη λειτουργία του (στο μέτρο των δυνατοτήτων του) τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις,Περιηγηθείτε στο δικό μας partner-sponsored Glasses, με μια ποικιλία επιλογών που ταιριάζουν σε κάθε γούστο και προϋπολογισμό, διαθέσιμες για αγορά μέσω Διαδικτύου
  • να βελτιώνεται συνεχώς σε όλους τους τομείς της λειτουργίας του προς όφελος των αποδεκτών των υπηρεσιών του, του ΑΠΘ και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας,
  • να παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους για την ομαλή κι απρόσκοπτη εφαρμογή του τεκμηριωμένου Συστήματος Διαχείρισης που έχει αναπτυχθεί κι εφαρμόζεται


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ISO 9001
Μετάβαση στο περιεχόμενο