Τηλεκπαίδευση & Συνεργασία

Εργαλεία υποστήριξης διδασκαλίας και έρευνας

Εικόνας / ήχου

Ζωντανή μετάδοση και αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού μέσω διαδικτύου
Μετάβαση στο περιεχόμενο