Στούντιο - Υποδομή παραγωγής εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού υλικού

Παραγωγή βίντεο για χαιρετισμούς, συνεντεύξεις, προβολή μονάδων ΑΠΘ και μαθήματα.
 • Πληροφορίες

  Το ΚΗΔ, στο πλαίσιο των προσφερόμενων υπηρεσιών, παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής εκπαιδευτικού οπτικο-ακουστικού υλικού υψηλής ποιότητας που θα καλύπτει τις ανάγκες μαθημάτων τόσο των προγραμμάτων σπουδών των Τημάτων του ΑΠΘ, όσο και προγραμμάτων σπουδών άλλων οριζόντιων μονάδων τoυ (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας κλπ) με σκοπό την ικανοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών αναγκών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Το στούντιο βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στις εγκαταστάσεις του ΚΗΔ στο ισόγειο του κτιρίου της Νομικής Σχολής.

  Στο στούντιο υποστηρίζονται τα εξής σενάρια βιντεοσκόπησης, είτε για ζωντανή μετάδοση, είτε για καταγραφή:

  1. Βιντεο-διαλέξεις
  2. Βιντεο-διαλέξεις συνδυασμένες ή συγχρονισμένες με διαδραστικό πίνακα ή/και διαφάνειες
  3. Podcast, εκφωνήσεις με τη χρήση διαφανειών ή εκφωνήσεις με τη χρήση της οθόνης του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο (Screen recording).

  Τα παραπάνω τρία σενάρια υποστηρίζονται σε δύο διακριτά σκηνικά:

  1. Ένα μόνιμο υπόβαθρο βιντεοσκόπησης
  2. Ένα μονοχρωματικό υπόβαθρο πράσινης οθόνης για τεχνικές «chroma key» για χρήση εικονικού υποβάθρου.
 • Προϋποθέσεις

  • Η υπηρεσία απευθύνεται σε μόνιμα μέλη του ΑΠΘ (Διδακτικό Προσωπικό, Προϊσταμένους Κεντρικών Μονάδων, Πρυτανεία) τα οποία μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματα τους μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας “Αίτηση παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού σε στούντιο”.
  • H παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού ανοικτών ή κλειστών διαδικτυακών μαθημάτων στο στούντιο θα πρέπει να καλύπτει ύλη διδασκαλίας μαθήματος που διδάσκεται στο ΑΠΘ. Το μάθημα πρέπει να εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος ή και σε προγράμματα  του Κέντρου επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ ή του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
  • Το περιεχόμενο κάθε μαθηματος θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο επιτρέποντας την αυτοτελή μελέτη του.
  • Σε ειδικές περιπτώσεις, επιτρέπεται να πραγματοποιούνται αιτήματα που αφορούν δράσεις εκτός του προγράμματος σπουδών, όπως π.χ. εισαγωγικά μαθήματα προσανατολισμού των νέων φοιτητών ή παρουσίασης των ΠΣ του Ιδρύματος ή άλλες δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια  του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • Όλα τα αιτήματα θα εξετάζονται από την αρμόδια υπηρεσία του ΚΗΔ και θα εξυπηρετούνται κατόπιν έγκρισης, σε χρόνο που θα καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης.
 • Οδηγίες

  1. Τα μόνιμα μέλη του ΑΠΘ υποβάλλουν αίτημα χρησιμοποιώντας την “Αίτηση παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού σε στούντιο”.
  2. Το αίτημα προαιρετικά μπορεί να συνοδεύεται από πληροφορίες όπως:
   • Τίτλος διάλεξης
   • Ομιλητής
   • Θέμα διάλεξης
   • Συνοπτική περιγραφή
   • Λέξεις κλειδιά διάλεξης
   • Αρχεία, όπως σημειώσεις και παρουσιάσεις
  3. Εφόσον εγκριθεί το αίτημα, θα ενημερωθείτε από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μια εξειδικευμένη ομάδα θα σας υποστηρίξει καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, από την παραγωγή του ψηφιακού πολυμεσικού υλικού μέχρι και το άνοιγμα του μαθήματος στο διαδίκτυο.
 • Κανονισμός

  1.  Η παραγωγή του υλικού γίνεται για εκπαιδευτικό/ακαδημαϊκό και σε κάθε περίπτωση μη κερδοσκοπικό σκοπό.
  2. Κάθε πολυμεσικό αρχείο θα συνοδεύεται από μεταδεδομένα τα οποία θα εμπεριέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες ώστε να προστατευθούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των παραγωγών και του ΑΠΘ.
  3. Για την χρήση οποιουδήποτε πνευματικού υλικού τρίτου, απαιτείται να έχει διασφαλιστεί από τον αιτούντα η σχετική άδεια από τον κάτοχο των δικαιωμάτων.
  4. Οι χρήστες είναι υπόλογοι και υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρουσιάζονται.
  5. Οι χρήστες της υπηρεσίας αναλαμβάνουν τυχόν έξοδα ή αποζημιώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από αξιώσεις τρίτων για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.
  6. Το ΚΗΔ ουδεμία ευθύνη φέρει για περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων από μέρους του αιτούντα.
  7. Οι απόψεις που διατυπώνονται και το περιεχόμενο που δημοσιεύεται μέσω του παραγόμενου υλικού εκφράζουν μόνο αυτόν που τις διατυπώνει και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις του ΑΠΘ.
  8. Οι διαχειριστές του studio του ΚΗΔ – ΑΠΘ δεν φέρουν ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας.
  9. Κατά την διάρκεια των γυρισμάτων και όταν η φωτεινή ένδειξη “Recording” έξω από το studio είναι αναμμένη, δεν επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο του στούντιο.
 • Άλλες Πληροφορίες

  Σενάρια λειτουργίας

  Στο στούντιο υποστηρίζονται τα εξής σενάρια βιντεοσκόπησης, είτε για ζωντανή μετάδοση, είτε για καταγραφή:

  1. Βιντεο-διαλέξεις
  2. Βιντεο-διαλέξεις συνδυασμένες ή συγχρονισμένες με διαδραστικό πίνακα ή/και διαφάνειες
  3. Podcast, εκφωνήσεις με τη χρήση διαφανειών ή εκφωνήσεις με τη χρήση της οθόνης του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο (Screen recording).

  Τα παραπάνω τρία σενάρια υποστηρίζονται σε δύο διακριτά σκηνικά:

  1. Ένα μόνιμο υπόβαθρο βιντεοσκόπησης
  2. Ένα μονοχρωματικό υπόβαθρο πράσινης οθόνης για τεχνικές «chroma key» για χρήση εικονικού υποβάθρου.

  Ειδικότερα, το στούντιο καλύπτει κυρίως τις περιπτώσεις καταγραφής διαλέξεων και χαιρετισμών, ενώ υποστηρίζει την ταυτόχρονη βιντεοσκόπηση έως δύο ομιλητών, καθιστών ή όρθιων (one-quarter face shot) από σύστημα δύο καμερών. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας, παρέχεται μηχάνημα ανάγνωσης κειμένου (Autocue) και διαδραστικός πίνακας. Επίσης, υποστηρίζεται η ενσωμάτωση γραφικών στοιχείων και τεχνητού προκαθορισμένου φόντου μέσω «green screen» στην τελική καταγραφή.

  Ενδεικτικά σενάρια λειτουργίας

  Παρακάτω αποτυπώνονται δύο ενδεικτικά σενάρια:

  • Στο πρώτο σενάριο, θα υπάρχει ο παρουσιαστής / εκπαιδευτής στη μία πλευρά και μια διαδραστική οθόνη παρουσιάσεων στην άλλη. Ο εκπαιδευτής θα κάνει την παρουσίασή του στη διαδραστική οθόνη και θα καταγράφεται από δύο κάμερες.
  • Στο δεύτερο σενάριο, θα υπάρχουν δύο παρουσιαστές / εκπαιδευτές οι οποίοι θα έχουν την διαδραστική οθόνη στα δεξιά τους, υπό γωνία 90ο , στην οποία θα κάνουν την παρουσίασή τους. Η μία κάμερα θα εστιάζει, εναλλάξ, στον έναν εκπαιδευτή και στη διαδραστική οθόνη και η άλλη μεταξύ των δύο εκπαιδευτών. Η επιλογή του καλύτερου πλάνου θα γίνεται από τον τεχνικό / σκηνοθέτη.

  Γενικές πληροφορίες

  Για την εξασφάλιση ενός καλού αποτελέσματος ιδιαίτερα βοηθητική είναι:

  • Η καλή προετοιμασία και η στοχευμένη οργάνωση του χρόνου, της δομής και των σκοπών της προβαλλόμενης ύλης. Συστήνεται να έχετε προβάρει τα λόγια σας πριν την άφιξη σας στο studio για λόγους εξοικονόμησης χρόνου και πόρων. Για την ανάγνωση κειμένου με την βοήθεια του Autocue, προτείνεται το αρχείο κειμένου να έχει συνταχθεί με βάση τον προφορικό λόγο. Πιο συγκεκριμένα, να είναι ευανάγνωστο, με σύντομες προτάσεις και παραγράφους, απλή δομή, τρόπο έκφρασης που ταιριάζει στον εκάστοτε ομιλητή και κενά/παύσεις, όπου αυτό κρίνεται βοηθητικό. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσίαση και γενικότερα όλη η παραγωγή χρειάζεται να ταιριάζει στα προσφερόμενα σενάρια που παρέχονται ως υπηρεσία.
  • Το κατάλληλο ντύσιμο/εμφάνιση καθώς μία σωστή ενδυματολογική προσέγγιση μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε να αποφεύγονται χρώματα όπως λευκό, μαύρο, πράσινο και έντονο κόκκινο. Αντίθετα, προτείνουμε να φοράτε αποχρώσεις του γκρι ή χρωματιστά μονόχρωμα ρούχα, χωρίς ρίγες, καρώ και λοιπά σχέδια. Προσοχή! Για τη χρήση εικονικού υποβάθρου και τεχνικές «chroma key» δεν επιτρέπονται επιλογές με πράσινες αποχρώσεις (πράσινα κοσμήματα, βαμμένα νύχια κτλ) και αξεσουάρ που προκαλούν αντανακλάσεις.

  Παραγόμενα πολυμεσικά αρχεία

  • Ο τύπος του παραδοτέου αρχείου είναι «.mp4» ή «.mp3» ανάλογα με την φύση του τελικού αρχείου (οπτικοακουστικό αρχείο ή αρχείο ήχου εικόνας κτλ).
  • Το υλικό παραδίδεται κατά προτεραιότητα με βάση την αίτηση.
  • To ΚΗΔ διατηρεί το παραγόμενο αρχείο  για διάστημα ενός έτους από την ημέρα καταγραφής.
Μετάβαση στο περιεχόμενο