Προσωπικό

Το Κέντρο στελεχώνεται από εξειδικευμένο, υψηλού επιπέδου τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Σχεδόν το 50% των στελεχών μας είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με τις δραστηριότητες του Κέντρου. Για την κάλυψη των αναγκών και με βάση τις διαθέσιμες κάθε φορά πηγές χρηματοδότησης, αξιοποιούμε πολλαπλές μορφές σχέσεων εργασίας:
 • Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης
 • Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης
 • Εργαζόμενοι φοιτητές μερικής απασχόλησης
 • Φοιτητές ΤΕΙ στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης
 • Εκπαιδευόμενοι φοιτητές
Η ομάδα των στελεχών μας συνδυάζει την εμπειρία και την τεχνογνωσία των παλαιότερων συναδέλφων, που εργάζονται για περισσότερα από 15 χρόνια στο Πανεπιστήμιο, με τη ζωντάνια και τον ενθουσιασμό των νέων αποφοίτων, που σταδιακά προστίθενται σε αυτή.
Οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές προσλαμβάνονται μέσα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αφού καταθέσουν το βιογραφικό τους και μετά απο συνέντευξη. Αν είσαι φοιτητής και ενδιαφέρεσαι να ενταχτείς στους κύκλους εκπαίδευσης που ξεκινούν κάθε χρόνο, μπορείς να παρακολουθήσεις τις προσκλήσεις που ανακοινώνουμε κάθε χρόνο, συνήθως το φθινόπωρο.
Αν είσαι επαγγελματίας που ενδιαφέρεται να εργαστεί σε ένα περιβάλλον υψηλής εξειδίκευσης και τεχνολογικής αιχμής, στείλε μας το βιογραφικό σου. Θα το λάβουμε υπόψη στην επόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικούς συνεργάτες.

Τεχνικός Διευθυντής του Κέντρου είναι ο Γιάννης Σαλματζίδης. 

1. Υποδιεύθυνση Υποδομών ΤΠΕ (υπεύθυνος Χάρης Λασκαρίδης)

 • Τμήμα Δικτυακών Υποδομών (υπεύθυνος Χάρης Λασκαρίδης)
  • Γραφείο Διαχείρισης Καλωδιακών & Υποστηρικτικών Υποδομών (υπεύθυνος Κώστας Μάντης)
  • Γραφείο Διαχείρισης Ενεργών Υποδομών (υπεύθυνος Γιώργος Πάλλας)
 • Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών (υπεύθυνος Αποστόλης Παπαγιαννάκης)
  • Γραφείο Διαχείρισης Εξυπηρετητών, Υπερ-Υπολογιστικών Υπηρεσιών (HPC) και Βασικών Υπηρεσιών (υπεύθυνος Πασχάλης Κορόσογλου)
  • Γραφείο Διαχείρισης Σταθμών Εργασίας & Ακαδημαϊκού Λογισμικού (υπεύθυνος Γιώργος Παζαράς)
    

2. Υποδιεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών (υπεύθυνη Αγγελική Αγορογιάννη)

 • Τμήμα Υποστήριξης και Ψηφιακής Μάθησης (υπεύθυνη Αγγελική Αγορογιάννη)
  • Γραφείο Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών (υπεύθυνη Κορίνα Λαμπρίδου)
  • Γραφείο Τεχνολογικής Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων (υπεύθυνος Δήμος Χαριδήμου)
 • Τμήμα Ανάπτυξης Υπηρεσιών (υπεύθυνος Δημήτρης Δασκόπουλος)
  • Γραφείο Ανάπτυξης Εφαρμογών  (υπεύθυνος Κώστας Καραογλάνογλου)
  • Γραφείο Σχεδίασης Διεπαφών και Ιστοχώρων (υπεύθυνος Ιωάννης Ζάχρος)
    
 • Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης (υπεύθυνη Ζαφειρώ Καλαμποκίδου)
 • Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας ΤΠΕ (υπεύθυνος Δημήτρης Ζαχαρόπουλος)

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης

Υπεύθυνη

Ζαφειρώ Καλαμποκίδου

Τεχνικός Διευθυντής

Γιάννης Σαλματζίδης

Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας ΤΠΕ

Υπεύθυνος

Δημήτρης Ζαχαρόπουλος

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης


Υπεύθυνη
Ζαφειρώ Καλαμποκίδου

Τεχνικός Διευθυντής

Γιάννης Σαλματζίδης

Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας ΤΠΕ


Υπεύθυνος
Δημήτρης Ζαχαρόπουλος

Υποδιεύθυνση Υποδομών ΤΠΕ


Υπεύθυνος
Χάρης Λασκαρίδης

Τμήμα Δικτυακών Υποδομών


Υπεύθυνος
Χάρης Λασκαρίδης

Γραφείο Διαχείρισης Καλωδιακών & Υποστηρικτικών Υποδομών


Υπεύθυνος
Κώστας Μάντης

Γραφείο Διαχείρισης Ενεργών Υποδομών


Υπεύθυνος
Γιώργος Πάλλας

Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών


Υπεύθυνος
Αποστόλης Παπαγιαννάκης

Γραφείο Διαχείρισης Εξυπηρετητών, Υπερ-Υπολογιστικών Υπηρεσιών (HPC) και Βασικών Υπηρεσιών


Υπεύθυνος
Πασχάλης Κορόσογλου

Γραφείο Διαχείρισης Σταθμών Εργασίας & Ακαδημαϊκού Λογισμικού


Υπεύθυνος
Γιώργος Παζαράς

Υποδιεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών


Υπεύθυνη
Αγγελική Αγορογιάννη

Τμήμα Υποστήριξης και Ψηφιακής Μάθησης


Υπεύθυνη
Αγγελική Αγορογιάννη

Γραφείο Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών


Υπεύθυνη
Κορίνα Λαμπρίδου

Γραφείο Τεχνολογικής Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων


Υπεύθυνος
Δήμος Χαριδήμου

Τμήμα Ανάπτυξης Υπηρεσιών


Υπεύθυνος
Δημήτρης Δασκόπουλος

Γραφείο Ανάπτυξης Εφαρμογών


Υπεύθυνος
Κώστας Καραογλάνογλου

Γραφείο Σχεδίασης Διεπαφών και Ιστοχώρων


Υπεύθυνος
Γιάννης Ζάχρος

Μετάβαση στο περιεχόμενο