Πρόγραμμα εργασιών συντήρησης υποδομών και υπηρεσιών

Η ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) προϋποθέτει τακτικές εργασίες για ενημερώσεις ασφαλείας, τεχνικές ρυθμίσεις, αναβαθμίσεις υπηρεσιών, εγκατάσταση νέων υπηρεσιών κ.α. Το ΚΗΔ λαμβάνει μέριμνα ώστε οι εργασίες αυτές να διαρκούν το μικρότερο δυνατό διάστημα και να έχουν τη μικρότερη δυνατή επίδραση στους τελικούς χρήστες. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως οι εργασίες αυτές επιφέρουν προσωρινές αστάθειες ή άλλες μη αναμενόμενες παρενέργειες στη λειτουργία των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Προκειμένου τέτοιου είδους δυσλειτουργίες να προκύπτουν ελεγχόμενα, ορίζονται τα παρακάτω εβδομαδιαία και διμηνιαία χρονικά παράθυρα συντήρησης ανά υποδομή και υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια του παραθύρου συντήρησης οι παρεχόμενες υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν ολιγόλεπτες διακοπές.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ένα παράθυρο συντήρησης συμπέσει σε ημέρα που για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. ανωτέρα βία) είναι αδύνατη η τέλεση των απαιτούμενων ενεργειών, η ομάδα διαχείρισης του ΚΗΔ ενδέχεται να μεταφέρει το παράθυρο συντήρησης σε άλλη ημερομηνία ή να το αναβάλλει.

Εφόσον χρειάζεται να λάβει χώρα έκτακτη εργασία εκτός παραθύρου συντήρησης τότε θα αναρτάται σχετικό ενημερωτικό τεχνικό δελτίο εδώ μία ημέρα νωρίτερα.

Επιπλέον, σε περίπτωση που οι προγραμματισμένες εργασίες (είναι δεδομένο ότι) θα προκαλέσουν διακοπή στην παροχή των υπηρεσιών, επίσης θα αναρτάται (τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα) σχετικό ενημερωτικό τεχνικό δελτίο εδώ.

Υπηρεσίες πρόσβασης στο δίκτυο DHCP, DNS, NTP, Radius (Eduroam)

Ορίζεται εβδομαδιαίο παράθυρο συντήρησης κάθε Τρίτη 15:00 – 16:00.

Υπηρεσίες Ιδρυματικών ιστοσελίδων (websites.auth.gr)

Ορίζεται εβδομαδιαίο παράθυρο συντήρησης κάθε Τρίτη 08:00 – 09:00.

Αφορά κεντρικούς ιστοχώρους του ΑΠΘ που διαχειρίζεται το ΚΗΔ.

Υπηρεσίες Plesk hosting (hosted.auth.gr και webpages.auth.gr)

Ορίζεται εβδομαδιαίο παράθυρο συντήρησης κάθε Τετάρτη 08:00 – 09:00.

Αφορά ιστοχώρους και προσωπικές σελίδες μελών του ΑΠΘ που διαχειρίζονται μέσω υπηρεσιών Plesk οι εκάστοτε υπεύθυνοι (μέλη) του ΑΠΘ.

Υπηρεσίες Email (συμπ. Webmail και mailing lists)

Ορίζεται μηνιαίο παράθυρο συντήρησης κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα στο διάστημα 08:00 – 09:00.

Υπηρεσίες ηλεκτρονικών μαθημάτων Elearning

Ορίζεται μηνιαίο παράθυρο συντήρησης κάθε δεύτερη Τρίτη στο διάστημα 08:00 – 09:00 (εξαιρούνται οι μήνες των εξεταστικών περιόδων, δηλαδή Φεβρουάριος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος).

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας (UniverSIS)

Ορίζεται μηνιαίο παράθυρο συντήρησης κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα στο διάστημα 15:00 – 16:00.

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (Papyros)

Ορίζεται μηνιαίο παράθυρο συντήρησης κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα στο διάστημα 15:00 – 16:00.

Υπηρεσίες VPN (EduVPN)

Ορίζεται μηνιαίο παράθυρο συντήρησης κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα στο διάστημα 08:00 – 09:00.

Υπηρεσίες Δυναμικής Αδειοδότησης λογισμικών

Ορίζεται μηνιαίο παράθυρο συντήρησης κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα στο διάστημα 08:00 – 09:00.

Υποδομή και υπηρεσίες HPC (Συστοιχία “Αριστοτέλης”)

Ορίζεται διμηνιαίο παράθυρο συντήρησης (κάθε τρίτη Τρίτη ζυγού μήνα). Αναλυτικά το πρόγραμμα και η περιγραφή/καταγραφή των εργασιών βρίσκονται αναρτημένα εδώ.

Υπηρεσίες Cloud (vCenter – https://vc.it.auth.gr)

Ορίζεται διμηνιαίο παράθυρο συντήρησης κάθε τρίτη Πέμπτη ζυγού μήνα απόγευμα στο διάστημα 15:00 – 16:00.

Αφορά το περιβάλλον διαχείρισης εικονικών μηχανών (όχι τις εικονικές μηχανές).

Μετάβαση στο περιεχόμενο