Τεχνικά Δελτία Βλαβών και Εργασιών

Υπόμνημα

Μη κρίσιμο πρόβλημα χωρίς συνέπεια για τους χρήστες

Μη κρίσιμο πρόβλημα που υποβαθμίζει την ποιότητα σύνδεσης ή υπηρεσίας δικτύου

Σοβαρό πρόβλημα σε δευτερεύον σύστημα παραγωγής που επηρεάζει μικρή ομάδα χρηστών

Κύριο σύστημα παραγωγής εκτός λειτουργίας που επηρεάζει μεγάλη ομάδα χρηστών

Κύριο σύστημα παραγωγής εκτός λειτουργίας που επηρεάζει όλους τους χρήστες

Μετάβαση στο περιεχόμενο