Δανεισμός

Κράτηση εξοπλισμού/νησίδας

Εάν είστε μέλος ΔΕΠ ή ανήκετε στο μόνιμο διοικητικό προσωπικό του ΑΠΘ έχετε τη δυνατότητα να:

  • δανεισθείτε εξοπλισμό (φορητό υπολογιστή ή/και βιντεοπροβολέα)
  • αξιοποιήσετε την Κεντρική Νησίδα υπολογιστών στο Ισόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών ή διοικητικών σας δραστηριοτήτων.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα και υποβάλετε αίτημα κράτησης

Απαραίτητη προϋπόθεση για το δανεισμό εξοπλισμού είναι η κατάθεση της ταυτότητας κατά τη διάρκεια του δανεισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης από κακό χειρισμό που συνέβη κατά τη διάρκεια του δανεισμού, ο παραλήπτης οφείλει να επαναφέρει το υλικό στην κατάσταση που το παρέλαβε με δική του χρέωση και ευθύνη.

Για κρατήσεις της Κεντρικής νησίδας μετά τις 16:30 πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στη διεύθυνση admin@it.auth.gr, τηλ. 2310998479

Μετάβαση στο περιεχόμενο