Πιστοποιημένη τηλεδιάσκεψη

Για την εξυπηρέτηση συλλογικών οργάνων Aκαδημαϊκών Iδρυμάτων
 • Πληροφορίες

  Μπορείτε να συμμετέχετε σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων (ενδεικτικά: Εκλεκτορικά Σώματα, Επιτροπές κρίσης Διδακτορικών Διατριβών, Συνελεύσεις Τμημάτων/Τομέων) του ΑΠΘ ή άλλων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, από απόσταση, χρησιμοποιώντας:

  • μια από τις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες τηλεδιάσκεψης του Ιδρύματός σας, ή
  • τον προσωπικό σας υπολογιστή ή φορητή συσκευή και μια πιστοποιημένη μέθοδο τηλεδιάσκεψης όπως η υπηρεσία e:Presence.

  Επίσης μπορείτε να προγραμματίζετε πιστοποιημένες τηλεδιασκέψεις για την πραγματοποίηση συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων του ΑΠΘ:

 • Προϋποθέσεις

  Η υπηρεσία πιστοποιημένης τηλεδιάσκεψης παρέχεται αποκλειστικά για χρήση σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (ενδεικτικά: Εκλεκτορικά Σώματα, Επιτροπές κρίσης Διδακτορικών Διατριβών, Συνελεύσεις Τμημάτων/Τομέων).

  Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης και συνεργασίας, δείτε εδώ

 • Οδηγίες

  Διοργάνωση συνεδρίασης συλλογικού οργάνου του ΑΠΘ μέσω τηλεδιάσκεψης

  Για να προγραμματίσετε μια πιστοποιημένη τηλεδιάσκεψη παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τη σχετική αίτηση.

  Εναλλακτικά μπορείτε να καλέσετε στο 2310 999 300 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:15-16:00) ή να στείλετε email στη διεύθυνση vc@auth.gr

   

   

  Συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη από τις κεντρικές αίθουσες του ΑΠΘ

  Αν έχετε προσκληθεί σε συνεδρίαση συλλογικού οργάνου ακαδημαϊκού ιδρύματος στην οποία δεν υπάρχει άλλος τρόπος να συμμετάσχετε, μπορούμε να σας διαθέσουμε μία από τις κεντρικές αίθουσες τηλεδιάσκεψης του ΑΠΘ.

  Οι κεντρικές αίθουσες τηλεδιάσκεψης του ΑΠΘ βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου των Σχολών Νομικής και Οικονομικών-Πολιτικών Επιστημών. Η θέση της εισόδου (μαύρη μεταλλική πόρτα με επιγραφή “ΚΗΔ”) είναι σημειωμένη στους χάρτες Α και Β.

  Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητά τους: Πρόγραμμα κεντρικής αίθουσας Α , Πρόγραμμα κεντρικής αίθουσας Β

  Για να προγραμματίσετε τη συμμετοχή σας, αρκεί να καλέσετε στο 2310 999 300 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:15-16:00) ή να στείλετε email στη διεύθυνση vc@auth.gr

  Στο email σας αρκεί να περιλαμβάνεται η προσκληση συμμετοχής που έχετε λάβει, ή εναλλακτικά τα εξής:

       Ημερομηνία τηλεδιάσκεψης:   Ημέρα / Μήνας / Έτος

       Ώρες έναρξης-λήξης:   Από 00:00 έως 00:00 (πμ/μμ)

       Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email) των διοργανωτών της συνεδρίασης:

       Αριθμός (1-10) των ατόμων που θα παρευρεθούν στην αίθουσα:

 • Άλλες Πληροφορίες

  Ορισμός ρόλου ΥΣΥΤ και δικαιώματα συντονιστή στο σύστημα e:Presence

  Για να αναλάβετε το ρόλο Υπεύθυνου Συντονιστή Υποστήριξης Τηλεδιασκέψεων (ΥΣΥΤ), αρχικά θα πρέπει να έχετε οριστεί στο σύστημα διαχείρισης ρόλων ως υπεύθυνος τηλεδιασκέψεων από τον πρόεδρο του Τμήματος.

  Κατόπιν, θα χρειαστεί να υποβάλετε την αίτηση εκχώρησης δικαιωμάτων συντονιστή στο e:Presence για να πάρετε δικαιώματα πρόσβασης και διαχείρισης.

  Στη συνέχεια θα σας αποδοθεί ο ρόλος του συντονιστή από το ΚΗΔ για το σύνολο των πιστοποιημένων τηλεδιασκέψεων του τμήματος σας.

  Η δυνατότητα συμμετοχής στις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων με χρήση πιστοποιημένων μεθόδων τηλεδιάσκεψης προβλέπεται στο ΦΕΚ 433/Β/17.3.2011.

Μετάβαση στο περιεχόμενο