Σύστημα διαχείρισης ρόλων

Υπηρεσία ελέγχου και διαχείρισης εξουσιοδοτημένων ρόλων μελών ΑΠΘ
 • Πληροφορίες

  Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα σε προϊστάμενους μονάδων

  • να ενημερωθούν για ρόλους προσώπων σε κεντρικό ιδρυματικό επίπεδο (π.χ. μέλη Συγκλήτου, μέλη Επιτροπών)
  • να ενημερωθούν και να ορίσουν ρόλους σε πρόσωπα μέσα στη μονάδα τους

  Οι ρόλοι που ορίζονται κεντρικά από τη Διοίκηση του Ιδρύματος καταχωρούνται είτε απ’ευθείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, είτε από το ΚΗΔ. Οι ρόλοι των προσώπων μέσα στις μονάδες καταχωρούνται από τους ίδιους τους προϊστάμενους, ώστε να ενημερώσουν και άλλες μονάδες για την ανάληψη ή λήξη καθηκόντων. Συνήθως, οι ρόλοι αυτοί αφορούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν το ακαδημαϊκό και διοικητικό έργο και στις οποίες τα πρόσωπα που ορίζονται αποκτούν δικαιώματα πρόσβασης ή ακόμα και διαχείρισης. Για παράδειγμα, ο Πρόεδρος Τμήματος μπορεί να ορίσει υπεύθυνο ηλεκτρονικής γραμματείας, διαχειριστή λιστών αλληλογραφίας, υπεύθυνο προγράμματος μαθημάτων κι αιθουσών για το Τμήμα του. 

  Προς το παρόν, πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή έχει ο Κοσμήτορας και ο Γραμματέας κάθε Σχολής, και ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας κάθε Τμήματος οι οποίοι μπορούν να αποδώσουν σε μέλη της Μονάδας τους τους παρακάτω ρόλους:

  1. Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος. Το μέλος ΔΕΠ που έχει οριστεί Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος.
  2. Διαχειριστής δυναμικών λιστών. Ο αρμόδιος που έχει οριστεί να διαχειρίζεται τις δυναμικές λίστες ηλεκτρονικές αλληλογραφίας (mailing lists) που αξιοποιεί το Τμήμα ή η Σχολή για να αποστέλλει email στα μέλη της.
  3. Τεχνικός διαχειριστής ιστοχώρου μονάδας. Ο αρμόδιος που έχει οριστεί να διαχειρίζεται τον επίσημο ιστοχώρο του Τμήματος που φιλοξενείται σε υποδομές του ΚΗΔ.
  4. Διαχειριστής PCLABs.  Ο υπεύθυνος νησίδας υπολογιστών του Τμήματος ή της Σχολής αν αυτή έχει ενταχθεί στις κεντρικά διαχειριζόμενες νησίδες του ΚΗΔ.
  5. Υπεύθυνος τηλεδιασκέψεων.  Ο αρμόδιος που έχει οριστεί να υποστηρίζει τις τοπικές τηλεδιασκέψεις του Τμήματος.
  6. Διαχειριστής Προγράμματος Μαθημάτων και Αιθουσών. Ο αρμόδιος Τμήματος που έχει οριστεί να δημοσιεύει το πρόγραμμα μαθημάτων κι αιθουσών του Τμήματος στην ιστοσελίδα class.auth.gr
  7. Υπεύθυνος Επικοινωνίας σε Θέματα Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Ο αρμόδιος της Γραμματείας Τμήματος που έχει οριστεί για να επικοινωνεί με το ΚΗΔ σχετικά με θέματα ηλεκτρονικής γραμματείας.
  8. Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής Γραμματείας Τμήματος. Ο υπάλληλος Γραμματείας που έχει εξειδικευμένη εμπειρία του συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας ώστε να υποστηρίζει το προσωπικό Γραμματείας του Τμήματος.
  9. Χρήστης Ηλεκτρονικής Γραμματείας Τμήματος. Ο υπάλληλος Γραμματείας που χειρίζεται το σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας του Τμήματος.
  10. Χρήστης Προστατευμένου Η/Υ Γραμματείας Τμήματος. Ο υπάλληλος Γραμματείας που χρησιμοποιεί υπολογιστή που ανήκει στο προστατευμένο δίκτυο υπολογιστών της Γραμματείας του τμήματος και δεν έχει πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας.
  11. Έμπειρος Χρήστης Ηλεκτρονικής Γραμματείας Τμήματος. Ο συνεργάτης της Γραμματείας που συνεργάζεται στενά με την κεντρική υποστήριξη για να έχει την ευθύνη υποστήριξης της Σχολής.
  12. Υπεύθυνος συγγραμμάτων σε Σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ. Ο υπάλληλος της Γραμματείας του Τμήματος που έχει οριστεί να διαχειρίζεται ζητήματα της υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ.
  13. Διαχειριστής περιεχομένου website ΑΠΘ. Ο συνεργάτης/οι συνεργάτες του Τμήματος που διαχειρίζονται το περιεχόμενο της οντότητας του Τμήματος στον κεντρικό ιστοχώρο του ΑΠΘ https://www.auth.gr.
 • Προϋποθέσεις

  Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία θα πρέπει να είστε Κοσμήτορας Σχολής ή Πρόεδρος Τμήματος. Επιπλέον, μπορείτε να συνδεθείτε αν είστε Γραμματέας για να πραγματοποιήσετε τις αλλαγές σε συνεργασία με τον Πρόεδρο ή τον Κοσμήτoρα οι οποίοι θα ενημερώνονται για κάθε αλλαγή μέσω email.

 • Οδηγίες

  Πρόσβαση

  Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται από την ιστοσελίδα http://roles.auth.gr.

  Ενεργοποίηση ρόλου

  Για να αναθέσετε για πρώτη φορά κάποιο ρόλο σε μέλος της Μονάδας σας επιλέγετε Νέος ρόλος και συμπληρώνετε τα απαιτούμενα πεδία.

  Απενεργοποίηση ρόλου

  Για να απενεργοποιήσετε ένα ρόλο που έχει αποδοθεί σε ένα πρόσωπο επιλέγετε Προβολή στο πρόσωπο και κατόπιν Λήξη.

   

  Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις το αίτημα απενεργοποίησης ή απόδοσης ρόλου καταχωρείται και θα ενημερωθείτε με μήνυμα για την εξυπηρέτησή του.

  Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στο εγχειρίδιο της υπηρεσίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο