Υπηρεσίες ενημέρωσης μελών του ΑΠΘ

Αποστολή ανακοινώσεων με email από τις ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες προς τα μέλη τους
 • Πληροφορίες

  Οι υπηρεσίες ενημερώσεων του ΚΗΔ είναι ένας εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος για ανακοινώσεις μέσω email των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων, προς τα μέλη τους, ανάλογα με την επίσημη τους σχέση. Ανακοινώσεις για δραστηριότητες, υπηρεσίες, επικαιρότητα κ.α. προωθούνται με τον πλέον απλό τρόπο σε στοχευμένες ομάδες χρηστών, συμβάλλοντας στη συνοχή του Πανεπιστημίου και προάγοντας τις δράσεις του στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα και στην τοπική κοινωνία.
   
  Οι παραλήπτες ορίζονται ανάλογα με τη μονάδα και την ιδιότητά τους στην Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου (ΠΥΚΑ) και χωρίζονται σε ειδικότερες κατηγορίες π.χ. ΕΕΔΙΠ (eedip) ή σε γενικότερες κατηγορίες π.χ. μέλη ΔΕΠ (faculty). Μπορείτε να δείτε όλες τις κατηγορίες παραληπτών στην ενότητα ‘Αλλες πληροφορίες’.
   
  Οι Ακαδημαϊκές ή Διοικητικές Μονάδες του ΑΠΘ που έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται εδώ. Κάθε μονάδα μπορεί να στέλνει μηνύματα απευθείας στους χρήστες των υπομονάδων της, ενώ οι κεντρικές υπηρεσίες του ΑΠΘ, μπορούν να κάνουν το ίδιο για όλους τους χρήστες του ΑΠΘ.

 • Προϋποθέσεις

  Η Ακαδημαϊκή ή Διοικητική Μονάδα και τα μέλη της να είναι ορισμένα στην Πανεπιστημιακη Υπηρεσία Καταλόγου (ΠΥΚΑ).

 • Ρυθμίσεις

  Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται χωρίς να φύγετε ποτέ από το αγαπημένο σας πρόγραμμα email. Αν είστε εξουσιοδοτημένος μεσολαβητής μηνυμάτων(moderator):

  • Στέλνετε  email στη διεύθυνση announce-unit-title@lists.auth.gr
   (π.χ. announce-agro-faculty@lists.auth.grαπό την προσωπική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιδρυματικού σας λογαριασμού
  • Λαμβάνετε μήνυμα επιβεβαίωσης και εγκρίνετε την αποστολή
  • Τελειώσατε

  Το μήνυμά σας παραδίδεται εντός σύντομου χρονικού διαστήματος στα μέλη της Μονάδας σας που έχουν ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό.

 • Οδηγίες

  Στην παρούσα φάση, το ΚΗΔ έχει παραχωρήσει δικαίωμα χρήσης των διευθύνσεων των δυναμικών λιστών (έχουν εξουσιοδότηση να στέλνουν μηνύματα) στον προϊστάμενο κάθε Ακαδημαϊκής Μονάδας (στην περίπτωση μιας Σχολής είναι ο Κοσμήτορας και ενός Τμήματος είναι ο Πρόεδρος) και στον γραμματέα της και δεν απαιτείται η υποβολή κάποιου αιτήματος για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

  Κάθε εξουσιοδοτημένο μέλος μπορεί να δει τις email διευθύνσεις των δυναμικών λιστών στις οποίες έχει δυνατότητα αποστολής μηνύματος αν επισκεφθεί και κάνει είσοδο με τα στοιχεία του ιδρυματικού του λογαριασμού στο περιβάλλον https://lists.auth.gr/. Οι διευθύνσεις αυτές έχουν τη μορφή announce-unit-property@lists.auth.gr όπου unit το τμήμα/σχολή και Property η ομάδα μελών (π.χ. student για φοιτητές, faculty για μέλη ΔΕΠ). Αναλυτικότερα οι διευθύνσεις δίνονται στις Άλλες Πληροφορίες παρακάτω.

  Κάθε εξουσιοδοτημένος μεσολαβητής μπορεί να στέλνει εκ μέρους της μονάδας του μηνύματα σε αυτή την διεύθυνση. Για την προστασία από ιούς, την αποφυγή σφαλμάτων και την επιβεβαίωση της εξουσιοδότησης, μετά από λίγο λαμβάνει ειδικό εγκριτικό email στο οποίο πρέπει να απαντήσει θετικά για να αρχίσει η διανομή του μηνύματος στα μέλη της μονάδας.

  Μπορούν να διακινούνται μόνο μηνύματα με δημόσιο περιεχόμενο καθώς για τεχνικούς λόγους τα εγκριτικά μηνύματα λαμβάνονται ταυτόχρονα από όλους τους εξουσιοδοτημένους μεσολαβητές, ακόμα και από άλλες μονάδες εφόσον χρησιμοποιούν από κοινού τη λίστα.

  Ως αποστολέας φαίνεται το όνομα της λίστας. Συστήνουμε στους αποστολείς να ρυθμίζετε διεύθυνση απάντησης (Reply-to) αν επιθυμείτε οι παραλήπτες να απαντήσουν στο μήνυμα που θα λάβουν. Αν δεν οριστεί διεύθυνση απάντησης τότε το μήνυμα απάντησης απορρίπτεται αυτόματα.

 • Χρονική Ισχύς

  Λίστες που δεν χρησιμοποιούνται επί μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούν να ανακαλούνται από το ΚΗΔ, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό της Υπηρεσίας Λιστών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

 • Κανονισμός

  Η Υπηρεσία αυτή είναι ειδική περίπτωση της Υπηρεσίας Λιστών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. Ισχύουν οι όροι και οι κανόνες χρήσης που αφορούν την χρήση της Υπηρεσίας Λιστών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

  Οι δυναμικές λίστες διαχειρίζονται κεντρικά από το ΚΗΔ, το οποίο χορηγεί τα δικαιώματα πρόσβασης σύμφωνα με την διοικητική ιεραρχία. Παράλληλα με τα τμήματα, άλλες υπερκείμενες ή κεντρικές μονάδες όπως η Πρυτανεία, η ΜΟΔΙΠ, το ΚΗΔ κ.α. μπορούν να κάνουν χρήση των ίδιων λιστών.

 • Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  Αν είστε διαχειριστής

  • Κατά την αποστολή μηνύματος στις δυναμικές λίστες, ρυθμίστε στο πρόγραμμα διαχείρισης αλληλογραφίας που χρησιμοποιείτε (mail client) την επιθυμητή διεύθυνση Reply-To: (εκτός και αν θέλετε να μην λάβετε απαντήσεις)
  • Αποφύγετε να στείλετε πολλά μηνύματα σε μικρό διάστημα (πολιτική ορθής χρήσης).
  • Τεχνικοί περιορισμοί μπορεί να προκαλέσουν την καθυστερημένη διεκπεραίωση των μηνυμάτων εκτός ωρών γραφείου (βλ. λίστες ηλ. ταχυδρομείου) ή την επιβολή άλλων τεχνικών μέτρων (π.χ. σύμπτυξη (digest) πολλών μηνυμάτων σε ένα κα)
  • Μπορείτε να επισκεφθείτε το περιβάλλον https://lists.auth.gr/ για τυχόν διαθέσιμες συμπληρωματικές λειτουργίες ή πληροφορίες της λίστας.
 • Άλλες Πληροφορίες

  Παρακάτω δίνονται αναλυτικά οι διευθύνσεις των δυναμικών λιστών

  announce-unit-faculty@lists.auth.gr για το εκπαιδευτικό προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, διδάσκοντες με σύμβαση, ΠΔ407 κτλ)
  announce-unit-student@lists.auth.gr για όλους τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες
  announce-unit-adminStaff@lists.auth.gr  για το διοικητικό προσωπικό
  announce-unit-ugrad@lists.auth.gr για τους προπτυχιακούς φοιτητές (ugrad)
  announce-unit-grad@lists.auth.gr  για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (grad)
  announce-unit-phd@lists.auth.gr  για τους υποψήφιους διδάκτορες (phd)
  announce-unit-prof@lists.auth.gr για τους Καθηγητές
  announce-unit-assocProf@lists.auth.gr για τους Αναπληρωτές Καθηγητές
  announce-unit-assistProf@lists.auth.gr για τους Επίκουρους Καθηγητές
  announce-unit-lect@lists.auth.gr για τους Λέκτορες
  announce-unit-emeritus@lists.auth.gr για τους Ομότιμους Καθηγητές
  announce-unit-facultydep@lists.auth.gr για τα μέλη ΔΕΠ
  announce-unit-etep@lists.auth.gr για τα μέλη ΕΤΕΠ
  announce-unit-edip@lists.auth.gr για το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
  announce-unit-eep@lists.auth.gr για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
  announce-unit-postdoc@lists.auth.gr για τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές
  announce-unit-affiliate@lists.auth.gr για τους φιλοξενούμενους και επιστημονικούς συνεργάτες
  announce-unit-employee@lists.auth.gr για το προσωπικό που εργάζεται με σύμβαση και τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές
  announce-unit-tempFaculty@lists.auth.gr για το προσωπικό ΠΔ 407, διδάσκοντες με σύμβαση
  announce-unit-tempStaff@lists.auth.gr για τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου
  announce-unit-guest@lists.auth.gr για τους φιλοξενούμενους

  όπου unit αντικαθίσταται από το συνθετικό της Ακαδημαϊκής/Διοικητικής Μονάδας (π.χ. eled, educ, csd, sci κτλ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο