Προσωπικός αποθηκευτικός χώρος files.auth.gr

Online αποθηκευτικός χώρος προσωπικών αρχείων
 • Πληροφορίες

  Η υπηρεσία files.auth.gr προσφέρει σε όλα τα μέλη του ΑΠΘ προσωπικό αποθηκευτικό χώρο με δυνατότητα πρόσβασης από Η/Υ εντός ΑΠΘ ή συνδεδεμένο στο AUTH VPN.

  Συγκεκριμένα προσφέρονται τα εξής:

  • 10 GB διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος
  • εύκολη επαναφορά διαγραμμένων αρχείων από backup κι ανάκτηση προηγουμένων εκδόσεων των αρχείων
  • ασφάλεια στη μεταφορά δεδομένων κι υψηλές ταχύτητες μεταφοράς εντός του δικτύου δεδομένων του ΑΠΘ
  • προστασία των αρχείων από τους κινδύνους που διατρέχουν όταν είναι αποθηκευμένα τοπικά στον υπολογιστή (ιοί, ransomware, βλάβες υλικού)


  Ο αποθηκευτικός χώρος παρέχεται από ειδική συστοιχία δίσκων με πολύ υψηλά επίπεδα προστασίας έναντι βλαβών υλικού, ενώ υπάρχει υποστήριξη κι από ξεχωριστό εφεδρικό σύστημα (σε περίπτωση για παράδειγμα καταστροφών).

 • Προϋποθέσεις

  1. Να έχετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό στο ΑΠΘ
  2. Να έχετε ενεργοποιημένη την υπηρεσία Πρόσβαση σε Κεντρικές Υπολογιστικές Υπηρεσίες
  3. Να έχετε λειτουργικό Windows 8, 10 ή 11. (Με κρυπτογράφηση SMB 3.0 κι άνω. Δεν υποστηρίζονται τα Windows 7 & Server 2008).
 • Οδηγίες

  Χρήση

  Μπορείτε να διαχειριστείτε τον αποθηκευτικό σας χώρο με τις παρακάτω μεθόδους από Η/Υ εντός ΑΠΘ ή συνδεδεμένο στο AUTH VPN:

  • Μέσω της διαδρομής \\files.auth.gr\Home
  • Από τους υπολογιστές κεντρικής διαχείρισης έχουμε άμεση πρόσβαση στον προσωπικό μας χώρο αποθήκευσης, μέσω δικτυακού δίσκου από το εικονίδιο Αυτός ο υπολογιστής/This PC
  • Με χειροκίνητη αντιστοίχιση δικτυακού δίσκου (για Η/Υ εκτός κεντρικής διαχείρισης)

  Η σύνδεση στον αποθηκευτικό χώρο απαιτεί την χρήση του επίσημου ιδρυματικού email χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του Ιδρυματικού λογαριασμού στην μορφή username@xxx.auth.gr & password.

  Όλες οι παραπάνω μέθοδοι εξασφαλίζουν την κρυπτογραφημένη μεταφορά των κωδικών και των αρχείων, ώστε να αποτρέπουν την έκθεσή τους κατά τη μετάδοση στο διαδίκτυο.

  Αναλυτικές οδηγίες δείτε στα Εγχειρίδια

  Επαναφορά αρχείων

  Για την επαναφορά αρχείων: δεξί κλικ > Ιδιότητες > Προηγούμενες Εκδόσεις

  Προτάσεις ορθής χρήσης της υπηρεσίας

  Οι παρακάτω προτάσεις μπορούν να χρησιμεύσουν ως γενικές συστάσεις:

  • Οργάνωση φακέλων:
   – Ομαδοποίηση αρχείων ανά έτος.
   – Διαγραφή παλιών αρχείων.
   – Δημιουργία υποφακέλων σε βάθος μικρότερο από τα έξι επίπεδα.
   – Σχετικά σύντομα ονόματα αρχείων και φακέλων.
   Όταν η διαδρομή (pathname) ενός αρχείου ξεπεράσει τους 256 χαρακτήρες εμφανίζονται προβλήματα σε ανύποπτο χρόνο (π.χ. στο back-up, στην αντιγραφή, στη διαγραφή ή στο άνοιγμα).
  • Ταξινόμηση αρχείων:
   Χρησιμοποιήστε την προβολή ταξινόμησης κατά ημερομηνία, καθώς έτσι εντοπίζονται γρηγορότερα τα πρόσφατα έγγραφα.
  • Ο διατιθέμενος χώρος είναι κατάλληλος για μόνιμη αποθήκευση κρίσιμων εγγράφων. Συνίσταται επομένως η μεταφορά των εγγράφων αυτών στο σύνολο τους από τους τοπικούς δίσκους των Η/Υ στην κεντρική υποδομή αποθήκευσης αρχείων του ΑΠΘ.
 • Κανονισμός

  Γενικά

  1. Οι δικτυακοί αποθηκευτικοί χώροι παρέχονται προς τους χρήστες του ΑΠΘ με τη μορφή αντιστοιχισμένων δικτυακών φακέλων για τη διαχείριση και αποθήκευση υπηρεσιακών εγγράφων και ερευνητικού υλικού.
  2. Τα αρχεία είναι ορατά και διαθέσιμα για ανάγνωση και εγγραφή από το σύνολο των χρηστών που θα δηλωθούν στην αίτηση δημιουργίας του φακέλου. Επιπλέον, μέρος των αρχείων μπορούν να καθίστανται μη ορατά, μη αναγνώσιμα ή και μη εγγράψιμα παρά μόνο για συγκεκριμένους χρήστες.
  3. Το ΚΗΔ μεριμνά για την καθημερινή λήψη τακτικών backups (shadow copies) και τη διατήρησή τους επί ένα μήνα τουλάχιστον. Μελλοντικά, ενδέχεται να αυξηθεί ο χρόνος διατήρησης των backups, εφόσον αυτό καταστεί τεχνικά και οικονομικά εφικτό.

   

  Περιορισμοί

  • Ο διατιθέμενος χώρος πρέπει να είναι ελεύθερος από απλά αρχεία στον κεντρικό κατάλογο (top directory), στον οποίο όμως επιτρέπεται η δημιουργία υποφακέλων.
  • Ο κοινόχρηστος δικτυακός φάκελος είναι ορατός μόνο εντός του δικτύου του ΑΠΘ ή μέσω AUTH VPN και μόνο οι δηλωθέντες χρήστες μπορούν να δουν ή και να αλλάξουν τα αρχεία του.
  • Ο διατιθέμενος χώρος δεν είναι κατάλληλος για οποιαδήποτε χρήση, π.χ. για εγκατάσταση λογισμικών.
  • Δεν συνίσταται η αποθήκευση προσωπικών αρχείων ήχου και βίντεo, φωτογραφιών ή εκτελέσιμων αρχείων τα οποία δεν εξυπηρετούν υπηρεσιακούς ή ερευνητικούς σκοπούς.
  • Διατίθεται ο ελάχιστα απαιτούμενος αποθηκευτικός χώρος, μέχρι του μέγιστου ποσού των 50GB ανά αίτηση. Μετά από τεκμηριωμένο αίτημα μπορεί να αυξηθεί το μέγεθος του διατιθέμενου χώρου.
  • Για λόγους συντήρησης ή αντιμετώπισης εκτάκτων προβλημάτων, οι τεχνικοί του ΚΗΔ θα μπορούν να κάνουν σύντομες διακοπές της υπηρεσίας οπότε και ο δικτυακός φάκελος δεν θα είναι διαθέσιμος. Γι’ αυτές τις διακοπές θα στέλνεται προειδοποίηση τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα όπου θα φαίνεται και ο εκτιμώμενος χρόνος διακοπής. Επίσης, μπορούν να προγραμματίζονται αυτόματες εργασίες κι επανεκκινήσεις των εξυπηρετητών στο διάστημα 00:00-06:00 καθημερινά, για τις οποίες δεν θα υπάρχει καμία άλλη προειδοποίηση και οι οποίες θα εκτελούνται χωρίς την φυσική παρουσία τεχνικού.
  • Δεν υποστηρίζεται η λειτουργία “Κάδου Απορριμμάτων” στον Η/Υ του χρήστη. Για τα αρχεία τα οποία διαγράφονται η επαναφορά είναι εφικτή μέσα από τις προηγούμενες εκδόσεις όπως περιγράφεται και στην ενότητα Οδηγίες.
  • Η απόδοση της υπηρεσίας εξαρτάται από την ποιότητα και την ταχύτητα της διασύνδεσης του Η/Υ χρήστη με το δίκτυο στο κεντρικό campus ή την οικιακή σύνδεση internet. Π.χ. σε κτίρια που δεν βρίσκονται εντός του κεντρικού campus ή σε μέτριας ταχύτητας οικιακές συνδέσεις adsl/vdsl, η υπηρεσία ενδέχεται να μην έχει γρήγορη απόκριση.
 • Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  1. Σε περίπτωση σφάλματος, η επαναφορά μεμονωμένων αρχείων ή ολόκληρων φακέλων από backups γίνεται άμεσα (εντός δευτερολέπτων) κάνοντας δεξί κλικ στον φάκελο που περιέχει ή περιείχε (αν τυχόν διαγράφηκε από λάθος) το αρχείο κι επιλέγοντας δεξί κλικ > Ιδιότητες > Προηγούμενες εκδόσεις.
  2. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν αφορά το περιεχόμενο του δικτυακού φακέλου, αλλά γενικό πρόβλημα της υποδομής, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση χρηστών.
 • Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Τεχνικά δελτία για βλάβες ή προγραμματισμένες εργασίες

 • Άλλες Πληροφορίες

  Οι Η/Υ των χρηστών που έχουν ενταχθεί στην κεντρική διαχείριση του ΑΠΘ εκμεταλλεύονται πλήρως και αυτοματοποιημένα τα προνόμια της υπηρεσίας files.auth.gr μεταξύ άλλων (κεντρική προστασία antivirus, κεντρική εγκατάσταση windows updates, προτεραιότητα στα δελτία υποστήριξης κ.α)

Μετάβαση στο περιεχόμενο