Πρόσβαση εικονικού δικτύου (VPN)

Yπηρεσία εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network - VPN)
 • Πληροφορίες

  Αφορά: Όλοι

  Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναγνωρίζονται (με βάση τη δικτυακή διεύθυνση IP του υπολογιστή τους) ως προερχόμενοι από το ΑΠΘ, με αποτέλεσμα να έχουν πρόσβαση σε όσες υπηρεσίες εξαρτώνται από αυτή την αναγνώριση, όπως για παράδειγμα είναι η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές (περιοδικά και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων).

 • Προϋποθέσεις

  • Να έχετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό
  • Να έχετε οποιαδήποτε σύνδεση Internet στον χώρο όπου βρίσκεστε
 • Οδηγίες

  Δείτε τα αντίστοιχα εγχειρίδια από το μενού αυτής της ιστοσελίδας.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία VPN, ο υπολογιστής σας  συνδέεται στο διαδίκτυο παρακάμπτοντας οποιαδήποτε προστατευτική διάταξη έχετε στην σύνδεση με τον ISP σας (π.χ. ADSL router). Θα πρέπει να παίρνετε μέτρα για την ασφάλεια του υπολογιστή σας από δικτυακούς κινδύνους όπως είναι η χρήση τείχους προστασίας (firewall), ο διαμοιρασμός κοινόχρηστων φακέλων και εκτυπωτών μόνο μέσω κωδικού πρόσβασης.

 • Χρονική Ισχύς

  Η υπηρεσία είναι ενεργή όσο είναι ενεργός ο ιδρυματικός λογαριασμός.

  Το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό, αν χρησιμοποιείται για τη σύνδεση VPN, λήγει με τη λήξη του ιδρυματικού λογαριασμού ή νωρίτερα. Για την ανανέωση του προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού πρέπει να γίνεται πρώτα ανανέωση του ιδρυματικού λογαριασμού (εάν αυτό απαιτείται), και στη συνέχεια νέα αίτηση για προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό.

 • Κανονισμός

  Η χρήση της υπηρεσίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του δικτύου δεδομένων ΑΠΘ.

 • Συχνές Ερωτήσεις

  • Μπορώ να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία VPN από πολλούς υπολογιστές;

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία VPN σε περισσότερους του ενός υπολογιστές, αλλά όχι ταυτόχρονα.

   Αν για τη σύνδεση VPN έχετε παραλάβει προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό τότε δεν μπορείτε να εκδόσετε νέο με τον ίδιο τρόπο αλλά το υπάρχον πιστοποιητικό σας μπορείτε να το εγκαταστήσετε σε καθέναν από τους υπολογιστές σας, ακολουθώντας τις οδηγίες μεταφοράς και εισαγωγής του, οι οποίες βρίσκονται στα εγχειρίδια αυτής της ιστοσελίδας.

  • Μπορώ να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία VPN από οπουδήποτε;

   Η υπηρεσία VPN μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οπουδήποτε και ανεξαρτήτως του τρόπου που συνδέεστε στο δίκτυο, εφόσον ο υπολογιστής σας έχει τα απαραίτητα για τη χρήση της και ο πάροχος της πρόσβασης στο δίκτυο δεν έχει επιβάλει κάποιο σχετικό περιορισμό. Σημειώνεται ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία VPN ταυτόχρονα από δύο διαφορετικούς υπολογιστές.

  • Πώς μπορώ να ανακαλέσω το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό μου;

   Για να ανακαλέσετε το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό σας θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα https://www.pki.auth.gr/secure/revoke_user.php


   Θα χρειαστεί να έχετε διαθέσιμο τον κωδικό ανάκλησης του πιστοποιητικού. Ο κωδικός αυτός σας εστάλη με email όταν παραλάβατε το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

   Εάν δεν έχετε διαθέσιμο τον κωδικό ανάκλησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ.


   Σημειώστε ότι εάν επισκεφθείτε αυτοπροσώπως την εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ για αυτό το σκοπό, θα χρειαστεί να έχετε μαζί αποδεικτικό της ταυτότητάς σας (αστυνομική ταυτότητα, άδεια οδήγησης, διαβατήριο)

  • Γιατί πρέπει (και πώς μπορώ) να δημιουργήσω αντίγραφο ασφαλείας του προσωπικού μου πιστοποιητικού;

   Θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του πιστοποιητικού σας και να το αποθηκεύσετε σε ασφαλές μέρος εκτός του υπολογιστή σας, για να μπορέσετε να το επαναφέρετε σε περίπτωση απώλειας δεδομένων (π.χ. από καταστροφή σκληρού δίσκου, προσβολή του από κακόβουλο λογισμικό).

   Οι οδηγίες εξαγωγής και δημιουργίας αντίγραφου ασφαλείας του προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού που έχετε αποθηκεύσει στο Internet Explorer βρίσκονται εδώ.
   Στη συνέχεια μεταφέρετε το πιστοποιητικό σας σε ασφαλές αποθηκευτικό μέσο.

    Οδηγίες εισαγωγής του αποθηκευμένου προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού σας στον Internet Explorer του ίδιου ή άλλου υπολογιστή υπάρχουν εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο