Υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών

Δηλώσεις μαθημάτων και παρακολούθηση βαθμών ηλεκτρονικά για τους φοιτητές του ΑΠΘ
Μετάβαση στο περιεχόμενο