Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης. Πώς θα τον ανακτήσω;

Ο κωδικός πρόσβασης του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας δεν μπορεί να ανακτηθεί.

Αν είχατε δηλώσει τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ή στην αρμόδια διοικητική μονάδα του πανεπιστημίου που εγγράφει/διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. Διεύθυνση προσωπικού, Γραμματεία Τμήματος), μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το ΚΗΔ για να σας αποσταλεί με SMS νέος κωδικός. Ο νέος κωδικός έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια και θα πρέπει να τον αλλάξετε άμεσα (αν έχετε φοιτητική ιδιότητα δεν απαιτείται επικοινωνία, δείτε τις οδηγίες παρακάτω).

Ειδικά αν έχετε φοιτητική ιδιότητα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://register.auth.gr/account/ και να ζητήσετε την αποστολή SMS από την ειδική επιλογή. Αφού λάβετε το SMS, επισκεφθείτε το περιβάλλον https://accounts.auth.gr, εισέλθετε με το ΑΠΜ και το ΟΤΡ που λάβατε, και επιλέξτε από το αριστερό μενού ‘Αλλαγή κωδικού πρόσβασης’ για να θέσετε νέο κωδικό στον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Αν δεν είχατε δηλώσει τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου σε διοικητικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου ή στο ΚΗΔ, τότε θα πρέπει να προσέλθετε αυτοπροσώπως στο σημείο εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ με αποδεικτικό της ταυτότητάς σας  (αστυνομική ή πανεπιστημιακή ταυτότητα ή άδεια οδήγησης ή διαβατήριο). Προσέξτε ότι το φοιτητικό πάσο ΔΕΝ είναι αποδεικτικό της ταυτότητας του κατόχου. Αν δεν μπορείτε να προσέλθετε στην εξυπηρέτηση χρηστών, θα πρέπει να στείλετε αντιπρόσωπό σας εφοδιασμένο με τα παρακάτω:

  1. πρωτότυπη εξουσιοδότηση για την παραλαβή του κωδικού. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής σας από αστυνομικό τμήμα ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
  2. αποδεικτικό της ταυτότητας του αντιπροσώπου  (αστυνομική ή πανεπιστημιακή ταυτότητα ή άδεια οδήγησης ή διαβατήριο).
Μετάβαση στο περιεχόμενο