Ελεύθερο λογισμικό

Προτεινόμενο ελεύθερο λογισμικό
 • Πληροφορίες

  Κατηγορία: Λογισμικό

  Αφορά: Όλοι

  Τα παρακάτω δωρεάν λογισμικά ανήκουν στην κατηγορία ελεύθερο λογισμικό και προτείνονται ως εναλλακτική λύση σε εμπορικά λογισμικά.

  • Gimp
   ελεύθερο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας (γραφικών τύπου raster) που προσφέρει πλήθος εργαλείων
   Διάθεση από τη σελίδα https://www.gimp.org/
   Windows, macOS, Linux

  • Inkscape
   ελεύθερο λογισμικό για επεξεργασία vector graphics
   Διάθεση από τη σελίδα https://inkscape.org/
   Windows, macOS, Linux

  • Draw (μέρος του Libre Office)
   ελεύθερο λογισμικό για επεξεργασία vector graphics που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία διαγραμμάτων ροής, τεχνικών σχεδίων, φυλλαδίων, αφισών και άλμπουμ φωτογραφιών
   Διάθεση από τη σελίδα https://www.libreoffice.org/discover/draw/
   Windows, macOS, Linux (Android, iOS)

  • NAPS2
   ελεύθερο λογισμικό για σάρωση εγγράφων (scanner software) σε PDF το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επεξεργασία σελίδων σε έγγραφα PDF
   Διάθεση από τη σελίδα https://www.naps2.com/
   Windows, macOS, Linux
Μετάβαση στο περιεχόμενο