Δωρεάν Mathematica webinars - Μάρτιος

Το Wolfram U διοργανώνει μέσα στο Μάρτιο τα δωρεάν webinars στα πεδία που φαίνονται παρακάτω.
Τα webinars απευθύνονται σε φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό.

Business
Τρίτη 1 Μαρτίου  | Πληροφορίες κι εγγραφή

Calculus
Τρίτη 8 Μαρτίου  | Πληροφορίες κι εγγραφή

Zoology
Τρίτη 15 Μαρτίου  | Πληροφορίες κι εγγραφή

Medical
Τρίτη 22 Μαρτίου  | Πληροφορίες κι εγγραφή

Bioscience
Τρίτη 29 Μαρτίου  | Πληροφορίες κι εγγραφή

Μετάβαση στο περιεχόμενο