Δράσεις

Δωρεάν Mathematica webinars - Φεβρουάριος

Το Wolfram U διοργανώνει μέσα στο Φεβρουάριο τα δωρεάν webinars στα πεδία που φαίνονται παρακάτω.Τα webinars απευθύνονται σε φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό. MathematicsΤρίτη 1 Φεβρουαρίου  | Πληροφορίες κι εγγραφή PhysicsΤρίτη 8 Φεβρουαρίου  | Πληροφ...

Εργασίες βελτίωσης μηχανισμών του συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας

Την Τρίτη 16 Νοεμβρίου και ώρα 8.00π.μ., θα ξεκινήσουν εργασίες βελτίωσης μηχανισμών  του συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας. Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι διαθέσιμες οι εφαρμογές Γραμματείας (περιβάλλον Cardisoft και registrar.auth.gr), αλλά και οι εφαρμογές φοιτητή και...

Ολοκλήρωση Πράξης «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της πράξης «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού».  Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 613....

Υλοποίηση Πράξης "Προμήθειες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του ΑΠΘ για την έρευνα και την εκπαίδευση"

Σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης η πράξη «Προμήθειες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του ΑΠΘ για την έρευνα και την εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού ...

Έναρξη Υλοποίησης Πράξης "Ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΠΘ"

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η υλοποίηση της πράξης «Ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΠΘ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 4.247.500,00€, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και ...

Η τηλεφωνία στην Πανεπιστημιούπολη αλλάζει! Δήλωση πρίζας δικτύου νέας IP τηλεφωνικής συσκευής.

Σχεδόν 30 χρόνια μετά την εγκατάσταση των πρώτων ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων και του αντίστοιχου τηλεφωνικού δικτύου, η κλασική τηλεφωνία της κεντρικής Πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ αλλάζει και εξελίσσεται σε τηλεφωνία πάνω από το δίκτυο δεδομένων, το IP δίκτυο (IP τηλεφωνία)! Με τη μετάβαση σε IP τη...

Χρονοπρογραμματισμός εξ αποστάσεως εξέτασης μαθημάτων Σεπτεμβρίου

Σας γνωστοποιούμε τα εξής για τον χρονοπρογραμματισμό των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2021 που θα αξιοποιήσουν την υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων - elearning.auth.gr: 1.   Τα διαθέσιμα χρονικά διαστήματα (χρονοθυρίδες) για τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων ορίζονται τις ερ...

Ολοκλήρωση Πράξης "Βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΑΠΘ"

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της πράξης «Βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΑΠΘ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 740.000,00€, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και ...

Αξιολογήστε τις υπηρεσίες μας - Τα αποτελέσματα

Σας ευχαριστούμε για την ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή σας στην έρευνα αξιολόγησης των υπηρεσιών μας. Φέτος, συμμετείχαν στην έρευνα 8.224 άτομα (έναντι 5.150 ατόμων το 2018) με αντιπροσωπευτικά ποσοστά συμμετοχής σε όλες τις ομάδες μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Σε μια διαφορετική ...

Χρονοπρογραμματισμός εξετάσεων μέσω elearning μαθημάτων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σε συνέχεια της απόφασης Συγκλήτου της 29/7/2020, σας γνωστοποιούμε τα εξής για τον χρονοπρογραμματισμό των εξετάσεων που θα αξιοποιήσουν την υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων - elearning.auth.gr: 1.       Τα διαθέσιμα χρονικά διαστήματα (χρονοθυρίδες) για τη διενέργε...

DEV Students' Day 2020: Τρίτη 21/7, 12:00-14:00

DEV Students' Day 2020 Οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές του Τμήματος Υπηρεσιών του ΚΗΔ - Γραφείο DEV, παρουσιάζουν τη δουλειά που έχουν κάνει σε web και mobile υπηρεσίες παραγωγής του ΑΠΘ και όχι μόνο. Απευθύνεται σε φοιτητές των τμημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχαν...
Μετάβαση στο περιεχόμενο