Δράσεις

Η τηλεφωνία στην Πανεπιστημιούπολη αλλάζει! Δήλωση πρίζας δικτύου νέας IP τηλεφωνικής συσκευής.

Σχεδόν 30 χρόνια μετά την εγκατάσταση των πρώτων ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων και του αντίστοιχου τηλεφωνικού δικτύου, η κλασική τηλεφωνία της κεντρικής Πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ αλλάζει και εξελίσσεται σε τηλεφωνία πάνω από το δίκτυο δεδομένων, το IP δίκτυο (IP τηλεφωνία)! Με τη μετάβαση σε IP τη...

Χρονοπρογραμματισμός εξ αποστάσεως εξέτασης μαθημάτων Σεπτεμβρίου

Σας γνωστοποιούμε τα εξής για τον χρονοπρογραμματισμό των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2021 που θα αξιοποιήσουν την υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων - elearning.auth.gr: 1.   Τα διαθέσιμα χρονικά διαστήματα (χρονοθυρίδες) για τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων ορίζονται τις ερ...

Ολοκλήρωση Πράξης "Βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΑΠΘ"

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της πράξης «Βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΑΠΘ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 740.000,00€, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και ...

Αξιολογήστε τις υπηρεσίες μας - Τα αποτελέσματα

Σας ευχαριστούμε για την ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή σας στην έρευνα αξιολόγησης των υπηρεσιών μας. Φέτος, συμμετείχαν στην έρευνα 8.224 άτομα (έναντι 5.150 ατόμων το 2018) με αντιπροσωπευτικά ποσοστά συμμετοχής σε όλες τις ομάδες μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Σε μια διαφορετική ...

Χρονοπρογραμματισμός εξετάσεων μέσω elearning μαθημάτων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σε συνέχεια της απόφασης Συγκλήτου της 29/7/2020, σας γνωστοποιούμε τα εξής για τον χρονοπρογραμματισμό των εξετάσεων που θα αξιοποιήσουν την υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων - elearning.auth.gr: 1.       Τα διαθέσιμα χρονικά διαστήματα (χρονοθυρίδες) για τη διενέργε...

DEV Students' Day 2020: Τρίτη 21/7, 12:00-14:00

DEV Students' Day 2020 Οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές του Τμήματος Υπηρεσιών του ΚΗΔ - Γραφείο DEV, παρουσιάζουν τη δουλειά που έχουν κάνει σε web και mobile υπηρεσίες παραγωγής του ΑΠΘ και όχι μόνο. Απευθύνεται σε φοιτητές των τμημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχαν...

Αναβάθμιση συνδέσεων εξωκείμενων μονάδων

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και μείωσης των τηλεπικοινωνιακών τελών, προχώρησε στις αναβαθμίσεις των συνδέσεων των παρακάτω εξωκειμένων μονάδων: 1. Τμ. Κτηνιατρικής, Κλινικές(Βουτηρά 10, Βαρδάρης)απ...

Συμβολή της υπηρεσίας HPC του ΚΗΔ στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο

Στον σύνδεσμο https://hpc.it.auth.gr/results/ υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τις δημοσιεύσεις, τους διαγωνισμούς, τις εργασίες, το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που πραγματοποιείται στο ΑΠΘ με τη συμβολή της υπηρεσίας HPC του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ και την αξιοποίη...

Χρονοπρογραμματισμός εξετάσεων μέσω elearning

Σε συνέχεια της απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ στη Συνεδρίασή της με αριθμό 3024/26-5-2020, σχετικά με τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εξέτασης για το εαρινό εξάμηνο του 2019-2020, και με βάση τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στις υπολογιστικές υποδομές, σας γνωστοποιούμε τα εξής για τον χρονοπρογρ...

Οδηγοί Προσβασιμότητας για τους ιστοχώρους του ΑΠΘ

Το ΚΗΔ, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο ιστότοπός του να είναι προσβάσιμος από άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τα κριτήρια του WCAG 2.0, συνέταξε τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες προς τους Προγραμματιστές και Διαχειριστές Περιεχομένου ιστοχώρων του ΑΠΘ, με σκοπό όλοι οι ιστοχώροι ...

Aπομακρυσμένη πρόσβαση στο ιδιωτικό δίκτυο Γραμματειών

Το ΚΗΔ εργάζεται για να δώσει δυνατότητες τηλεεργασίας για τους εργαζόμενους στις Γραμματείες των εκπαιδευτικών μονάδων του ΑΠΘ. Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε από μακριά τους προσωπικούς σας Η/Υ με σύνδεση που τους εντάσσει στο ιδιωτικό δίκτυο Γραμματειών. Η σύνδεση γίνεται από οποιονδήποτε Η...
Μετάβαση στο περιεχόμενο