Έναρξη Υλοποίησης Πράξης "Ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΠΘ"

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η υλοποίηση της πράξης «Ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΠΘ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 4.247.500,00€, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και αναπτύσσεται γύρω από τους ακόλουθους άξονες:

1. Ενίσχυση της Διαθεσιμότητας των Ψηφιακών Υπηρεσιών και της Ακεραιότητας των Δεδομένων ΑΠΘ

  • Αδιάλειπτη λειτουργία υπηρεσιών δεδομένων (file services)
  • Αδιάλειπτη λειτουργία υπηρεσιών εικονικών μηχανών και προστασία μαζικού κεντρικού backup
  • Προστασία κρίσιμων στοιχείων της Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού PKI
     

2. Παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών τηλεφωνίας στο κεντρικό campus του ΑΠΘ

3. Αναβάθμιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας του ΑΠΘ με τον ταυτόχρονο εμπλουτισμό των ψηφιακών εργαλείων υποστήριξης της ηλεκτρονικής μάθησης

  • Αναβάθμιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας ΑΠΘ, εμπλουτισμός των ψηφιακών εργαλείων υποστήριξης της ηλεκτρονικής μάθησης και δημιουργία κεντρικών υποδομών διαχείρισης
  • Υποδομές υπηρεσιών  τηλεκπαίδευσης χειρουργείων (ανοικτού και λαπαροσκοπικού τύπου)

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης υλοποιείται με τη φροντίδα του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο