Δωρεάν Mathematica webinars - Φεβρουάριος

Το Wolfram U διοργανώνει μέσα στο Φεβρουάριο τα δωρεάν webinars στα πεδία που φαίνονται παρακάτω.
Τα webinars απευθύνονται σε φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό.

Mathematics
Τρίτη 1 Φεβρουαρίου  | Πληροφορίες κι εγγραφή

Physics
Τρίτη 8 Φεβρουαρίου  | Πληροφορίες κι εγγραφή

Social Science
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου  | Πληροφορίες κι εγγραφή

Engineering
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου  | Πληροφορίες κι εγγραφή

Μετάβαση στο περιεχόμενο