Υλοποίηση Πράξης "Προμήθειες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του ΑΠΘ για την έρευνα και την εκπαίδευση"

Σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης η πράξη «Προμήθειες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του ΑΠΘ για την έρευνα και την εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 1.092.000,00€, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Η πράξη προβλέπει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση των υπολογιστικών υποδομών του ΑΠΘ για την έρευνα και την εκπαίδευση, και συγκεκριμένα:

  • Ενίσχυση της υπολογιστικής υποδομής HPC του Πανεπιστημίου για την έρευνα και την εκπαίδευση.
  • Αναβάθμιση της διασύνδεσης δικτύου του κέντρου δεδομένων για την έρευνα και εκπαίδευση από 1Gb σε 10Gb.
  • Αντικατάσταση συστημάτων ψύξης του κέντρου δεδομένων για την έρευνα και την εκπαίδευση με στόχο τη μείωση ενεργειακών και λειτουργικών δαπανών.
  • Επέκταση της χρήσης ψηφιακών υπογραφών και εγκεκριμένων ψηφιακών πιστοποιητικών και διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των σχετικών υποδομών.
  • Προμήθεια αδειών λογισμικού για την HPC υπολογιστική υποδομή του Πανεπιστημίου που αφορά στην προσομοίωση συστημάτων μηχανικής ρευστών, στατικής μηχανικής, ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, σχεδιασμού ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, κλπ.
  • Παροχή υπηρεσιών VDI (Virtual Desktop Infrastructure) μέσω των οποίων ερευνητές, διδάσκοντες και φοιτητές θα έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση σε γραφικό περιβάλλον για την επεξεργασία 3D εικόνας και την παραγωγή γραφικών υψηλής ποιότητας.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης υλοποιείται με τη φροντίδα του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο