Η τηλεφωνία στην Πανεπιστημιούπολη αλλάζει! Δήλωση πρίζας δικτύου νέας IP τηλεφωνικής συσκευής.

Σχεδόν 30 χρόνια μετά την εγκατάσταση των πρώτων ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων και του αντίστοιχου τηλεφωνικού δικτύου, η κλασική τηλεφωνία της κεντρικής Πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ αλλάζει και εξελίσσεται σε τηλεφωνία πάνω από το δίκτυο δεδομένων, το IP δίκτυο (IP τηλεφωνία)! Με τη μετάβαση σε IP τηλεφωνία, όλοι οι χρήστες του ΑΠΘ θα διαθέτουν νέα τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσης, ανοικτή ακρόαση, ιστορικό κλήσεων και άλλες ψηφιακές ευκολίες.

Λόγω του πλήθους των συνδέσεων και της έκτασης του τηλεφωνικού δικτύου εντός της Πανεπιστημιούπολης, το έργο της μετάβασης θα υλοποιείται σταδιακά σε κτίρια ή ομάδες κτιρίων. Στον ιστότοπο telephony.it.auth.gr μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το έργο, το σχεδιασμό, το χρονοδιάγραμμα (το οποίο θα ενημερώνεται σταδιακά) και άλλες χρήσιμες οδηγίες και λεπτομέρειες.

Για την κατάλληλη προετοιμασία του δικτύου IP τηλεφωνίας και εφόσον είστε υπεύθυνος/η ή χρήστης/ρια τηλεφωνικής σύνδεσης που λειτουργεί στην κεντρική Πανεπιστημιούπολη, θα πρέπει άμεσα να δηλώσετε την πρίζα δικτύου (και όχι τηλεφώνου) που θα γίνει η σύνδεση της νέας IP τηλεφωνικής σας συσκευής, η οποία θα αντικαταστήσει την τρέχουσα κλασική σας τηλεφωνική σύνδεση. Η δήλωση πρέπει να γίνει στη σελίδα https://telephony.it.auth.gr/form, ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης της φόρμας. Κατά την είσοδο στη φόρμα, θα σας ζητηθεί πιστοποίηση ταυτότητας χρήστη με τον ιδρυματικό λογαριασμό ΑΠΘ.

To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο α) της Πράξης ΕΤΠΑ – ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας “Ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΠΘ” με κωδικό ΟΠΣ 5062168 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και ειδικότερα του Τμήματος 4 – Υποέργου 5 της ανωτέρω Πράξης με τίτλο “Παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών τηλεφωνίας στο κεντρικό campus του ΑΠΘ”, καθώς και β) της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας».

Μετάβαση στο περιεχόμενο