Εργασίες βελτίωσης μηχανισμών του συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας

Την Τρίτη 16 Νοεμβρίου και ώρα 8.00π.μ., θα ξεκινήσουν εργασίες βελτίωσης μηχανισμών  του συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι διαθέσιμες οι εφαρμογές Γραμματείας (περιβάλλον Cardisoft και registrar.auth.gr), αλλά και οι εφαρμογές φοιτητή και διδάσκοντα από την ιστοσελίδα https://sis.auth.gr, μέχρι την αποκατάσταση των συστημάτων, εκτός απροόπτου, εντός της ημέρας.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τις τεχνικές εργασίες στον προγραμματισμό των εργασιών σας και να ολοκληρώσετε τυχόν εκκρεμότητές σας μέχρι τη Δευτέρα 15/11.

Για λόγους διευκόλυνσης των διδασκόντων, συνιστούμε τυχόν βαθμολόγια σε εκκρεμότητα να υποβληθούν μέχρι τις 15/11.
Όσοι διδάσκοντες χρειαστεί να υποβάλουν βαθμολόγια μετά τις 15/11 θα πρέπει να κατεβάσουν το βαθμολόγιο εκ νέου και μόνο από το νέο περιβάλλον https://faculty.auth.gr. Το παλιό περιβάλλον https://sis.auth.gr/old/faculty θα κλείσει και δε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά τις 15/11.

Η ολοκλήρωση των εργασιών θα οδηγήσει στην απλοποίηση υφιστάμενων διαδικασιών με την απαλλαγή από τον ημερήσιο συγχρονισμό και την άμεση ενημέρωση των συστημάτων σε περιπτώσεις δηλώσεων μαθημάτων, υποβολής, αποδοχής και δημοσίευσης βαθμολογίας, αλλαγής κατάστασης φοίτησης κ.α.

Στο τεχνικό δελτίο https://it.auth.gr/authnettickets/2021110301/ μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη των εργασιών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο