Ολοκλήρωση Πράξης «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της πράξης «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού».  Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 613.500,00€, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητή κ. Χ. Φείδα.

Η πράξη προέβλεπε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την υποστήριξη του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων του ΑΠΘ μέσα από ένα συνδυασμό προμηθειών που κάλυψαν τόσο οριζόντιες ανάγκες του Ιδρύματος όσο και τις ιδιαίτερες ανάγκες σε επίπεδο των Τμημάτων του. Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτεύχθηκε:

1. Η διάθεση στους διδάσκοντες και τα Τμήματα οπτικοακουστικού και υπολογιστικού εξοπλισμού απαραίτητου για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης παραδόθηκαν στα Τμήματα, μέσα από αντίστοιχα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής, ~2.000 τεμάχια εξοπλισμού διδασκόντων διαφόρων κατηγοριών (φορητοί υπολογιστές, κάμερες εγγράφων, tablets, ψηφιακές γραφίδες, web cameras και ακουστικά διαφόρων τύπων κλπ). Οδηγίες για τη χρήση του εξοπλισμού προσφέρονται από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΚΗΔ (https://it.auth.gr/service/diglearn/)

2. Η διάθεση μιας άδειας χρήσης εργαλείου σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε όλους τους διδάσκοντες του ΑΠΘ που τους επιτρέπει να διαχειρίζονται με ευελιξία και αυτονομία τόσο τη διενέργεια παραδόσεων τους, όσο και την παραγωγικότερη συνεργασία τους με τους φοιτητές (ώρες συνεργασίας, ομαδικές εργασίες, κλπ.)

3. Η ενίσχυση των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών έτσι ώστε να επιτρέπουν την εξ αποστάσεως πρόσβαση των φοιτητών σε εκπαιδευτικά λογισμικά

4. Η ενίσχυση του εξοπλισμού της κεντρικής υπηρεσίας οπτικοακουστικών μεταδόσεων για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού κατά τη διάρκεια καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης μαθημάτων μέσα από αίθουσες διδασκαλίας του ΑΠΘ.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης  υλοποιήθηκε με τη φροντίδα του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ και σε συνεργασία με όλα τα Τμήματα του Α.Π.Θ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο