Σεμινάριο Machine & Deep Learning with MATLAB

Το ΚΗΔ διοργανώνει, σε συνεργασία με την αντιπρόσωπο του MATLAB στην Ελλάδα Μέντωρ Ελλάς, εκπαιδευτικό σεμινάριο MATLAB.

Machine & Deep Learning with MATLAB
Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022
Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών ΑΠΘ (ισόγειο Κεντρικής Βιβλιοθήκης)

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 2 μέρη:
Το 1ο μέρος έχει διάρκεια 1 ώρα κι απευθύνεται σε διδάσκοντες και μέλη ΔΕΠ που χρησιμοποιούν ή έχουν σκοπό να χρησιμοποιήσουν MATLAB στο μάθημά τους.
Το 2ο μέρος έχει διάρκεια 3 ώρες κι απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές και διδάσκοντες. Καλύπτει θέματα Machine Learning και Deep Learning. Απαιτείται εγγραφή.


Μέρος 1ο: Teaching with MATLAB
Ώρα: 11:30 – 12:30
Διδάσκοντες και μέλη ΔΕΠ
Εισηγητής: Alex Tarchini (Mathworks)
Η παρουσίαση θα γίνει στα Αγγλικά

Participants will leave the session with a working knowledge about how to:

  • Access MATLAB resources for active teaching and learning
  • Create engaging lectures that combine explanatory text, mathematical equations, code, results and examples
  • Create live scripts to build assignments that let students explore and learn on their own
  • Deliver automatically graded assessments from MATLAB in a Learning Management System (LMS)


Μέρος 2ο: Machine Learning & Deep Learning with MATLAB
Ώρα: 12:30 – 15:30
Φοιτητές, ερευνητές και διδάσκοντες
Εισηγητής: Ζαχαρίας Γκέτσης (Μέντωρ Ελλάς)

Το σεμινάριο θα γίνει με πρακτική άσκηση σε υπολογιστές μέσω παραδειγμάτων τα οποία θα εκτελούνται συγχρόνως από τον εισηγητή και τους εκπαιδευόμενους μέσα στο MATLAB.
Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος κι απαιτείται εγγραφή. Η επιλογή γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.
Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται εδώ

Participants will learn the basics of practical machine learning methods for classification and regression problems and how to perform image classification using deep learning methods.

  • Import and Organize Data
  • Find Natural Patterns in Data (Clustering)
  • Build Classification & Regression Models
  • Deep Learning (using transfer learning & creating networks from scratch)


Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο