Εφαρμογή τηλεδιασκέψεων Zoom

Υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για χρήση από διδάσκοντες και φοιτητές
Μετάβαση στο περιεχόμενο