Συχνές Ερωτήσεις

Ο ιδρυματικός μου λογαριασμός πρόκειται να λήξει. Τι επιλογές έχω;
 • Εάν διατηρείτε την ιδιότητα με την οποία αποκτήσατε τον Ιδρυματικό Λογαριασμό σας τότε για να τον ανανεώσετε-επανενεργοποιήσετε, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.
 • Εάν αποκτήσατε άλλη ιδιότητα στο ΑΠΘ που σας επιτρέπει να διατηρήσετε τον Ιδρυματικό Λογαριασμό σας, τότε για να ενημερώσετε τα στοιχεία του και να τον ανανεώσετε-επανενεργοποιήσετε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για να λάβετε εξατομικευμένες οδηγίες.
 • Εάν δεν έχετε πλέον ιδιότητα στο ΑΠΘ που σας επιτρέπει να διατηρήσετε τον Ιδρυματικό Λογαριασμό σας, τότε σταδιακά θα απενεργοποιηθεί η πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΠΘ.
  Λεπτομέρειες για τον κύκλο ζωής του ιδρυματικού λογαριασμού
            Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να συνδεθείτε στο περιβάλλον διαχείρισης λογαριασμών και να ενεργοποιήσετε προώθηση των e-mails σε άλλη διεύθυνση. Η προώθηση αφορά μόνο τα νέα εισερχόμενα μηνύματα και θα ισχύει για ένα χρόνο από τη λήξη του λογαριασμού σας (αν είστε ή διατελέσατε μέλος ΔΕΠ ή μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ, η προώθηση μηνυμάτων θα ισχύει επαόριστον).

  Σημείωση:
  Εάν αφήσετε να περάσει περισσότερο από ένας χρόνος από τη λήξη του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας, μπορεί όταν τον ανανεώσετε-επανενεργοποιήσετε να χρειαστεί να αλλάξετε το όνομα χρήστη (username) του.
Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης. Πώς θα τον ανακτήσω;

Ο κωδικός πρόσβασης του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας δεν μπορεί να ανακτηθεί.

Αν είχατε δηλώσει τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ή στην αρμόδια διοικητική μονάδα του πανεπιστημίου που εγγράφει/διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. Διεύθυνση προσωπικού, Γραμματεία Τμήματος), μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το ΚΗΔ για να σας αποσταλεί με SMS νέος κωδικός. Ο νέος κωδικός έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια και θα πρέπει να τον αλλάξετε άμεσα (αν έχετε φοιτητική ιδιότητα δεν απαιτείται επικοινωνία, δείτε τις οδηγίες παρακάτω).

Ειδικά αν έχετε φοιτητική ιδιότητα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://register.auth.gr/account/ και να ζητήσετε την αποστολή SMS από την ειδική επιλογή. Αφού λάβετε το SMS, επισκεφθείτε το περιβάλλον https://accounts.auth.gr, εισέλθετε με το ΑΠΜ και το ΟΤΡ που λάβατε, και επιλέξτε από το αριστερό μενού 'Αλλαγή κωδικού πρόσβασης' για να θέσετε νέο κωδικό στον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Αν δεν είχατε δηλώσει τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου σε διοικητικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου ή στο ΚΗΔ, τότε θα πρέπει να προσέλθετε αυτοπροσώπως στο σημείο εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ με αποδεικτικό της ταυτότητάς σας  (αστυνομική ή πανεπιστημιακή ταυτότητα ή άδεια οδήγησης ή διαβατήριο). Προσέξτε ότι το φοιτητικό πάσο ΔΕΝ είναι αποδεικτικό της ταυτότητας του κατόχου. Αν δεν μπορείτε να προσέλθετε στην εξυπηρέτηση χρηστών, θα πρέπει να στείλετε αντιπρόσωπό σας εφοδιασμένο με τα παρακάτω:

 1. πρωτότυπη εξουσιοδότηση για την παραλαβή του κωδικού. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής σας από αστυνομικό τμήμα ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
 2. αποδεικτικό της ταυτότητας του αντιπροσώπου  (αστυνομική ή πανεπιστημιακή ταυτότητα ή άδεια οδήγησης ή διαβατήριο).

 

Μπορώ να έχω περισσότερους από έναν Ιδρυματικούς Λογαριασμούς;

Μπορείτε να διατηρείτε από έναν ιδρυματικό λογαριασμό για κάθε διακριτή ιδιότητα που έχετε στο ΑΠΘ, μόνο εφόσον είναι απαραίτητη η διαφοροποιημένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΠΘ.

Ποιοί δικαιούνται Ιδρυματικό Λογαριασμό;

Δικαίωμα απόκτησης και διατήρησης Ιδρυματικού Λογαριασμού έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ιδιότητες στο ΑΠΘ:

 • Προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής ή φοιτητής προγραμμάτων ανταλλαγής (π.χ. Erasmus)
 • Υποψήφιος διδάκτορας ή μεταδιδακτορικός ερευνητής
 • Μέλος ΔΕΠ ή μόνιμο προσωπικό (ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ, ΙΔΑΧ, Διοικητικοί υπάλληλοι)
 • Συμβασιούχος ή υπάλληλος μέσω εργολάβου
 • Ομότιμος Καθηγητής
 • Συνταξιούχο μέλος ΔΕΠ ή μόνιμος υπάλληλος του πανεπιστημίου
 • Επιστημονικός συνεργάτης μελών ΑΠΘ
 • Δάσκαλος ή καθηγητής των Πειραματικών Σχολείων ΑΠΘ

    
   

Τι προσφέρει ο Ιδρυματικός Λογαριασμός Χρήστη;

Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός Χρήστη (institutional user account) εκδίδεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ΑΠΘ και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) που παρέχονται στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα του ΑΠΘ.

Οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον ιστοχώρο http://it.auth.gr  και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

 • υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματεία όπως πρόσβαση σε βαθμολογίες, έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας
 • ασύρματη δικτυακή πρόσβαση (wifi)
 • θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • προσωπικό αποθηκευτικό χώρο
 • φιλοξενία προσωπικών ιστοσελίδων
 • διανομή λογισμικού

 

Έχω στείλει αίτημα διόρθωσης των στοιχείων μου στην ΠΥΚΑ, αλλά δεν έχει εξυπηρετηθεί. Τι μπορώ να κάνω;

Τα αιτήματά σας προωθούνται, ανάλογα με την ιδιότητά σας, στην αρμόδια υπηρεσία του πανεπιστημίου

 • στη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής σας αν είστε φοιτητής
 • στη Διεύθυνση Προσωπικού αν είστε μέλος του διδακτικού ή διοικητικού προσωπικού
 • στην Επιτροπή Ερευνών αν είστε συμβασιούχος έργου

Η διόρθωσή τους θα γίνει στην αρμόδια υπηρεσία και στη συνέχεια θα ενημερωθεί αυτόματα η ΠΥΚΑ. Σε περίπτωση που ανησυχείτε για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία.

Ποια η σχέση της «Πύλης Αποφοίτων» με την «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας» (ΔΑΣΤΑ);

Η «Πύλη Αποφοίτων» και η ΔΑΣΤΑ είναι διαφορετικές υπηρεσίες του ΑΠΘ, αλλά συνεργαζόμενες σε μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα, με ζητήματα αποφοίτων ασχολείται και το Γραφείο Διασύνδεσης της ΔΑΣΤΑ (ΓΔ-ΔΑΣΤΑ).

Η «Πύλη Αποφοίτων» παρέχει κυρίως υπηρεσίες σχετικές με τις Γραμματείες των Τμημάτων (πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές, κλπ), ενώ το ΓΔ-ΔΑΣΤΑ σχετίζεται με ζητήματα που αφορούν την σταδιοδρομία των αποφοίτων (αγγελίες, βιογραφικά, κλπ).

Για διευκόλυνση των αποφοίτων-χρηστών, η είσοδος και στις δύο υπηρεσίες γίνεται με κοινό λογαριασμό, αυτόν της «Πύλη Αποφοίτων». Να σημειωθεί ότι στη ΔΑΣΤΑ επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε αποφοίτους που έχουν ταυτοποιήσει επιτυχώς τον λογαριασμό τους με κάποιον απόφοιτο.

Συνοπτικά, η ροή διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσει ένας απόφοιτος για να αποκτήσει πρόσβαση και στις δύο υπηρεσίες είναι η ακόλουθη:

 • Εγγραφή στην «Πύλη Αποφοίτων»
 • Ταυτοποίηση με απόφοιτο στην «Πύλη Αποφοίτων»
 • Χρήση του  λογαριασμού της «Πύλης Αποφοίτων» για εγγραφή στην ΔΑΣΤΑ, επιλέγοντας στην πύλη www.dasta.auth.gr «Ο λογαριασμός μου» --> «Σύνδεση Αποφοίτου»
Γιατί δεν μπορώ να συνδέσω τον λογαριασμό μου με τους τίτλους σπουδών μου;

1. Ενδέχεται η Γραμματεία του τμήματός σας να έχει καταχωρήσει τα στοιχεία σας με διαφορετικό τρόπο (π.χ. έχετε διπλό όνομα και η Γραμματεία έχει καταχωρήσει μόνο το ένα, ή ονομάζεστε Κωνσταντίνος και η Γραμματεία σάς έχει καταγράψει ως Κων/νο).

Στην περίπτωση αυτή:

 • Δοκιμάστε να επανυποβάλετε τα στοιχεία σας για να εξασφαλίσετε ότι δεν έχει υπάρξει σφάλμα κατά την πληκτρολόγηση (π.χ. κενός χαρακτήρας στο τέλος του ονόματός σας)
 • Εάν έχετε διπλό όνομα ή επώνυμο, δοκιμάστε όλους τους πιθανούς τρόπους πληκτρολόγησης (π.χ. ΟΝΟΜΑ1 ΟΝΟΜΑ2, ΟΝΟΜΑ1–ΟΝΟΜΑ2, ΟΝΟΜΑ1 – ΟΝΟΜΑ2, ΟΝΟΜΑ1, ΟΝΟΜΑ2)
 • Εάν έχετε όνομα το οποίο μπορεί να γραφεί και συντετμημένα δοκιμάστε και τους δύο τρόπους γραφής (π.χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ)
 • Επικοινωνήστε με την υποστήριξη χρηστών στην ηλ. διεύθυνση support-alumni@auth.gr

2. Είστε παλιός απόφοιτος και ίσως δεν έχετε καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο της Γραμματείας σας. Οι περισσότερες Γραμματείες προπτυχιακών τμημάτων του ΑΠΘ έχουν ξεκινήσει να μηχανογραφούν τους φοιτητές τους από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη χρηστών στην ηλ. διεύθυνση support-alumni@auth.gr

3.Τα στοιχεία που έχετε υποβάλει δεν είναι επαρκή για τη άμεση σύνδεση φυσικού προσώπου με τίτλο σπουδών (π.χ. λόγω συνωνυμίας σας με κάποιον άλλον απόφοιτο). Επικοινωνήστε με την υποστήριξη χρηστών στην ηλ. διεύθυνση support-alumni@auth.gr

Γιατί το τμήμα μεταπτυχιακών / διδακτορικών σπουδών από όπου αποφοίτησα δεν υπάρχει στην σχετική λίστα;

Στην παρούσα φάση υπάρχουν δεδομένα αποφοίτων από το σύνολο των προπτυχιακών τμημάτων και την πλειονότητα των μεταπτυχιακών/διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών. Τα στοιχεία μας ανανεώνονται συνεχώς ώστε να καλύψουν το σύνολο των τμημάτων του ΑΠΘ.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που είμαι απόφοιτος δύο ή περισσοτέρων τμημάτων;

Δεν υπάρχει περιορισμός στην δήλωση τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που κατέχετε περισσότερους του ενός, επαναλαμβάνετε την διαδικασία σύνδεσης για κάθε τίτλο ξεχωριστά.

Ποια η σχέση της «Πύλης Αποφοίτων» με την «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας» (ΔΑΣΤΑ);

Η «Πύλη Αποφοίτων» και η ΔΑΣΤΑ είναι διαφορετικές υπηρεσίες του ΑΠΘ, αλλά συνεργαζόμενες σε μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα, με ζητήματα αποφοίτων ασχολείται και το Γραφείο Διασύνδεσης της ΔΑΣΤΑ (ΓΔ-ΔΑΣΤΑ).

Η «Πύλη Αποφοίτων» παρέχει κυρίως υπηρεσίες σχετικές με τις Γραμματείες των Τμημάτων (πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές, κλπ), ενώ το ΓΔ-ΔΑΣΤΑ σχετίζεται με ζητήματα που αφορούν την σταδιοδρομία των αποφοίτων (αγγελίες, βιογραφικά, κλπ).

Για διευκόλυνση των αποφοίτων-χρηστών, η είσοδος και στις δύο υπηρεσίες γίνεται με κοινό λογαριασμό, αυτόν της «Πύλη Αποφοίτων». Να σημειωθεί ότι στη ΔΑΣΤΑ επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε αποφοίτους που έχουν ταυτοποιήσει επιτυχώς τον λογαριασμό τους με κάποιον απόφοιτο.

Συνοπτικά, η ροή διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσει ένας απόφοιτος για να αποκτήσει πρόσβαση και στις δύο υπηρεσίες είναι η ακόλουθη:

 • Εγγραφή στην «Πύλη Αποφοίτων»
 • Ταυτοποίηση με απόφοιτο στην «Πύλη Αποφοίτων»
 • Χρήση του  λογαριασμού της «Πύλης Αποφοίτων» για εγγραφή στην ΔΑΣΤΑ, επιλέγοντας στην πύλη www.dasta.auth.gr «Ο λογαριασμός μου» --> «Σύνδεση Αποφοίτου»
Γιατί δεν μπορώ να συνδέσω τον λογαριασμό μου με τους τίτλους σπουδών μου;

1. Ενδέχεται η Γραμματεία του τμήματός σας να έχει καταχωρήσει τα στοιχεία σας με διαφορετικό τρόπο (π.χ. έχετε διπλό όνομα και η Γραμματεία έχει καταχωρήσει μόνο το ένα, ή ονομάζεστε Κωνσταντίνος και η Γραμματεία σάς έχει καταγράψει ως Κων/νο).

Στην περίπτωση αυτή:

 • Δοκιμάστε να επανυποβάλετε τα στοιχεία σας για να εξασφαλίσετε ότι δεν έχει υπάρξει σφάλμα κατά την πληκτρολόγηση (π.χ. κενός χαρακτήρας στο τέλος του ονόματός σας)
 • Εάν έχετε διπλό όνομα ή επώνυμο, δοκιμάστε όλους τους πιθανούς τρόπους πληκτρολόγησης (π.χ. ΟΝΟΜΑ1 ΟΝΟΜΑ2, ΟΝΟΜΑ1–ΟΝΟΜΑ2, ΟΝΟΜΑ1 – ΟΝΟΜΑ2, ΟΝΟΜΑ1, ΟΝΟΜΑ2)
 • Εάν έχετε όνομα το οποίο μπορεί να γραφεί και συντετμημένα δοκιμάστε και τους δύο τρόπους γραφής (π.χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ)
 • Επικοινωνήστε με την υποστήριξη χρηστών στην ηλ. διεύθυνση support-alumni@auth.gr

2. Είστε παλιός απόφοιτος και ίσως δεν έχετε καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο της Γραμματείας σας. Οι περισσότερες Γραμματείες προπτυχιακών τμημάτων του ΑΠΘ έχουν ξεκινήσει να μηχανογραφούν τους φοιτητές τους από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη χρηστών στην ηλ. διεύθυνση support-alumni@auth.gr

3.Τα στοιχεία που έχετε υποβάλει δεν είναι επαρκή για τη άμεση σύνδεση φυσικού προσώπου με τίτλο σπουδών (π.χ. λόγω συνωνυμίας σας με κάποιον άλλον απόφοιτο). Επικοινωνήστε με την υποστήριξη χρηστών στην ηλ. διεύθυνση support-alumni@auth.gr

Γιατί το τμήμα μεταπτυχιακών / διδακτορικών σπουδών από όπου αποφοίτησα δεν υπάρχει στην σχετική λίστα;

Στην παρούσα φάση υπάρχουν δεδομένα αποφοίτων από το σύνολο των προπτυχιακών τμημάτων και την πλειονότητα των μεταπτυχιακών/διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών. Τα στοιχεία μας ανανεώνονται συνεχώς ώστε να καλύψουν το σύνολο των τμημάτων του ΑΠΘ.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που είμαι απόφοιτος δύο ή περισσοτέρων τμημάτων;

Δεν υπάρχει περιορισμός στην δήλωση τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που κατέχετε περισσότερους του ενός, επαναλαμβάνετε την διαδικασία σύνδεσης για κάθε τίτλο ξεχωριστά.