Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Μαθήματα στο διαδίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση από όλους
 • Πληροφορίες

  Αφορά: Διδάσκων

  Σύνδεσμοι Υπηρεσίας: opencourses.auth opencourses-project

  Σκοπός των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων είναι η προώθηση της ιδέας για ανοικτή πρόσβαση στη γνώση, αλλά και για πρόσβαση από ΑμεΑ.

  Κύριες δράσεις αποτελούν η ανάπτυξη και η δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων μέσω της ζωντανής μετάδοσης, καταγραφής, επεξεργασίας και δημοσιοποίησης των διαλέξεων στο διαδίκτυο.

  Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό αναρτάται στη σχετική ιδρυματική πλατφόρμα του ΑΠΘ και είναι διαθέσιμο με άδειες creative commons τόσο στα μέλη του ΑΠΘ όσο και στο ευρύ κοινό. 

 • Προϋποθέσεις

  Τα μαθήματα που υλοποιούνται ως Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα θα πρέπει να ανήκουν στο πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό) των τμημάτων του ΑΠΘ.

 • Οδηγίες

  1. Για την ένταξη ενός μαθήματος στο έργο απαιτείται η Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη Ψηφιακών Μαθημάτων, από τον διδάσκοντα.
   Απαραίτητη είναι η είσοδος του χρήστη στην πλατφόρμα με τα ιδρυματικά του στοιχεία.
  2. Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος ενημερώνεται η αρμόδια ομάδα που επικοινωνεί στη συνέχεια με τον διδάσκοντα.
 • Άλλες Πληροφορίες

  • Τα “Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΑΠΘ” ξεκίνησαν, ως ιδρυματικό έργο, τον Φεβρουάριο του 2013 το οποίο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2015.
   Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
  • Στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκε η πλατφόρμα των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων του ΑΠΘ που συνεχίζει τη λειτουργία της και είναι διαθέσιμη για τη φιλοξενία νέων Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων που ενισχύουν τη φιλοσοφία της ανοικτής πρόσβασης.
  • Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με το έργο μπορείτε να επικοινωνείτε με email ή τηλεφωνικά (2310 99 8678) με την ομάδα έργου.
 • Συχνές Ερωτήσεις

  • Τι θα μου προσφέρει ως μέλος ΔΕΠ η δημιουργία ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος;

   Με την υλοποίηση του μαθήματος ως Ανοικτό Ακαδημαϊκό Μάθημα, εκτός από τα προφανή οφέλη που αποκομίζουν οι φοιτητές και το ευρύ κοινό, το μέλος ΔΕΠ:

   1. θα αυξήσει την αξία του μαθήματος του με την αύξηση του κοινού στο οποίο απευθύνεται το μάθημα.
   2. θα εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα του έργου του. Το σύνολο του υλικού σηματοδοτείται με τα στοιχεία του δημιουργού και την ημερομηνία δημοσίευσης και αδειοδοτείται με άδειες Creative Commons. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπεται η αναδημοσίευση και (εφόσον το επιτρέπει το μέλος ΔΕΠ) η τροποποίηση του υλικού αλλά πάντοτε με την υποχρέωση αναφοράς στον δημιουργό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο