Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Windows

Απομακρυσμένη πρόσβαση σε Windows Servers με Remote Desktop για την ενίσχυση της τηλεκπαίδευσης και τηλεργασίας
 • Πληροφορίες

  Αφορά: Όλοι

  Για την ενίσχυση της τηλεκπαίδευσης και της τηλεργασίας, το ΚΗΔ έχει αναπτύξει μια σειρά συστημάτων που προσφέρουν απομακρυσμένη πρόσβαση σε κεντρικά διαχειριζόμενους εξυπηρετητές με τις παρακάτω δυνατότητες:

  • Άμεση πρόσβαση στα αρχεία σας (“Επιφάνεια εργασίας” και “Έγγραφα” από τον προσωπικό αποθηκευτικό χώρο καθώς και σε κοινόχρηστους αποθηκευτικούς χώρους ομάδων files.auth.gr).
  • Πρόσβαση στο σύνολο των λογισμικών που διατίθενται απο το ΚΗΔ (εμπορικές εφαρμογές γραφείου και επιστημονικές εφαρμογές).
  • Γρήγορo, σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον λειτουργίας ακόμα και σε παλιούς Η/Υ και laptop που επαναξιοποιούνται ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος και παλαιότητας (π.χ Linux, MacOS, Windows κλπ).
  • Πρόσβαση σε υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μόνο εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου όπως η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές (περιοδικά και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων).
 • Προϋποθέσεις

  1. Να έχετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό στο ΑΠΘ.
  2. Στην περίπτωση που βρίσκεστε εκτός του δικτύου του ΑΠΘ, τότε απαιτείται σύνδεση εικονικού δικτύου VPN.

   

 • Ρυθμίσεις

  User name: το ιδρυματικό email
  Password: ο κωδικός του email

 • Οδηγίες

  Κάντε λήψη κι εκτελέσετε το αρχείο στην καρτέλα Αρχεία ανάλογα τι εργασία (εκπαιδευτική ή διοικητική) θέλετε να εκτελέσετε.

  Για να συνδεθείτε δίνετε:
  User name: την πλήρη διεύθυνση του πανεπιστημιακού email μας
  Password: τον κωδικό του ιδρυματικού μας λογαριασμού

  Αναλυτικές οδηγίες δείτε στο Εγχειρίδιο

 • Κανονισμός

  Για την σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων απομακρυσμένης πρόσβασης, οι χρήστες θα πρέπει:

  • Να χρησιμοποιούν το σύστημα αποκλειστικά για εργασίες που αφορούν στην εκπαιδευτική, ερευνητική ή διοικητική διαδικασία. Κάθε άλλη χρήση αποκλείεται.
  • Να χρησιμοποιούν το σύστημα με τρόπο που δεν προκαλεί πρόβλημα στην ομαλή χρήση του συστήματος από τους υπόλοιπους χρήστες.
  • Να μην εκθέτει το σύστημα σε κινδύνους ασφάλειας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ή η χρήση επιπλέον εφαρμογών από όσες παρέχονται από τα συστήματα, ακόμα και αυτών της μορφής portable ή αυτών που ενσωματώνονται στους browsers.
  • Να κλείνετε τη σύνδεσή σας με logoff μετά το πέρας της εργασίας σας, εξοικονομώντας πόρους του συστήματος (η χρήση της λειτουργίας Disconnect θα πρέπει να αποφεύγεται εκτός εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε την εργασία σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος). Στην 1 ώρα αδράνειας το σύστημα σας αποσυνδέει αυτόματα.
  • Για την προστασία των χρηστών και των συστημάτων του, το ΚΗΔ μπορεί να προβαίνει σε κάθε προληπτική η κατασταλτική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης και του περιορισμού της πρόσβασης σε χρήστες που σε προκαλούν προβλήματα στα συστήματα ή τα εκθέτουν σε κινδύνους ασφάλειας.
 • Συχνές Ερωτήσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο