Εικόνας / ήχου

Ζωντανή μετάδοση και αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού μέσω διαδικτύου
 • Πληροφορίες

  Αφορά: Όλοι

  Σύνδεσμοι Υπηρεσίας: www.auth/audiovisual

  Παρέχεται η δυνατότητα ζωντανής αναμετάδοσης εκδηλώσεων και συνεδρίων που πραγματοποιούνται στο ΑΠΘ μέσω διαδικτύου, καθώς και η διαθεση για δημόσια χρήση ψηφιοποιημένου υλικού video από εκδηλώσεις, διαλέξεις και μαθήματα που έχουν στην κατοχή τους οι χρήστες του ΑΠΘ.

 • Προϋποθέσεις

  1. Η εκδήλωση να σχετίζεται με τις ακαδημαϊκές ή/και ερευνητικές δραστηριότητες του ΑΠΘ.
  2. Η εκδήλωση να πραγματοποιείται σε χώρους του ΑΠΘ.
  3. Η υπηρεσία δεν απευθύνεται και δεν εξυπηρετεί συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων του ΑΠΘ.
  4. Προσοχή! Εξυπηρετούνται αιτήματα που στέλνονται το αργότερο 3 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη εκδήλωση
 • Ρυθμίσεις

 • Οδηγίες

  Για την οπτικοακουστική κάλυψη εκδηλώσεων:

  1. Τα μόνιμα μέλη του ΑΠΘ υποβάλλουν αίτηση ζωντανής αναμετάδοσης και καταγραφής εκδήλωσης. Τα μη μόνιμα μέλη του ΑΠΘ αφού πρώτα ενημερωθούν για την Πολιτική παροχής υπηρεσιών εικόνας & ήχου υποβάλλουν αίτημα με έναν από τους εξής τρόπους: α) τηλεφωνικά: 2310998966 β) μέσω email: vs-ticket@it.auth.gr.
  2. Ενημερώνονται οι ομιλητές και οι συμμετέχοντες για τη μετάδοση και την καταγραφή της εκδήλωσης.
  3. Εάν η εκδήλωση πραγματοποιείται εκτός της αίθουσας τελετών του ΑΠΘ, των αμφιθεάτρων του ΚΕΔΕΑ ή των χώρων του Noesis απαιτούνται επιπλέον:
  • ενσύρματη σύνδεση με το δίκτυο του ΑΠΘ
  • οπτικοακουστικός εξοπλισμός
  • ορισμός τεχνικού υπευθύνου

  Για την παραλαβή του αποθηκευμένου οπτικοακουστικού υλικού υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον διοργανωτή της εκδήλωσης.

  Για την παρακολούθηση ζωντανής αναμετάδοσης εκδηλώσεων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα επικαιρότητας του ΑΠΘ.

 • Χρονική Ισχύς

  Το ΚΗΔ διατηρεί αρχείο με το αποθηκευμένο οπτικοακουστικό υλικό. Για να ζητήσετε το υλικό απο τη συγκεκριμένη υπηρεσία, χρειάζεται να συμπληρώσετε Αίτηση παράδοσης / ανάρτησης βιντεοσκοπημένου υλικού

 • Κανονισμός

  1. Για τη διάθεση οποιουδήποτε πνευματικού υλικού στο διαδίκτυο απαιτείται άδεια χρήσης από τον νόμιμο κάτοχο.
  2. Απόψεις που εκφράζονται ή περιεχόμενο που δημοσιεύεται μέσω της υπηρεσίας ζωντανής αναμετάδοσης από οποιονδήποτε ομιλητή, δεν είναι απόψεις του ΑΠΘ, ούτε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο το ΑΠΘ από μόνα τους. Οι απόψεις και τα κείμενα των ομιλητών είναι προσωπικά.
  3. Οι Διαχειριστές της υπηρεσίας ζωντανής αναμετάδοσης από πλευράς ΑΠΘ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης της υπηρεσίας από ενέργειες στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.
  4. Ο χρήστης της υπηρεσίας  δεσμεύεται ότι θα αναλάβει τα οποιαδήποτε έξοδα (συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης αποζημίωσης) εναντίον τρίτου μέρους που ισχυρίζεται κυριότητα πνευματικών δικαιωμάτων μέρους ή όλου του περιεχομένου της ζωντανής αναμετάδοσης, χωρίς καμία επιβάρυνση του ΑΠΘ.
  5. Υπάρχουν χρεώσεις για ορισμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ.
 • Άλλες Πληροφορίες

  Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ,  στα αμφιθέατρα του ΚΕΔΕΑ ή στους χώρους του Noesis καλύπτονται σε υψηλή ευκρίνεια μέσω του μόνιμα εγκατεστημένου εξοπλισμού.

  Το ΚΗΔ μεριμνά ώστε να εξοπλιστούν περισσότερες αίθουσες εκδηλώσεων και διδασκαλίας με σταθερό εξοπλισμό υψηλής ευκρίνειας στους χώρους του ΑΠΘ.

 • Συχνές Ερωτήσεις

  • Είμαι ο διοργανωτής μίας εκδήλωσης. Πως μπορώ να αποκτήσω το αρχείο της βιντεοσκόπησης της εκδήλωσης;

   Ως διοργανωτής της εκδήλωσης και εφόσον έχετε αιτηθεί την βιντεοσκόπησή της, μπορείτε να αιτηθείτε την παραλαβή του αρχείου της βιντεοσκόπησης της εκδήλωσης, μετά το πέρας αυτής, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση προς το ΚΗΔ.

  • Θέματα πνευματικών δικαιωμάτων

   Για τη ζωντανή αναμετάδοση και/ή βιντεοσκόπηση μιας εκδήλωσης, πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί τα πνευματικά δικαιώματα αυτής. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι ενήμεροι όλοι οι ομιλητές για την ζωντανή αναμετάδοση και/ή τη βιντεοσκόπηση και θα πρέπει να έχουν συναινέσει σε αυτήν. 

   Το ΚΗΔ, και κατ' επέκταση το ΑΠΘ, ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη τήρηση της παραπάνω απαραίτητης προϋπόθεσης από τους διοργανωτές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο