Πολιτική παροχής υπηρεσιών εικόνας & ήχου

Εισαγωγή

Το ΚΗΔ παρέχει στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΠΘ υπηρεσίες εικόνας και ήχου. Βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες είναι η ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου και η καταγραφή εκδηλώσεων και διαλέξεων στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες επιφέρουν δύο ειδών κόστη: (α) Κόστος προμήθειας, συντήρησης και αντικατάστασης του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και (β) κόστος διαχείρισης αυτού. Με την αύξηση της ζήτησης των παρεχόμενων υπηρεσιών τα κόστη αυτά αυξήθηκαν σημαντικά. Για να ανταπεξέλθει το ΚΗΔ στις αυξήσεις αυτές, διατηρώντας την παροχή αυτών των δημοφιλών υπηρεσιών, συνεχίζει την δωρεάν παροχή του βασικού κορμού αυτών των υπηρεσιών εισάγοντας παράλληλα χρεώσεις για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (premium υπηρεσίες).

Τα τελευταία δύο χρόνια το ΚΗΔ, μέσω χρηματοδοτούμενων έργων, εξόπλισε αίθουσες διδασκαλίας, και στα 41 τμήματα του ΑΠΘ με μόνιμο εξοπλισμό. Εγκαταστάθηκαν κάμερες υψηλής ευκρίνειας και ειδικά μικρόφωνα οροφής κατάλληλα τόσο για τη ζωντανή μετάδοση όσο και την καταγραφή εκδηλώσεων και διαλέξεων.

Ο ίδιος υψηλής ευκρίνειας εξοπλισμός εγκαταστάθηκε σε επιλεγμένες αίθουσες εκδηλώσεων στο ΑΠΘ, όπως η κεντρική αίθουσα τελετών, η αίθουσα τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής, το Τελλόγλειο ίδρυμα, το αμφιθέατρο της κεντρικής βιβλιοθήκης κ.α. Ειδικά σε αυτές τις αίθουσες οι κάμερες εγκαταστάθηκαν σε ρομποτικό γυροσκοπικό μηχανισμό, ελεγχόμενο από απόσταση, για την βέλτιστη κάλυψη των εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε αυτές.

Συμπληρωματικά, το ΚΗΔ προμηθεύτηκε εξοπλισμό εικόνας και ήχου τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται από το προσωπικό του ΚΗΔ σε περιπτώσεις κάλυψης εκδήλωσης από χώρο που δεν διαθέτει μόνιμα εγκατεστημένο εξοπλισμό. Ο ίδιος εξοπλισμός προσφέρεται, με τη μορφή δανεισμού, στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ για ίδιες παραγωγές.

Πέραν του τεχνολογικού εξοπλισμού, το ΚΗΔ προμηθεύτηκε και λειτουργεί λογισμικό εξυπηρετητή ροών και επεξεργασίας εικόνας και ήχου. Το λογισμικό του εξυπηρετητή ροών αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στο χώρο καλύπτοντας όλες τις συσκευές αναπαραγωγής, από σταθερούς υπολογιστές μέχρι έξυπνα κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες. Το ΚΗΔ λειτουργεί και συντηρεί δύο εγκαταστάσεις του εν λόγω εξυπηρετητή για την καλύτερη διαχείριση του φόρτου και την διασφάλιση της αδιάληπτης λειτουργίας σε περίπτωση αστοχίας.

Στόχος της παρούσας πολιτικής είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την κοινότητα του ΑΠΘ. Η παρούσα πολιτική προέκυψε από το γεγονός ότι οι ανθρώπινοι πόροι και οι σχετικές υποδομές είναι πεπερασμένοι και η κοινότητα του ΑΠΘ πρέπει να τους μοιράζεται με δίκαιο και διάφανο τρόπο. Ταυτόχρονα οι υποδομές θα πρέπει να συντηρούνται κατάλληλα αλλά και να επεκτείνονται για να καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες.

Πολιτική παροχής υπηρεσιών εικόνας και ήχου

Ο παρακάτω πίνακας αφορά στην παροχή υπηρεσιών μαγνητοσκόπησης (πιθανώς και αναμετάδοσης στο διαδίκτυο) δύο τύπων δραστηριότητας: Μαθήματα, Διδασκαλία και Εκδηλώσεις, Συνέδρια, Τελετές.

Το κόστος προσαρμόζεται ανάλογα με:

· την ανάγκη μετάβασης προσωπικού του ΚΗΔ στον χώρο της εκδήλωσης (χώρος με μόνιμα τοποθετημένο εξοπλισμό ή μεταφορά εξοπλισμού στον χώρο),

· την ανάγκη παραμονής/ενασχόλησης του προσωπικού σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης (σταθερό κάδρο ή σκηνοθετική επιμέλεια),

· την ώρα της εκδήλωσης (εντός και εκτός ωραρίου ΚΗΔ, 8:00-16:00 τις εργάσιμες ημέρες).

Μαγνητοσκοπήσεις / Μεταδόσεις ΜαθήματαΕκδηλώσεις
  Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά χωρίς δίδακτραΜεταπτυχιακά με δίδακτρα ή ΔΒΜΓια Μέλη ΑΠΘΓια μη Μέλη ΑΠΘ
Χώρος με εξοπλισμό και στατικό κάδροεντός ωραρίουΔΩΡΕΑΝ€ 10ΔΩΡΕΑΝ€ 15
εκτός ωραρίουΔΩΡΕΑΝ€ 15ΔΩΡΕΑΝ€ 20
Χώρος χωρίς εξοπλισμό, εντός πανεπιστημιούπολης, και στατικό κάδροεντός ωραρίουΔΩΡΕΑΝ€ 10ΔΩΡΕΑΝ€ 15
εκτός ωραρίου€ 5€ 15€ 5€ 20
Σε οποιοδήποτε χώρο, με σκηνοθετική επιμέλειαεντός ωραρίου€ 20€ 20€ 20€ 30
εκτός ωραρίου€ 30€ 30€ 30€ 50

Το κόστος υπολογίζεται ανά ώρα και επιβαρύνεται με τον αναλογούντα ΦΠΑ .

Όταν μία εκδήλωση ή διάλεξη ξεκινάει εντός ωραρίου και συνεχίζεται πέραν αυτού εφαρμόζονται οι αντίστοιχες χρεώσεις εκτός τυπικού ωραρίου.

Οι χρεώσεις αποδίδονται, μέσω του ΕΛΚΕ στον προϋπολογισμό του ΚΗΔ.

Ο παρακάτω πίνακας αφορά στην παροχή υπηρεσιών μετέπειτα επεξεργασίας βίντεο με σκοπό τη βελτιστοποίηση του ήχου ή / και της εικόνας, την αφαίρεση ανεπιθύμητων σημείων και το συγχρονισμό του βίντεο με παρουσίαση.

ΕπεξεργασίαΠεριγραφήΧρέωση
Κοπήςκοπή αρχή / μέση / τέλος χωρίς περαιτέρω επέμβασηΔΩΡΕΑΝ
Συγχρονισμούσυγχρονισμός βίντεο με slides παρουσίασης€ 30 / ώρα βίντεο
Ποιότηταςεπεξεργασία για βελτίωση εικόνας / ήχου€ 50 / ώρα βίντεο
Πλήρηςσυνδυασμός επεξεργασίας ποιότητας και συγχρονισμού€ 70 / ώρα βίντεο

Οι παραπάνω χρεώσεις επιβαρύνονται με τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Οι χρεώσεις αποδίδονται, μέσω του ΕΛΚΕ στον προϋπολογισμό του ΚΗΔ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο