• Πληροφορίες

  Αφορά: Όλοι

  Σύνδεσμοι Υπηρεσίας: myaccount.auth register.auth

  Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός Χρήστη (university ID) είναι απαραίτητος για τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΑΠΘ.

  Αποτελείται από το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password), τα οποία είναι κοινά για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απαιτούν ταυτοποίηση μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού.

 • Προϋποθέσεις

  Για να αποκτήσετε ιδρυματικό λογαριασμό χρήστη αρκεί να έχετε μια από τις παρακάτω ιδιότητες στο ΑΠΘ:

  1. Προπτυχιακός φοιτητής ή φοιτητής προγράμματος δια βίου
  2. Μεταπτυχιακός φοιτητής ή Υποψήφιος διδάκτορας
  3. Απόφοιτος ΑΠΘ
  4. Μέλος ΔΕΠ ή μόνιμο προσωπικό και ΙΔΑΧ (εν ενεργεία ή συνταξιούχος)
  5. Αποσπασμένος στο ΑΠΘ
  6. Εντεταλμένοι διδάσκοντες Ν4957 (πρώην ΠΔ 407/80)
  7. Εξωτερικός συνεργάτης διδάσκων
  8. Συμβασιούχος αλλοδαπός δάσκαλος
  9. Συμβασιούχος ορισμένου χρόνου ή Διδάσκοντας με σύμβαση με τον ΕΛΚΕ
  10. Υπάλληλος εργολάβου
  11. Μεταδιδακτορικός ερευνητής
  12. Φιλοξενούμενος στο ΑΠΘ
  13.  Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης
  14.  Σπουδαστές του Σχολείου Νέας Ελληνικής
  15.  Δάσκαλοι του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου ΠΤΔΕ
  16.  Δάσκαλοι και Καθηγητές του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Οδηγίες

  Δημιουργία

  Για να αποκτήσετε ιδρυματικό λογαριασμό στο ΑΠΘ δείτε τις οδηγίες που περιγράφονται στην ιστοσελίδα Δημιουργία – Ανανέωση ιδρυματικού λογαριασμού.

  Ανανέωση

  Η ανανέωση του ιδρυματικού λογαριασμού είναι απαραίτητη μόνο για τα μέλη του ΑΠΘ των οποίων τα στοιχεία δεν είναι καταχωρημένα στην Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου (ΠΥΚΑ) π.χ. επιστημονικοί συνεργάτες, δάσκαλοι ή καθηγητές των Πειραματικών Σχολείων, ορισμένοι μεταπτυχιακοί  φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, φιλοξενούμενοι. Για όλες τις υπόλοιπες ακαδημαϊκές ιδιότητες μελών ο ιδρυματικός λογαριασμός είναι ενεργός όσο είναι σε ισχύ η ιδιότητα σύμφωνα με την ΠΥΚΑ.

  Αν τα στοιχεία σας δεν είναι καταχωρημένα στην ΠΥΚΑ ή σταμάτησε να είναι σε ισχύ η ακαδημαϊκή σας ιδιότητα τότε για την επικείμενη λήξη, ενημερώνεστε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email του ιδρυματικού σας λογαριασμού 15 ημέρες και 5 ημέρες νωρίτερα. Μπορείτε να προχωρήσετε σε ανανέωση μόνο εάν αυτός έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει στις επόμενες 15 ημέρες. Για να ανανεώσετε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας θα πρέπει να προσκομίσετε στο ΚΗΔ αποδεικτικό της ακαδημαϊκής σας ιδιότητας σύμφωνα τις οδηγίες που περιγράφονται στην ιστοσελίδα Δημιουργία – Ανανέωση ιδρυματικού λογαριασμού.

  Διαχείριση

  Μπορείτε να διαχειριστείτε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού χρήστη από το περιβάλλον διαχείρισης http://myaccount.auth.gr. Στο περιβάλλον αυτό, μεταξύ άλλων, έχετε την επιλογή:

  • να ενεργοποιήσετε προώθηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων σας σε μια άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιείτε,
  • να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας,
  • να ενεργοποιήσετε το προσωπικό σας ιστολόγιο,
  • να αλλάξετε τύπο προσωπικής ιστοσελίδας.
 • Χρονική Ισχύς

  Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η χρονική διάρκεια ισχύος του ιδρυματικού λογαριασμού για κάθε ακαδημαϊκή ιδιότητα κατόχου:

  Ακαδημαϊκή ιδιότητα Χρονική ισχύς
  Προπτυχιακός φοιτητής όσο είναι ενεργή η ιδιότητα ο λογαριασμός παραμένει ενεργός- με την αποφοίτηση ο λογαριασμός ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια μέχρι να απενεργοποιηθούν όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες ενώ υπάρχει δυνατότητα διατήρησής του με περιορισμούς. Δείτε αναλυτικά τα στάδια.
  Μεταπτυχιακός φοιτητής ή Υποψήφιος διδάκτορας όσο είναι ενεργή η ιδιότητα και εφόσον τα στοιχεία υπάρχουν στην ΠΥΚΑ – με την αποφοίτηση ο λογαριασμός ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια μέχρι να απενεργοποιηθούν όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες ενώ υπάρχει δυνατότητα διατήρησής του με περιορισμούς. Δείτε αναλυτικά τα στάδια.

  ή 2 έτη αν δεν υπάρχουν στοιχεία στην ΠΥΚΑ

  Απόφοιτος υπάρχει δυνατότητα διατήρησης του λογαριασμού για πάντα με περιορισμούς. Δείτε περισσότερες πληροφορίες.
  Μέλος ΔΕΠ ή μόνιμο προσωπικό και ΙΔΑΧ όσο είναι ενεργή η ιδιότητα και για όσους το επιθυμούν διατηρούν το λογαριασμό τους μετά τη συνταξιοδότηση
  Εντεταλμένος διδάσκων Ν4957 (πρώην ΠΔ 407/80) 1 έτος
  Συμβασιούχος ορισμένου χρόνου όσο είναι ενεργή η σύμβαση + 6 μήνες
  Υπάλληλος μέσω εργολάβου 1 έτος
  Μεταδιδακτορικός ερευνητής 1 έτος
  Ομότιμος Καθηγητής ή Συνταξιούχο μέλος ΑΠΘ όσο το επιθυμούν ανανεώνουν το λογαριασμό τους κάθε 3 χρόνια
  Συνεργάτης μελών ΑΠΘ 1 έτος
  Σπουδαστές του Σχολείου Νέας Ελληνικής 1 έτος
  Καθηγητές Β’θμιας εκπαίδευσης του Πειραματικού Σχολείου του Παιδαγωγικού Τμήματος 1 έτος
  Δάσκαλοι Α’θμιας εκπαίδευσης του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης “Δημήτριος Γληνός” 1 έτος

  Μετά την ημερομηνία λήξης του, και εφόσον δεν γίνει ανανέωση, ακολουθεί η σταδιακή απενεργοποίηση επιμέρους υπηρεσιών και διαγραφή των δεδομένων τους, προκειμένου να αποδεσμευθούν πολύτιμοι υπολογιστικοί και αποθηκευτικοί πόροι.
  Τα στάδια του Λογαριασμού είναι τα ακόλουθα:

  Ενεργός
  Ο χρήστης έχει δυνατότητα ενεργοποίησης/πρόσβασης σε Κεντρικές Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΠΘ ανάλογα με την ιδιότητά του. Επιτρέπεται η πρόσβαση στον ιστοχώρο https://myaccount.auth.gr,  από όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τον Λογαριασμό και τις Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΠΘ που βασίζονται σε αυτόν.

  Μπλοκαρισμένος
  Ο Λογαριασμός έχει μπλοκαριστεί από το ΚΗΔ. Αυτό συνεπάγεται ότι ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση σε Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΠΘ.

  Ληγμένος
  Ο Λογαριασμός έχει λήξει. Από την ημερομηνία λήξης και μετά ο Λογαριασμός χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα στάδια:

  από την Ημερομηνία Λήξης έως και 10 μέρες μετά:
  Ο χρήστης χάνει το δικαίωμα πρόσβασης στις περισσότερες Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που απαιτούν πιστοποίηση (username/password). Παραμένει η πρόσβαση στον ιστοχώρο https://myaccount.auth.gr,  απ’ όπου έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τον Λογαριασμό του, να τον ανανεώσει αυτόματα (εφόσον έχει τα κατάλληλα δικαιώματα) και, εφόσον το επιθυμεί, να ενεργοποιήσει την προώθηση μηνυμάτων (e-mail forwarding). Επίσης, παραμένει η δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στον προσωπικό αποθηκευτικό χώρο, στον οποίο βρίσκονται και οι προσωπικές του ιστοσελίδες οι οποίες εξακολουθούν να δημοσιεύονται.

  10 ημέρες μετά την Ημερομηνία Λήξης:
  Ο χρήστης χάνει το δικαίωμα πρόσβασης πλέον και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στον προσωπικό αποθηκευτικό χώρο. Οι προσωπικές ιστοσελίδες σταματούν να δημοσιεύονται. Παραμένει η πρόσβαση του στον ιστοχώρο https://myaccount.auth.gr, απ’ όπου έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τον Λογαριασμό του, να τον ανανεώσει αυτόματα (εφόσον έχει τα κατάλληλα δικαιώματα) και, εφόσον το επιθυμεί, να ενεργοποιήσει την προώθηση μηνυμάτων (e-mail forwarding). Τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) συνεχίζουν να παραλαμβάνονται και να αποθηκεύονται στην θυρίδα του χρήστη ή να προωθούνται όπως έχει ορίσει ο χρήστης όμως, δεν έχει πρόσβαση στη θυρίδα για τη συνήθη ανάγνωση e-mail.

  60 ημέρες μετά την Ημερομηνία Λήξης:
  Δεν παραλαμβάνονται νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παραμένει η πρόσβαση του στον ιστοχώρο https://myaccount.auth.gr, απ’ όπου έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τον Λογαριασμό του, να τον ανανεώσει αυτόματα (εφόσον έχει τα κατάλληλα δικαιώματα) και, εφόσον το επιθυμεί, να ενεργοποιήσει την προώθηση μηνυμάτων (e-mail forwarding). Συνεχίζει να λειτουργεί η υπηρεσία προώθησης μηνυμάτων (e-mail forwarding) εφόσον είχε έγκαιρα ενεργοποιηθεί.

  90 ημέρες μετά την Ημερομηνία Λήξης:
  Τα περιεχόμενα όλων των υπηρεσιών του Λογαριασμού διαγράφονται οριστικά (π.χ. εισερχόμενα και όλοι οι φάκελοι e-mail, προσωπικός αποθηκευτικός χώρος και προσωπικές ιστοσελίδες, προτιμήσεις webmail κλπ). Παραμένει η πρόσβαση του στον ιστοχώρο https://myaccount.auth.gr, απ’ όπου έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τον Λογαριασμό του, να τον ανανεώσει αυτόματα (εφόσον έχει τα κατάλληλα δικαιώματα) και, εφόσον το επιθυμεί, να ενεργοποιήσει την προώθηση μηνυμάτων (e-mail forwarding). Συνεχίζει να λειτουργεί η υπηρεσία προώθησης μηνυμάτων (e-mail forwarding) εφόσον είχε έγκαιρα ενεργοποιηθεί.

  1 χρόνο μετά την Ημερομηνία Λήξης: (δεν ισχύει για το μόνιμο προσωπικό )
  Απελευθερώνεται το όνομα χρήστη του Λογαριασμού (username). Απενεργοποιείται η πρόσβαση στον ιστοχώρο https://myaccount.auth.gr  για τη διαχείριση του Λογαριασμού και διακόπτεται οποιαδήποτε προώθηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
  Σημείωση: Το μόνιμο προσωπικό μπορεί να συνδέεται στην ιστοσελίδα https://myaccount.auth.gr και να έχει προώθηση μηνυμάτων εφ’ όρου ζωής.

 • Κανονισμός

  Γενικά

  Η απόκτηση και χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού Χρήστη, προϋποθέτει ότι ο χρήστης αποδέχεται α) τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ΑΠΘ (προσωρινά Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Δεδομένων ΑΠΘ), και β) το γεγονός ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διακινούνται μέσω των κεντρικών εξυπηρετητών (servers) του Δικτύου ΑΠΘ ελέγχονται αυτόματα από λογισμικό για την ύπαρξη ιών.

  Το όνομα χρήστη σε κάθε ιδρυματικό λογαριασμό πρέπει:

  1. να σχετίζεται με το ονοματεπώνυμο του χρήστη
  2. να μην περιέχει λέξεις ή φράσεις με νόημα σε οποιαδήποτε γλώσσα
  3. να μην περιέχει λέξεις ή φράσεις οι οποίες είναι τροποποιημένες ή μη επωνυμίες νομικών προσώπων και εταιρειών, κατατεθέντα σήματα ή δικτυακοί τόποι.

  Οι δικτυακές υπηρεσίες που προσφέρει το ΑΠΘ αποτελούν προνόμιο, το οποίο οι χρήστες οφείλουν να προστατεύουν, κρατώντας ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ την χρήση του Λογαριασμού τους. Η προστασία του Ιδρυματικού Λογαριασμού προϋποθέτει την προστασία του κωδικού πρόσβασης (password), το οποίο πρέπει να είναι γνωστό μόνο στον κάτοχο του λογαριασμού και να μην είναι αποθηκευμένο σε κοινόχρηστους υπολογιστές.

  Αποτελεί ευθύνη του χρήστη η συχνή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης μέσω της σελίδας myaccount.auth.gr, ώστε να αποφεύγεται η «διαρροή» του.

  Οι δικαιούχοι χρήστες του Τμήματος Φυσικής, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΗΔ χρησιμοποιώντας είτε τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού τους λογαριασμού είτε τον κωδικό πρόσβασης που βρίσκεται υπό τη διαχείριση του Υπολογιστικού Κέντρου του Τμήματος Φυσικής, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμ. Φυσικής (αριθμ. 12/7-7-2015),  που αποδέχθηκε τη σχετική εισήγηση των Προέδρων του τμήματος Φυσικής και της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  Απενεργοποίηση Ιδρυματικού Λογαριασμού

  Ο λογαριασμός ενός χρήστη απενεργοποιείται όταν συντρέχει κάποιος από τους παρακάτω λόγους:

  Α. Διαπίστωση χρήσης του Λογαριασμού από τρίτους. Για λόγους ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο Λογαριασμός κλειδώνεται και γίνεται προσπάθεια επικοινωνίας με τον χρήστη. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη η επικοινωνία με το ΚΗΔ για την ενεργοποίηση του Λογαριασμού του. Για την ενεργοποίηση είναι απαραίτητη η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης (password), η οποία μπορεί να γίνει με παρουσία του χρήστη στα γραφεία της εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ.

  Β. Κατάχρηση πόρων δικτύου/υπολογιστών/υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης ή ο υπολογιστής του καταναλώνουν υπέρμετρα δικτυακούς ή υπολογιστικούς πόρους εξυπηρετητών προκαλώντας δυσλειτουργία σε Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΠΘ, και ανάλογα με τη σοβαρότητα της δυσλειτουργίας, ενδέχεται να περιοριστεί η πρόσβαση του Λογαριασμού σε μέρος ή στο σύνολο των Κεντρικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Ο χρήστης σε κάθε περίπτωση θα έχει πρόσβαση στον ιστοχώρο myaccount.auth.gr ώστε να πληροφορηθεί εάν ο Λογαριασμός του ή κάποια επιμέρους υπηρεσία έχουν φραγή. Ο Λογαριασμός επανενεργοποιείται μόνο εφόσον ο χρήστης αποκαταστήσει το πρόβλημα και επικοινωνήσει με το ΚΗΔ. Οι χρήστες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με ιούς Η/Υ ενημερώνονται σχετικά με δωρεάν λογισμικά προστασίας από ιούς.

  Αλλαγή Ονόματος Χρήστη (username)

  Το όνομα χρήστη μπορεί να αλλάξει μόνο εάν:

  • μεταβληθεί η ιδιότητα του κατόχου , π.χ. από μεταπτυχιακός φοιτητής σε υποψήφιο διδάκτορα,
  • έχει γίνει παραδρομή κατά την έκδοση από το ΚΗΔ,

  ή αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, όπως:

  • το όνομα χρήστη παραπέμπει σε κάποια έννοια/λέξη μη επιθυμητή,
  • ο χρήστης έχει γίνει στόχος υβριστικής αλληλογραφίας. Το αίτημα αλλαγής ονόματος θα συνοδεύεται από έγγραφο του χρήστη προς το ΚΗΔ ΑΠΘ, με το οποίο αιτείται την αλλαγή του username, παραθέτει τους λόγους και επισυνάπτει στοιχεία για την παρενόχληση.
   (Σημείωση: Δεν γίνονται δεκτές αλλαγές για θέματα παραλαβής μηνυμάτων τύπου SPAM για τα οποία υπάρχει τεχνική λύση που περιγράφεται εδώ)

  Σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος χρήστη, εφόσον το επιθυμεί ο κάτοχος, δύναται να διατηρηθεί η λήψη μηνυμάτων από την παλιά διεύθυνση στη νέα, για διάστημα 2 μηνών.

  Αλλαγή Τμήματος Χρήστη (domain)

  Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αλλάξει Ακαδημαϊκή μονάδα, υποχρεωτικά πρέπει να αλλάξει email διεύθυνση. Το ΚΗΔ δύναται να διατηρήσει την λήψη μηνυμάτων της παλιάς διεύθυνσης για διάστημα δύο μηνών. Πέραν τούτου ο χρήστης θα λαμβάνει email ΜΟΝΟ στην καινούργια διεύθυνση που απέκτησε στην καινούργια μονάδα.

  Δημοσίευση στοιχείων επικοινωνίας

  Οι όροι δημοσίευσης των προσωπικών στοιχείων κάθε χρήστη ιδρυματικού λογαριασμού υπόκεινται στον κανονισμό της Υπηρεσίας Καταλόγου ΑΠΘ.

 • Στατιστικά

  Μηνιαία στατιστικά

  Έτος 2022

  Έτος 2021

  Έτος 2020

  Έτος 2019

  Έτος 2018

  Έτος 2017

  Έτος 2016

  Έτος 2015

   

  Μηνιαία στατιστικά

  Έτος 2022

  Έτος 2021

  Έτος 2020

  Έτος 2019

  Έτος 2018

  Έτος 2017

  Έτος 2016

  Έτος 2015

 • Συχνές Ερωτήσεις

  • Πώς ενημερώνω τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που συνδέεται με τον λογαριασμό μου;

   Για να ενημερώσετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας ώστε να μπορείτε να κάνετε τυχόν ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης του ιδρυματικού σας λογαριασμού, αν χρειαστεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

   1. Στην ιστοσελίδα https://myaccount.auth.gr/ (η είσοδος γίνεται με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού) και στη διαδρομή Ο ιδρυματικός λογαριασμός μου > Αίτηση αλλαγής στοιχείων χρήστη συμπληρώστε τον Κωδικό επαλήθευσης από οποιαδήποτε Υπεύθυνη Δήλωση έχετε εκδώσει στην υπηρεσία gov.gr, εφόσον έχετε επικαιροποιήσει τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου εκεί.

   Δε χρειάζεται έκδοση νέας ΥΔ αν έχετε ήδη μία στο σύστημα.

   2. Η εφαρμογή myaccount.auth.gr θα επικοινωνήσει μέσω διεπαφής (ΑΡΙ) με την υπηρεσία gov.gr και θα αντλήσει αυτόματα τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που γνωρίζει για εσάς. Ο αριθμός αυτός θα προβληθεί αμέσως στο σημείο αυτό εφόσον γίνει επιτυχώς η επαλήθευση του κωδικού που καταχωρήσατε.
   3. Στο κάτω μέρος της σελίδας πατήστε Αποστολή αίτησης αλλαγής στοιχείων χρήστη. Καμία άλλη ενέργεια δεν απαιτείται.

   Στην περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία gov.gr για οποιονδήποτε λόγο ή υπάρχει πρόβλημα με τον αριθμό του κινητού σας εκεί, τότε για να ενημερωθεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου:

   • είτε θα πρέπει να προσέλθετε στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ με αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (γίνεται δεκτή και επίσκεψη άλλου προσώπου που διαθέτει εξουσιοδότηση),
   • είτε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη διοικητική μονάδα η οποία είναι αρμόδια να συντηρεί το μητρώο μελών της κατηγορίας στην οποία ανήκετε π.χ. για μέλη ΔΕΠ αρμόδιο είναι το Τμήμα Διδακτικού προσωπικού, για φοιτητές αρμόδια είναι η Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος, και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας υποδειχθούν,
   • είτε, στην περίπτωση που διατηρείτε πρόσβαση στην υπηρεσία gov.gr, μπορείτε να εκδόσετε μία νέα ηλεκτρονική ΥΔ σημειώνοντας στο πεδίο ελεύθερου κειμένου τον νέο αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και να μας τη στείλετε μέσω email στη διεύθυνση support@auth.gr.

  • Τι προσφέρει ο Ιδρυματικός Λογαριασμός Χρήστη;

   Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός Χρήστη (institutional user account) εκδίδεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ΑΠΘ και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) που παρέχονται στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα του ΑΠΘ.

   Οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον ιστοχώρο https://it.auth.gr  και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

   • υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματεία όπως πρόσβαση σε βαθμολογίες, έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας
   • ασύρματη δικτυακή πρόσβαση (wifi)
   • θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
   • προσωπικό αποθηκευτικό χώρο
   • φιλοξενία προσωπικών ιστοσελίδων
   • διανομή λογισμικού

  • Ποιοί δικαιούνται Ιδρυματικό Λογαριασμό;

   Δικαίωμα απόκτησης και διατήρησης Ιδρυματικού Λογαριασμού έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ιδιότητες στο ΑΠΘ:

   • Προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής ή φοιτητής προγραμμάτων ανταλλαγής (π.χ. Erasmus)
   • Υποψήφιος διδάκτορας ή μεταδιδακτορικός ερευνητής
   • Μέλος ΔΕΠ ή μόνιμο προσωπικό (ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ, ΙΔΑΧ, Διοικητικοί υπάλληλοι)
   • Συμβασιούχος ή υπάλληλος μέσω εργολάβου
   • Ομότιμος Καθηγητής
   • Συνταξιούχο μέλος ΔΕΠ ή μόνιμος υπάλληλος του πανεπιστημίου
   • Επιστημονικός συνεργάτης μελών ΑΠΘ
   • Δάσκαλος ή καθηγητής των Πειραματικών Σχολείων ΑΠΘ

  • Μπορώ να έχω περισσότερους από έναν Ιδρυματικούς Λογαριασμούς;

   Κάθε μέλος του ΑΠΘ που αποκτά νέα ιδιότητα αποκτά αυτομάτως και ιδρυματικό λογαριασμό και ενημερώνεται μέσω SMS με τα απαραίτητα στοιχεία. Αυτό συνεπάγεται ότι μπορεί κάποιος να είναι κάτοχος περισσότερων του ενός λογαριασμών όταν κατέχει περισσότερες της μίας ιδιότητες στο ΑΠΘ.

  • Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης. Πώς θα τον ανακτήσω;

   Συνδεθείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα για να προχωρήσετε στη διαδικασία αλλαγής του κωδικού πρόσβασης του ιδρυματικού σας λογαριασμού μέσω SMS.

   Αν έχει αλλάξει ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου ή καταχωρήθηκε λάθος, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την αρμόδια διοικητική μονάδα του πανεπιστημίου που εγγράφει/διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. Διεύθυνση προσωπικού, Γραμματεία Τμήματος), ή εναλλακτικά να στείλετε στη διεύθυνση support@auth.gr υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) από την υπηρεσία gov.gr με τον αριθμό του κινητού σας στον οποίο θα αποσταλεί ο κωδικός ασφαλείας.

  • Ο ιδρυματικός μου λογαριασμός πρόκειται να λήξει. Τι επιλογές έχω;

   • Εάν διατηρείτε την ιδιότητα με την οποία αποκτήσατε τον Ιδρυματικό Λογαριασμό σας τότε για να τον ανανεώσετε-επανενεργοποιήσετε, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.
   • Εάν αποκτήσατε άλλη ιδιότητα στο ΑΠΘ που σας επιτρέπει να διατηρήσετε τον Ιδρυματικό Λογαριασμό σας, τότε για να ενημερώσετε τα στοιχεία του και να τον ανανεώσετε-επανενεργοποιήσετε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για να λάβετε εξατομικευμένες οδηγίες.
   • Εάν δεν έχετε πλέον ιδιότητα στο ΑΠΘ που σας επιτρέπει να διατηρήσετε τον Ιδρυματικό Λογαριασμό σας, τότε σταδιακά θα απενεργοποιηθεί η πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΠΘ.
    Λεπτομέρειες για τον κύκλο ζωής του ιδρυματικού λογαριασμού
    Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να συνδεθείτε στο περιβάλλον διαχείρισης λογαριασμών και να ενεργοποιήσετε προώθηση των e-mails σε άλλη διεύθυνση. Η προώθηση αφορά μόνο τα νέα εισερχόμενα μηνύματα και θα ισχύει για ένα χρόνο από τη λήξη του λογαριασμού σας (αν είστε ή διατελέσατε μέλος ΔΕΠ ή μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ, η προώθηση μηνυμάτων θα ισχύει επαόριστον).

    Σημείωση:
    Εάν αφήσετε να περάσει περισσότερο από ένας χρόνος από τη λήξη του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας, μπορεί όταν τον ανανεώσετε-επανενεργοποιήσετε να χρειαστεί να αλλάξετε το όνομα χρήστη (username) του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο