Κοινόχρηστες θυρίδες email ενημέρωσης μονάδων ΑΠΘ

Άμεση ενημέρωση μελών μονάδας μέσω κοινόχρηστης θυρίδας
 • Πληροφορίες

  Η υπηρεσία ομαδικών θυρίδων email, παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε μονάδα να πραγματοποιεί ομαδικές ανακοινώσεις στα μέλη της, με άμεση παράδοση μηνυμάτων.

  Οι χρήστες, ανάλογα με την ιδιότητα και τη μονάδα τους, βλέπουν επιπλέον ομαδικές θυρίδες (φάκελους) με emails, εφόσον η μονάδα τους έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία. Για παράδειγμα, ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικού, βλέπει έναν email φάκελο faculty @ math, κάτω από τα Eισερχόμενα/inbox.

  Επιπλέον, υπάρχει ήδη ειδικός φάκελος news σε όλες τις θυρίδες των ιδρυματικών λογαριασμών όπου αναρτώνται ανακοινώσεις της Πρυτανείας που αφορούν τα μέλη του ΑΠΘ (ΔΕΠ, φοιτητές, διοικητικοί κ.λπ.).

  Η γραμματεία ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της μονάδας, χειρίζεται απευθείας τους ομαδικούς φακέλους email, κυρίως για αποστολή ανακοινώσεων.

  Όλες οι ομαδικές θυρίδες βρίσκονται μέσα σε ένα γενικό φάκελο AUTH-MAIL για να ξεχωρίζουν σε σχέση με τους προσωπικούς φακέλους.

 • Προϋποθέσεις

  1. να έχετε ιδρυματικό λογαριασμό και email από το ΚΗΔ
  2. πρόσβαση μέσω πρωτοκόλλου IMAP ή webmail.auth.gr
  3. η μονάδα να έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία

  Κάθε μονάδα μπορεί να ενεργοποιήσει την υπηρεσία με ένα απλό αίτημα στο ΚΗΔ, με το οποίο θα ορίζει και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό για τη διαχείριση περιεχομένου του ειδικού ομαδικού φάκελου.

 • Συχνές Ερωτήσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο