Συχνές Ερωτήσεις

Έχω δημιουργήσει Zoom Meeting και θέλω να το μετατρέψω σε Zoom webinar. Υπάρχει η δυνατότητα;

Αρχικά, θα πρέπει να υποβάλετε την Αίτηση παραχώρησης προσωρινής άδειας Zoom Webinar, καθώς οι άδειες Zoom Webinar που διαθέτει το ΚΗΔ είναι περιορισμένες. Θα ενημερωθείτε για τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας.

Το Zoom Meeting μπορεί να μετατραπεί σε Zoom Webinar διατηρώντας τον ίδιο σύνδεσμο συμμετοχής στη συνεδρία που δημιουργήθηκε.

Οδηγίες για τη δημιουργία και διαχείριση ενός Zoom Webinar θα βρείτε στα εγχειρίδια της ιστοσελίδας της υπηρεσίας https://it.auth.gr/el/academicSupport/zoom.

Τι θα μου προσφέρει ως μέλος ΔΕΠ η δημιουργία ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος;

Με την υλοποίηση του μαθήματος ως Ανοικτό Ακαδημαϊκό Μάθημα, εκτός από τα προφανή οφέλη που αποκομίζουν οι φοιτητές και το ευρύ κοινό, το μέλος ΔΕΠ:

  1. θα αυξήσει την αξία του μαθήματος του με την αύξηση του κοινού στο οποίο απευθύνεται το μάθημα.
  2. θα εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα του έργου του. Το σύνολο του υλικού σηματοδοτείται με τα στοιχεία του δημιουργού και την ημερομηνία δημοσίευσης και αδειοδοτείται με άδειες Creative Commons. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπεται η αναδημοσίευση και (εφόσον το επιτρέπει το μέλος ΔΕΠ) η τροποποίηση του υλικού αλλά πάντοτε με την υποχρέωση αναφοράς στον δημιουργό.

Θέματα πνευματικών δικαιωμάτων

Για τη ζωντανή αναμετάδοση και/ή βιντεοσκόπηση μιας εκδήλωσης, πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί τα πνευματικά δικαιώματα αυτής. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι ενήμεροι όλοι οι ομιλητές για την ζωντανή αναμετάδοση και/ή τη βιντεοσκόπηση και θα πρέπει να έχουν συναινέσει σε αυτήν. 

Το ΚΗΔ, και κατ' επέκταση το ΑΠΘ, ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη τήρηση της παραπάνω απαραίτητης προϋπόθεσης από τους διοργανωτές.

Είμαι ο διοργανωτής μίας εκδήλωσης. Πως μπορώ να αποκτήσω το αρχείο της βιντεοσκόπησης της εκδήλωσης;

Ως διοργανωτής της εκδήλωσης και εφόσον έχετε αιτηθεί την βιντεοσκόπησή της, μπορείτε να αιτηθείτε την παραλαβή του αρχείου της βιντεοσκόπησης της εκδήλωσης, μετά το πέρας αυτής, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση προς το ΚΗΔ.

Οι συμμετέχοντες εκτός ΑΠΘ πρέπει να έχουν ιδρυματικό λογαριασμό στο ΑΠΘ;

Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη ιδρυματικού λογαριασμό στο ΑΠΘ για τη συμμετοχή σε συνεδρίες. Όλοι οι συμμετέχοντες (εντός και εκτός ΑΠΘ) λαμβάνουν αυτοματοποιημένο email με σύνδεσμο απευθείας σύνδεσης στη συνεδρία που έχουν προσκληθεί.

Για να δημιουργήσω μία μόνιμη αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να υποβάλω ξεχωριστό αίτημα;

Όχι, όλοι οι χρήστες του ΑΠΘ μπορούν να δημιουργήσουν δωμάτια τηλεδιάσκεψης που παραμένουν στο σύστημα Τηλεδιασκέψεων web conferencing μέχρι να τα διαγράψει ο δημιουργός τους.