• Νέα υπηρεσία e-billing για τους προσωπικούς κωδικούς χρέωσης τηλεφωνίας

  • Πόσες δωρεάν μονάδες μου απομένουν μέχρι το τέλος του διμήνου;
  • Μήπως τις έχω υπερβεί;
  • Μήπως έχω κάποιο λογαριασμό σε εκκρεμότητα;

  Συνδεθείτε στο https://accounts.auth.gr για να έχετε πλήρη εικόνα για την κατάσταση των προσωπικών σας κωδικών.

 • Αύξηση του χώρου της θυρίδας του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στα 10GB

  Πλέον έχετε στην email θυρίδα σας χώρο τουλάχιστον 10GB  μέσω του Ιδρυματικού σας Λογαριασμού, δεκαπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο όριο που ήταν 1GB.

  Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης στα κεντρικά συστήματα του ΚΗΔ.

 • Το κέντρο IT

  Το ΚΗΔ είναι η υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση των δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Ιδρύματος.

  Αξιοποιώντας τις υποδομές αυτές, στοχεύουμε στην ανάπτυξη σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διευκολύνουν το έργο σας.