• Αξιολογήστε τις υπηρεσίες μας

  Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των υπηρεσιών μας, η άποψή σας για την ποιότητα και την χρησιμότητά τους είναι ιδιαίτερα σημαντική.
  Αφιερώστε λίγα λεπτά και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που λάβατε στη θυρίδα του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.
  Οι απαντήσεις σας θα συμβάλουν στον καλύτερο και αποδοτικότερο σχεδιασμό των επόμενων δράσεών μας.

 • Το κέντρο IT

  Το ΚΗΔ είναι η υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση των δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Ιδρύματος.

  Αξιοποιώντας τις υποδομές αυτές, στοχεύουμε στην ανάπτυξη σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διευκολύνουν το έργο σας.

 • Opencourses - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΑΠΘ

  Μια προσπάθεια για την εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων, την Ανοικτή Γνώση και την πρόσβαση από ΑμεΑ. Τα μαθήματα παρουσιάζονται στο eClass και είναι ελεύθερα, διαθέσιμα προς όλους.
  Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους.