• Σύστημα Εγγραφών ΑΠΘ

  Το νέο σύστημα Εγγραφών για τους πρωτοετείς φοιτητές του ΑΠΘ έχει τεθεί σε λειτουργία μέσα από την ιστοσελίδα register.auth.gr.

  Μέσα από το περιβάλλον ο πρωτοετής φοιτητής/τρια μπορεί να συμπληρώσει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του, να δημιουργήσει τον ιδρυματικό του λογαριασμό και να αιτηθεί την απόκτηση της ακαδημαϊκής του ταυτότητας.

 • Αύξηση του χώρου της θυρίδας του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στα 10GB

  Πλέον έχετε στην email θυρίδα σας χώρο τουλάχιστον 10GB  μέσω του Ιδρυματικού σας Λογαριασμού, δεκαπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο όριο που ήταν 1GB.

  Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης στα κεντρικά συστήματα του ΚΗΔ.

 • Το κέντρο IT

  Το ΚΗΔ είναι η υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση των δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Ιδρύματος.

  Αξιοποιώντας τις υποδομές αυτές, στοχεύουμε στην ανάπτυξη σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διευκολύνουν το έργο σας.